Gegevens over Boerma, A.C.
  Overleden te Amsterdam op 1908
Nevenfuncties: Gemeente Amsterdam/medewerker/
Werken:
(1)
openen Winkel Lutkie & Smit (ontwerp J.C. van Epen)
Artikelen:
(16)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ledenlijst
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Ontwerp van een koetshuis met bovenwoning
openen [Rectificatie]
openen Bestelhuis voor den boekhandel, Raadhuisstraat, Amsterdam
openen Schetsontwerp voor een Parochiekerk
openen Grafmonument
openen Brug in den straatweg tusschen Hilversum en 's Graveland
openen Dubbele villa te Laren
openen A.C. Boerma
openen Ontwerp voor een Raadhuis
openen Gesmeed ijzerwerk. Lantarendrager aan het abattoir te Amsterdam
openen A.C. Boerma
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A.C. Boerma (1852-1908)

Architect A.C. Boerma werkte samen met architect Wennekers. Ook is hij werkzaam geweest voor de gemeente Amsterdam, waar hij bijvoorbeeld een aandeel had in de ontwerpen voor het abattoirterrein (Veemarkt en Entrepot-West ). Met Wennekers maakte hij ontwerpen voor o.a. ... meer

In 3.32 sec.