Gegevens over Boterenbrood, J.
  Geboren te Nieuwer-Amstel op 1886
  Overleden te Amsterdam op 1932
Opleiding: Ambachtsschool Nieuwer-Amstel/;HBO cursus stedenbouw/1925-1932
Nevenfuncties: Genootschap Architectura et Amicitia/lid/1905-1921,1928-1932;Genootschap Architectura et Amicitia/secretaris/1921-1928;Wendingen/redactielid/;Architectura/redactielid/;Bouwkundig Weekblad Architectura/redactielid/;Amsterdamse Schoonheidscommissie/lid/
Archief: NAi/BOTE
Werken:
(54)
openen Arbeiderswoningen Cronjéstraat-Transvaalstraat Amsterdam
openen Badhotel Hoek van Holland (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Bebouwing aan de Nieuwe Verkeersweg bij de nieuwe brug over de Maas
openen Bebouwing hoek Vrijthof-Grote Straat Maastricht
openen Bebouwing Meir en omstreken Antwerpen
openen Bebouwing Pekingbosch Baarn (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Bejaardenwoningen Karenhuizen Alkmaar
openen Bouwblok Bouwkunst en Vriendschap Rotterdam (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Brug Lijnbaansgracht Amsterdam
openen Brug over een stadsgracht (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Christopher Columbus Memorial Lighthouse Chili (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Dubbel woonhuis Amersfoort
openen Garage met chauffeurswoning (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Glas in lood Van Galen
openen Haven met sluiswachterswoning
openen Huize Lydia R.K. Tehuis voor Vrouwen en Meisjes Amsterdam
openen Landhuisje Laren
openen Landhuisje voor B.
openen Landhuisje voor de heer Gerritsen in Bussum
openen Landhuisje voor familie J. Amersfoort
openen Landhuisje voor R. te B.
openen Lantaarn boven inrijhek voor feestgebouw
openen Monument voor G.J. de Jongh Rotterdam
openen Museum voor Indische Kunsten (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Ontwerp voor terraswoningen
openen Pand Weteringschans 131 Amsterdam
openen Reisschetsen Denemarken 1915-1916
openen Restaurant Du Casque in Maastricht
openen Rika Hoppertheater Plantage Middenlaan Amsterdam
openen Stadhuis Enschede (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Stadhuis Sliedrecht (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Stedebouwkundige opgaven Cursus HBO
openen Theetafeltje (ontwerp J. Boterenbrood)
openen Uitbreidingplannen Groot Amsterdam
openen Woningbouw aan de Aalsmeerweg 19-59, 24-56 Amsterdam
openen Woningbouw aan de Apollolaan-Bachstraat Amsterdam
openen Woningbouw Amsteldijk 152-152A, 155-155A Amsterdam
openen Woningbouw Aug. Allebéplein Amsterdam-Zuid
openen Woningbouw Beethovenstraat-Jan van Eyckstraat Amsterdam
openen Woningbouw Berkelstraat 21-23 Amsterdam
openen Woningbouw IJsselstraat 2-8, 5-9 Amsterdam
openen Woningbouw in Maartensdijk en Groenekan
openen Woningbouw Nieuwendam Amsterdam
openen Woningbouw Plan Zuid Rijnstraat Amsterdam
openen Woningbouw Rietwijkerstraat 28-42, 19-59 Amsterdam
openen Woningbouw voor de Algemene Woningbouw Vereeniging Staatsliedenbuurt Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Coöperatieve Woningvereniging Rochdale Amsterdam (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Woningen voor arbeidsbesparing (ontwerp Boterenbrood, J.)
openen Woonhuis aan de Oude Naarderweg Laren
openen Woonhuis in de Van Woustraat Amsterdam
openen Woonhuisje voor B.
openen Woonhuizen Watergraafsmeer, Wolmaranstraat, Bothastraat, Steynstraat, De Wetstraat Amsterdam
openen Zes panden aan de Rijnstraat Amsterdam
openen Zomerhuisje Blaricum
Artikelen:
(116)
openen Ontvangen boeken
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Correspondentie
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Amsterdam
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Aan de leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Bij een ontwerp voor "Het hotel op den Dam"
openen De school voor bouwkunde, versierende kunsten en kunstambachten te Haarlem
openen Request in zake het "Pesthuis" aan B. en W. en den raad der gemeente Amsterdam
openen Amsterdam-West
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Plan West
openen Naar aanleiding van:'De architect en de nieuwe stad'
openen Mededelingen van het Genootschap
openen Inleiding
openen Plan West
openen Inleiding
openen Beschouwingen onder en over een ruimen horizon
openen Tentoonstelling werk leerlingen H.B.O.
