Gegevens over Boer, N.A. de
  Geboren te Deventer op 1924.12.29
Opleiding: TH Delft/afgestudeerd 1955
Nevenfuncties: gemeente Emmen/stedenbouwkundige/1955-1966;cursus voor bouwkunst VBO te Groningen/docent/1955-1966;provinciale planologische dienst van Zuid-Holland/directeur/1966-?;TH Delft, afd. bouwkunde/hoogleraar stedebouwkundig ontwerpen/1969-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(35)
openen Centrumplan voor Emmen
openen Vacantieleergang Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf
openen Emmen wordt een open groene stad
openen Centrumplan voor Enschede
openen U moet weten ...
openen Stedebouw
openen Ruimtelijke ordening
openen Derde congres van Bergeyk
openen De gevaarlijke Nota en het arme noorden
openen Prijsvraag Ontwikkeling stedelijk milieu
openen R.k. kerk en klooster te Emmen
openen De toekomst van Den Haag
openen Bandstad in de Randstad?
openen Consumentenstad als symbool van verstedelijking
openen Deventer op weg naar 100.000 inwoners
openen Personalia
openen Prijsvraag Oosterdok als onderdeel gemeentelijk pr-beleid
openen Poging tot analyse
openen Emmen. Industriestad tussen stad en bos
openen Deventer
openen De te hoog gegrepen doelstelling
openen Maastricht Boschstraatkwartier Het grote zwarte gat ligt klaar voor inbreiding
openen [Redactionele inleiding]
openen De Boer: vooringenomen standpunten en een onberdeneerde afkeer van de grote stad
openen [Redactionele inleiding]
openen Over vol en grootsteeds
openen Kurhaus Scheveningen eeuw oud
openen PTT - van brievenbus tot diensteneiland
openen Leergang over grootstedelijk milieu
openen De keizer is naakt
openen Stagnerende ruimtelijke ordening
openen [Redactionele inleiding]
openen Doelstellingsformulering middel tot macht? De doelstelling van de doelstelling
openen Personalia
Boeken:
(1)
openen De Randstad bestaat niet. De onmacht tot grootstedelijk beleid
Lezingen:
(0)
Essay: N.A. de Boer (geb. 1924)

N.A. (Niek) de Boer was onder andere betrokken bij het ontwerp voor de wijk Valtherbos te Emmen.

N.B.: het oeuvre van N.A. de Boer is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 4.54 sec.