Gegevens over Booy, J. de
  Geboren te ... op 18887 (oms
  Overleden te Delft op 1955
Nevenfuncties: Openbare Werken Delft/directeur/;Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland/lid/
Werken:
(0)
Artikelen:
(12)
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Personalia
openen Voorgenomen werken
openen Hinderwetvereeniging
openen Een nieuwe gewapend beton-constructie
openen Gewapend beron
openen Gewapend beton
openen Mededeelingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: J. de Booy (1887 (omstreeks)-1955)

J. de Booy was directeur Openbare Werken te Delft.

NB: het oeuvre van J. de Booy is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.00 sec.