Gegevens over Bolsius, G.J.P.M.
  Geboren te ... op 1891 (omst
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: Volkshuivesting in de provincie Noord-Brabant/hoofdingenieur-directeur/?-1956
Werken:
(1)
openen Centrale Burgerlijke Ziekenhuisrichting (CBZ) Semarang
Artikelen:
(15)
openen Prov. directies Volkshuisvesting
openen Wederopbouw-bureaux
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Personalia
openen Nog geen schouwburgplan voor Eindhoven
openen Nieuwe schouwburg voor Eindhoven
openen Personalia
openen Architecten-commissies voor den wederopbouw
openen Verbouwing Postkantoor te Semarang
openen Cursus "Kerkelijke Architectuur", R.K. leergangen.
openen Mededeelingen
openen Prijsvraag voor een Stadhuis voor de Gemeente Eindhoven
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
G.J.P.M. Bolsius

G.J.P.M. Bolsius was de architect van het Hoofdpostkantoor te Soerabaja, 1926-1928 (jl. Kebon Rojo, Surabaya).
Hij was hoofdingenieur-directeur van de volkshuivesting in de provincie Noord-Brabant tot zijn pensionering in 1957.

N.B.: het oeuvre van G.J.P.M. Bolsius ... meer

In 2.23 sec.