Gegevens over Bom, J.A.L.
  Geboren te Yerseke op 1897.02.24
  Overleden te ... op 1969.01.01
Nevenfuncties: rijksdienst voor de monumentenzorg te 's-Gravenhage/hoofdarchitect/?-1962
Werken:
(1)
openen Markiezenhof Steenbergsestraat Bergen op Zoom
Artikelen:
(18)
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Markiezenhof te Bergen op Zoom wordt gerestaureerd
openen Personalia
openen Steenverbanden en hoekoplossingen bij historisch metselwerk
openen Het Markiezenhof te Bergen op Zoom in restauratie
openen tentoonstellingen
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Mededeling
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: J.A.L. Bom (1897-1969)

Job Adriaan Laurens Bom was als architect werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

N.B.: het oeuvre van J.A.L. Bom is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.23 sec.