Gegevens over Blaauw, C.J.
  Geboren te Amsterdam op 1885.10.12
  Overleden te Haarlem op 1947.01.29
Adres(sen): Vijverlaan 5, 2012 RC Haarlem
Spaarnelaan 24, 2012 RK Haarlem
Opleiding: HBS Amsterdam/;avondtekenschool/
Nevenfuncties: Genootschap Architectura et Amicitia/lid/1905;School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Ambachten Haarlem/leraar bouwkunst/1915;Genootschap Architectura et Amicitia/bestuurslid/1917;tijdschrift Architectura/redacteur/1917;tijdschrift Wendingen/redactielid/1918;Haarlemse school/directeur/1925-1926
Werken:
(38)
openen Café Centraal Amsterdam
openen Eigen woonhuis Spaarnelaan 24 Haarlem
openen Gemeentehuis Alphen aan de Rijn
openen Gemeentehuis Ede
openen Gemeentehuis Leiden (ontwerp Blaauw)
openen Gemeentehuis met conciërgewoning Hoogeveen
openen Gemeentehuis met school en politiebureau Bloemendaal (ontwerp Blaauw)
openen Hoofddeur deftig woonhuis (ontwerp Blaauw)
openen Inrichting van stands op de Eerste Nederlandsche Jaarbeurs Utrecht
openen Instituut voor plantenveredeling Wageningen Lawickse Allee Wageningen
openen Kantoorgebouw Raad van Arbeid Wibautstraat Amsterdam
openen Kledingzaak Herbermann Amsterdam
openen Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse Vennestraat Lisse
openen Laboratorium voor Plantenfysiologie en tuinmanswoning Generaal Foulkesweg Wageningen
openen Laboratorium voor tuinbouwplantenteelt met tuinmanswoning Wageningen Haagsteeg Wageningen
openen Meubilair o.a. stoelen, tafels, kasten, piano, opklapbed, haard
openen Microbiologisch Laboratorium en ambstwoning Wageningen Hesselink van Suchtelenweg Wageningen
openen Omslagontwerp voor Wendingen 1918 no.4
openen Ontwerp voor een oplossing van het Rokinvraagstuk met behoud van water
openen Stadhuis Vlaardingen (ontwerp Blaauw)
openen Tuinhuisje Mevr. Hondius-Crone Koningslaan Amsterdam
openen Villa Beek en Bosch Park Meerwijk Bergen
openen Villa Boschkant Park Meerwijk Bergen
openen Villa Meerhoek Park Meerwijk Bergen
openen Volkenbondsgebouw Genève (ontwerp C.J. Blaauw)
openen Wagneropera Amsterdam (ontwerp Blaauw)
openen Werkkamer en bibliotheek Amsterdam (ontwerp C.J. Blaauw)
openen Woningbouw bij het Stadion voor "Onze Woning" Amsterdam
openen Woningbouw Jekerstraat 10-82 Amsterdam
openen Woningbouw Minervaplein Minervalaan, Minervaplein, Rubensstraat, Michelangelostraat Amsterdam
openen Woningbouw Van Spilbergenstraat, Orteliusstraat, Jan Evertsestraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Beethovenstraat-Gerrit van der Veenstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Minervaplein 38-48 Amsterdam
openen Woonhuis C.J. Blaauw Vijverlaan 5 Haarlem
openen Woonhuis Zandvoort
Artikelen:
(327)
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1240e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 Maart 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1241e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1 April 1908, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Genootschapsprijsvragen
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Jaarverslag v/d 1en secretaris over 1921
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Tentoonstellingen voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Tentoonstellingsraad voopr bouwkunst en verwante kunsten
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen [Tentoonstellingsraad]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Leeken in de Schoonheidscommissie?
openen Nogmaals: leeken in de schoonheidscommissie
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Schemering
openen Reorganistatie-plan voor den Dienst der Landsgebouwen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Concept notulen van de 56e algemeene vergadering
openen Jaarverslag van de redactie van het weekblad "Architectura" over het jaar 1922
openen Het "woord" en de "beelding" in "Architectura" en "Wendingen"
openen Het onderwijs aan de School voor Bouwkunde, Versierde Kunsten en Kunstambachten te Haarlem.
