Gegevens over Bok, L.
  Geboren te Heerhugowaard op 1883.06.27
  Overleden te ... op 1953.09.11
Nevenfuncties: Rijksgebouwendienst, afdeling onderhouds- en uitbreidingswerken/directeur/?-1948;Huis van HM de Koningin/adviseur/1948-1953
Ereblijken: officier orde van Oranje Nassau/;ridder orde Ned. Leeuw/
Werken:
(0)
Artikelen:
(5)
openen Personalia
openen Dr. P.J.H. Cuypers
openen De Nederlandsche Bouwtentoonstelling 1932 (N.E.B.O.)
openen De werkzaamheden van Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk aan het Paleis op den Dam te Amsterdam
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
L. Bok (1883-1953)

Louis Bok nam in 1948 als directeur afscheid van de afdeling onderhouds- en uitbreidingswerken van de Rijksgebouwendienst. Daarna trad hij op als bouwkundig adviseur van het Huis van de Koningin en werd hij als particulier architect belast met de restauratie van het Huis te ... meer

In 2.26 sec.