openen Tentoonstelling van den Dienst der Publieke Werken
openen Over zon, schaduw en marquises
openen Naar aanleiding van: "De architect en de nieuwe stad"
openen Uitbreiding studiogebouw van de V.A.R.A. te Hilversum., architecten A. Eibink en J.A. Snellebrand.
openen De tendenzen tot decentralisatie in de vestiging der nijverheid en de omvang van het forenzenwezen in Nederland, door Drs. G.Th.J. Delfgauw.
openen Plan Zuid
openen Uitbreidingen om Amsterdam
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Tentoonstelling van den Dienst der Publieke Werken
openen Over zon, schaduw en marquises
openen Watertoren te Laren
openen Naar aanleiding van: 'De architect en de nieuwe stad'
openen Uirbreiding studiogebouw van de V.A.R.A. te Hilversum
openen De tentoonstelling 'De rationeele woonwijk'
openen 'Amsterdams toekomstige gedaante' [boekbespreking]
openen Plan Zuid
openen Uitbreiding studiogebouw van de V.A.R.A. te Hilversum.
openen Plan West
openen Tentoonstelling van den Dienst der Publieke Werken
openen Het raadhuis van Waalwijk
openen Plan West
openen Reisschetsen uit Kopenhagen
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Schetsontwerp van woningen voor arbeidsbesparing
openen Ontwerp voor de S.T.I.O.D. te Antwerpen
openen Rapport der Jury
openen Gevel-detail van de woningen aan de Rijnstraat
openen Huize "Lydia" te Amsterdam. Architect J.Boterenbrood
openen Architect J. Boterenbrood
openen Rapport van de commissie van de beoordeeling der ingekomen schetsplannen voor een raadhuis te Enschede
openen Publicatie ontwerpen bebouwing Minervaplein en Allebéplein te Amsterdam
openen Woningbouw in voormalig Nieuwendam
openen Prijsvragen 1918, uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvraag 1918, uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Ontwerp raadhuis Enschede
openen Berichten
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de Coöperatieve Bouwver. "Rochdale" te Amsterdam
openen Jury-rapport betreffende de Prijsvraag-Rochdale
openen Studie-prijsvragen "Architectura et Amicitia"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvraag A. et A.
openen Eere-prijsvraag 1914 van het Genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", uitgeschreven in 1915
openen Prijsvragen
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvraag der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam 1915
openen Prijsvraag "Karenhuizen"
openen Openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar
openen Programma van de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar
openen De Karenhuizen te Alkmaar
openen Prijsvragen
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. Juryrapport over de prijsvragen uitgeschreven in 1918.
openen Prijsvragen. Wedstrijd voor de inrichting van het stadsgedeelte begrepen tusschen de Meirbrug, Schoenmarkt, de Groenplaats en de Eierenmarkt te Antwerpen.
openen Prijsvragen "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Prijsvraag Sliedrecht
openen Prijsvraag voor de bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn. Uittreksel van het programma.
openen Prijsvraag bebouwing voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Jury-rapport betreffende de prijsvraag tot bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn.
openen Bebouwing Pekingbosch te Baarn
openen Uitreksel uit het jury-rapport betreffende de prijsvraag tot bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn.
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen Internationale prijsvraag voor een Columbus Monument
openen De Prijsvraag voor het Columbus-Monument te San-Dominico.
openen Prijsvraag "Rochdale", uitgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale" te Amsterdam - April 1910
openen Juryrapport, Eere-prijsvraag "A.et A." 1914
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Eere-prijsvraag 1914, van het genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Prijsvraag Rochdale
openen Het werk van Amstel's Bouwvereeniging
openen Woningen voor ouden van dagen in Amsterdam
openen Prijsvraag ter gelegenheid van het 13e lustrum van Architectura et Amicitia.
openen Wat was, is, en zou kunnen zijn.
openen Wat zou kunnen zijn
openen De ontwikkeling van de overheidsbemoeienis met de aesthetische verzorging van bouwwerken tot de bebouwing van "Plan Zuid" te Amsterdam.
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Boterenbrood (1886-1932)

Over het leven en werk van Jan Boterenbrood is weinig bekend. Het speelde zich vooral in Amsterdam af waar ook een belangrijk deel van zijn oeuvre te vinden is. Hij wordt in de literatuur weleens een vertegenwoordiger van de tweede generatie Amsterdamse School-arch ... meer

In 4.05 sec.