openen Het bouwkunde-onderwijs aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Ambachten te Haarlem
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ledenvergadering
openen M. de Klerk +
openen Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Amsterdam
openen Verslag van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 26 Februari 12924.
openen De nieuwe schoonheids-commissie
openen De sierkunstenaar in de schoonheids-commissie
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De nieuwe schoonheidscommissie te Amsterdam [...]
openen De Nederlandsche afdeeling op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industrieele Kunst te Parijs in 1925
openen Commissies voor Tentoonstelling Parijs '25
openen Aan de leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 9 Juli 1924
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen De waarheidsliefde in gebouw en bouwer
openen Het woningbouwontwerp van architect J.M. van der Mey in Amsterdam "West"
openen Vragen en antwoorden. Het platte dak in de architectuur.
openen De wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Naschrift
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De tentoonstelling te Parijs
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Naschrift van een redactielid
openen Jaarverslag van den 1en secretaris
openen Weerwoord aan den heer Blaauw
openen Van het bestuur
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen [Naschrift]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst te 's-Gravenhage
openen Het 40-jarig jubileum van A. van Walen
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Het operagebouw der WAgnervereeniging
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Request in zake het "Pesthuis" aan B. en W. en den raad der gemeente Amsterdam
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Naar een algemeen uitbreidingsplan voor Groot-Amsterdam
openen [Reactie]
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting "De Wagnervereeniging"
openen Memorie van toelichting bij het voorloopig schetsontwerp voor een operagebouw voor de WAgnervereeniging te Amsterdam. Motto: "X", arch. C.J. Blaauw
openen De verkiezing van een redactie-commissie van het maandblad "Wendingen"
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Jaarverslag over 1925 van den redacteur van Architectura
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Amsterdam-West
openen Het beginsel der schoonheidbemoeiing
openen Amsterdam-West
openen De voordracht van den heer Herman Teirlinck
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Bouwmeester K.P.C. de Bazel 1869-1923
openen De ontwerpen van het Tweede Kamer-gebouw
openen Een vreemde beslissing
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Het Rokinvraagstuk
openen Plan tot herbouw en uitbreiding van het stadhuis te Leiden
openen De stem van den nieuwen tijd
openen De beweeglijkheid van de bouwkunst der laatste jaren
openen De bewegelijkheid der bouwkunst; Gemeenschapskunst en individualisme
openen Af- en toe Wendingen
openen Over moderne theorieën en bouwkunstbeoefening
openen Architectonisch droomspel
openen Bij het werk van Hildo Krop
openen Een nieuw gezichtspunt in het onderwijs met betrekking tot de vorming van den architect
openen Bespiegelingen I; II
openen De verhouding tusschen bouwondernemer en architect
openen J.L.M. Lauweriks †
openen Bouwkundig Weekblad Architectura
openen Het vraagstuk van den architect-bouwer naar aanleiding van de gewijzigde verhoudingen in de bouwwereld.
openen Een vreemde beslissing
openen Over architectuurtentoonstellingen
openen Verslag van de werkzaamheden van het bestuur van het Genootschap A. et A. over het jaar 1917
openen Heemschut en vakbelangen
openen Samenwerking van de kunst, industrie en handel
openen De hedendaagsche kunstnijverheid en de kunstnijverheidsschool "Quellinus"
openen St. Franciscus-gebarenspel
openen De architect als nijverheidskunstenaar in het gouden licht der verre toekomst .. en in het heden
openen Een concreet slotwoord naar aanleiding van de laatste abstracties van den heer Doesburg.
openen Verslag van de voordracht van den heer R.N. Roland Holst over het leven en werk van Puvis de Chavannes
openen Dr. H.P. Berlage en zijn werk
openen M. de Klerk Å
openen Het "woord" en de "beelding" in "Architectura" en "Wendingen"
openen Schemering
openen Sierkunstenaar in de schoonheidscommissie
openen Bouwkunst-Auteursrecht-Geestelijk eigendom
openen "Veredeling" van het ambacht?
