Gegevens over Bouma, S.J.
  Geboren te Groningen op 1899.03.23
  Overleden te Den Haag op 1959.12.10
Opleiding: timmermansopleiding ambachtsschool/;avondstudie MTS/
Nevenfuncties: Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen/wetenschappelijk hoofdambtenaar/1956-1959;Nederlands Openluchtmusem Arnhem/directeur/1942-1948;Zuiderzeemuseum Enkhuizen/directeur/1948-1956;Gemeente Groningen/uiteindelijk stadsarchitect/1919-1942
Werken:
(0)
Artikelen:
(25)
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvraag bebouwing voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Groninger boerderijen
openen De oprichting van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
openen Miniatuurstad in den Haag
openen Personalia
openen Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum
openen Openluchtmuseum 50 jaar
openen Beurzen en tentoonstellingen
openen Olala in Groningen; Het centrum voor architectuur en stedebouw (CAS)
openen Uittreksel uit het jury-rapport betreffende de prijsvraag tot bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Prijsvraag bebouwing voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Officieele Mededeelingen: Prijsvragen
openen Jury rapport inzake de prijsvraag voor een gemeentehuis te Katwijk aan Zee
openen Jury-rapport inzake de prijsvraag voor een gemeentehuis te Katwijk
openen De architecten-opleiding uit de practijk
openen Kroniek van de B.N.A. over 1949
openen Mededelingen
openen Korte Berichten
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen De huisvesting in Groningen na 1901
openen Jubileum Groningse bouwkunstvereeniging
openen Allerlei. Lezingen over volkskunst te Bakkeveen
openen 100 jaar bouwen in de stad Groningen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
S.J. Bouma (1899-1959)

Als stadsarchitect van de stad Groningen bouwde Siebe Jan Bouma een zeer divers ouevre. Bouma was o.a. stedenbouwkundige en architect van miniatuurstad Madurodam te Den Haag (rond 1950). Verder was hij achtereenvolgens directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arn ... meer

In 2.00 sec.