openen Rijmelarij in ouden taalvorm
openen Het bouwkunde-onderwijs aan de school voor bouwkunde, versierende kunsten en ambachten te Haarlem.
openen De Waarheidsliefde in gebouw en bouwer
openen Een woningbouwontwerp van architect J.M. van der Mey in Amsterdam "West"
openen De wettelijke bescherming van den architectentitel
openen De tentoonstelling te Parijs
openen Naschrift van een redactielid
openen Vragen en antwoorden; het platte dak in de architectuur
openen Naar een algemeen uitbreidingsplan voor Groot-Amsterdam
openen Memorie van toelichting bij het voorloopig schetsontwerp voor een operagebouw voor de Wagnervereeniging te Amsterdam, motto "X", architect C.J.Blaauw
openen De verkiezing van een redactiecommissie van het maandblad Wendingen
openen Het beginsel der schoonheidsbemoeiing
openen De voordracht van den heer Herman Teirlinck
openen J.F.Staal
openen Personalia
openen Amsterdams Minervaplein wordt afgebouwd
openen Een waarachtig opdrachtgever (boekbespreking)
openen De eigen geschiedenis [boekbespreking]
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid".
openen De prijsvraag voor het bebouwen van het Allebéplein te Amsterdam.
openen Voorgenomen werken.
openen De bebouwing van het Minervaplein te Amsterdam ontworpen door architect C.J. Blauw
openen Het Leidsche raadhuis
openen Nieuwe uitgaven
openen De Amsterdamsche Raadhuis-prijsvraag
openen Eerste Nederlandsche Jaarbeurs
openen 't Park "Meerwijk" te Bergen (N.H.)
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Plagiaat
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Tentoonstellingsraad
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Schoonheidscommissies
openen Schoonheidscommissie II
openen Bedanken van den heer C.J. Blaauw
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Berichten: het operagebouw der Wagnervereeniging
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Tentoonstelling plannen opera-gebouw
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen De samensmelting van het Bouwkundig Weekblad en 'Architectura'
openen Het Rokinvraagstuk
openen Nog eens: "Het Rokin-vraagstuk"
openen A. et A.
openen Amsterdamse Bebouwingen
openen Een vreemde beslissing
openen Tuinhuisje aan de Koningslaan te Amsterdam
openen Verslag van de vergadering van den gewestelijken kring Amsterdam op woensdag 27 April 1927
openen Bespiegelingen
openen Leiden als universiteitsstad
openen Kroniek van de week
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Monumenten commissie te Amsterdam
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche raadhuis
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen De beslissing in zake de bebouwing van het Allebé- en Minervaplein
openen Architectonische toelichting op het ontwerp voor de bebouwing van het plain [...] genoemd: Minervaplein
openen Publicatie ontwerpen bebouwing Minervaplein en Allebéplein te Amsterdam
openen Publicatie werken voor pleinbebouwing Plan Zuid
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen De verhouding tusschen bouwondernemer en architect
openen Bouw van het nieuwe raadhuis te Bloemendaal
openen Amsterdam-Zuid
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen Raadhuisbouw te Bloemendaal
openen De ontwerpen voor een raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen De ontwerpen voor en raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen Lauweriks
openen XXIIste jaarverslag 1930-1931, vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen De Leidsche Radhuisplannen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Plan tot herbouw en uitbreiding van het stadhuis te Leiden
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Het raadhuis te Alphen a.d. Rijn
openen De bouwmeester J.F. Staal
openen Ontwerpen voor een raadhuis te Ede
openen Ontwerpen raadhuis te Ede (toelichtingen)
openen Meervoudige opdracht voor de uitbreiding van het stadhuis te Vlaardingen
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Boekbesprekingen
openen Amsterdamsche Bank NV-Incasso Bank NV te Rotterdam
openen Bespiegeligen
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
openen Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en verwante kunsten
openen "De Zeihuuv" N.H. Buurthuis Emmermeer
openen Emmen als bouw-opgave
openen Bouwmeester K.P.C. de Bazel 1869-1923
openen De bouwmeester J.F. Staal
openen Het Leidsche raadhuis
openen Schoonheidscommissies
openen Stemmen van anderen
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen De stem van den nieuwen tijd
openen M. de Klerk +
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Leestafel
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Villapark "Meerwijk" te Bergen
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Museum en School voor Kunstnijverheid te Haarlem
openen Mededeelingen
openen Het park "Meerwijk"
openen Faillisementen
openen Nederlandsche Bouwkunst (bouw aan het Mercatorplein te Amsterdam)
openen De bebouwing van het Allebé- en Minervaplein te Amsterdam
openen Nieuw Raadhuis te Bloemendaal
openen J.L.M. Lauweriks +
openen Stadhuisbouw te Leiden
openen Het Leidsche Stadhuis
openen Architect J. Boterenbrood +
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Leidsche stadhuis
openen Mededeelingen
openen Een rondwandeling door Amsterdam-Zuid. III
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Stadhuis te Leiden
openen Mededeelingen
openen De Leidsche Stadhuisbouw
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Chippendale
openen Antieke kist
openen Technische vraagbaak
openen Een Woningbouwontwerp van Architect J.M. van der Mey in Amsterdam 'West'
openen Bij een ontwerp voor 'Het Hotel op den Dam'
openen Amsterdam West
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Een woningbouwontwerp van architect J.M. van der Meij in Amsterdam West
openen Een restauratiewerk van wijlen Arch. M. de Klerk
openen Af- en toe Wendingen
openen De architectenwereld verliest een veelzijdig man
openen Personeel Landsgebouwen
openen Amsterdamse School
openen Architect C.J. Blaauw Å
openen C.J. Blaauw
openen De Jaarbeurs te Utrecht
openen Het Park Meerwijk te Bergen
openen Inleiding tot het "interieur"-nummer
openen Complex Arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Landbouw Hooge School te Wageningen
openen De rijksgebouwen, C.J.Blaauw; J.C.Crouwel; J.M.Luthmann. Overheidsbouwkunst
openen Amsterdam-Zuid
openen Programma van eischen voor de bebouwing van het Allebéplein
openen De ontwerpen voor een raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen Het Raadhuis te Alphen aan de Rijn
openen Plan West
openen Wetenschap onder dak
openen 'T Park "Meerwijk" te Bergen
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe Opera-gebouw te Amsterdam
openen Meervoudige opdracht voor de uitbreiding van het stadhuis te Vlaardingen
openen Aesthetische beschouwingen
openen Publicatie ontwerpen bebouwing Minervaplein en Allebéplein te Amsterdam
openen De publicatie der ontwerpen voor een pleinbebouwing in Plan Zuid
openen De Beslissing inzake de bebouwing van het Allebé- en Minervaplein
openen Leiden
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche Raadhuis
openen De ontwerpen voor een Raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen De Plannen voor een nieuw raadhuis te Leiden.
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Tentoonstelling plannen Opera-gebouw
openen Tuinhuisje aan de Koningslaan te Amsterdam
openen De Opera-prijsvraag
openen Amsterdamsche Bebouwingsplannen
openen Amsterdam buiten de grachtengordel
openen Ontwerp van een Hoofdingang met aansluitende details voor een deftig Heerenhuis
openen De Bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Ontwerpen voor een Raadhuis te Ede
openen Amsterdam-West
openen De bebouwing van het Minervaplein te Amsterdam ontworpen door architect C.J. Blaauw
openen Een architectonische grap
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam, Amsterdam West
openen Bij de afbeeldingen
Boeken:
(5)
openen K.P.C. de Bazel, 14 februari 1869 - 28 november 1923
openen De Amsterdamse School. Nederlandse architectuur 1910-1930.
openen De ontwikkeling der moderne bouwkunst in Nederland
openen Nieuwe Bouwkunst in Nederland
openen Moderne architectuur in Nederland; 1900-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
C.J. Blaauw (1885-1947)

Architect C.J. Blaauw maakte in zijn jonge jaren snel naam en zijn vroege werk is nog steeds algemeen bekend en gewaardeerd. Het werk uit zijn beginjaren wordt gerekend tot de Amsterdamse School, die in het tweede en derde decennium van deze eeuw furore maakte. Over zi ... meer

In 5.01 sec.