Gegevens over Bijhouwer, J.T.P.
  Geboren te Amsterdam op 1898.11.11
  Overleden te ... op 1974.08.22
Nevenfuncties: Landbouwhogeschool te Wageningen/hoogleraar/1946-1966;Technische Hogeschool Delft/docent landschapskunst/1957-?
Werken:
(12)
openen Arboretum 'Belmonte' Generaal Foulkesweg Wageningen
openen dorpsplan Nagele
openen Flatgebouw voor werkende vrouwen Emmen
openen Groenplan Rotterdam
openen Koninklijke Militaire Academie Kasteelplein Breda
openen Kröller-Müller Museum Houtkampweg 6 6730 AA Otterlo
openen Stadspark 'Plantage' Lange Nieuwstraat, Tuinlaan Schiedam
openen U.T.S. Hendrick de Keyzerschool K. Louwenstraat 1 Amsterdam
openen Woonhuis De Leeuw Laren
openen Woonhuis Israëls, Eemnesserweg 34a, Blaricum
openen Woonhuis van Mourik Broekman, Teesinklandenweg, Boekelo
openen Woonhuis Van Soutelandelaan 141 Den Haag
Artikelen:
(178)
openen Het ontspanningscentrum nabij Barcelona.
openen [In memoriam L.C. van der Vlugt]
openen Inleiding [op themanummer AVRO-studio]
openen Functionalisme
openen Het Amsterdamsche Boschpark
openen 1 April[.] De Januskop of Jantje huilt en Jantje lacht
openen Bloemententoonstellingen
openen Gebouw en tuin
openen Groenplan Rotterdam[.] Collectieve studie van de vereeniging "Opbouw" te Rotterdam
openen [Reisschetsen]
openen Perspectief-Constructie voor Tuinontwerpen - door J.T.P. Bijhouwer [Boekbespreking]
openen Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer benoemd tot lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
openen "Het vraagstuk der plantengroepeering"
openen Stedebouw en supervisie
openen Adviescommissie voor de oorlogs- of vredesteekens
openen Prijsvraag nieuw boerderij-type in Zeeland
openen Wageningen Behoud van het gesloten stadskarakter
openen Prof. dr ir J.T.P. Bijhouwer
openen Friesche boerderijen
openen Landschapsherstel
openen Geen Cultuursteppe
openen Duin en strand als ontspanningsgebied
openen Wijkgedachte en gemeenschapsleven
openen [Redactionele inleiding]
openen "The Culture of Cities"
openen Bridgwater - 1947
openen De rol van het schoolterrein
openen Uitbreiding K.M.A.
openen Prijsvragen
openen Twee enquêtes over het wonen
openen Prijsvragen
openen Lezers schrijven ons:
openen Congres Scandinavische tuinarchitecten
openen Bouwnormen en klimaat
openen Nederland-nummer van "Der Aufbau"
openen Prof. dr ir J.T.P. Bijhouwer naar Amerika
openen Nieuwe polderlandschappen
openen Enkele tuin- en landschapsarchitecten
openen Amerikaanse notities I
openen Amerikaanse notities II
openen Amerikaanse notities III
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Massafabricage en huisvlijt
openen Amerikaanse notities V
openen Amerikaanse notities VI
openen Binnenstadsanering versus uittocht naar voorstad
openen Bennekom krijgt bejaardencentrum
openen Tuinarchitectuur in West-Duitsland
openen Recreatie en auto
openen U moet weten
openen The American Road
openen Arbeiderswijken en groenvoorziening te Arnhem
openen Examen tuinarchitect in nieuwe vorm
openen De tuinarchitectuur en haar moeilijkheden
openen Beeldenpark op de "Hoge Veluwe"
openen Van de boekentafel
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Personalia
openen Bejaardencentrum te Oosterbeek
openen Land in beweging
openen Personalia
openen Wat, waar, wanneer ....
openen U moet weten
openen Boekentafel
openen Elf flatgebouwen op 'De Kotten' te Enschede
openen Spiegel van de week
openen Uitslag prijsvraag groenstrook Buitenveldert
openen U moet weten
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Boekentafel
openen Het beeldenpark bij het Kröller-Müllermuseum
openen Hollands groene zone
openen Boekentafel
openen Togetherness
openen Hollands groene zone
openen Tuinarchitecten jubileren
openen Stedelijke recreatiebehoeften en agrarische belangen
openen Het komende landschap van Nederland
openen Groot-Kempische cultuurdagen
openen Het experiment getoetst
openen Boekentafel
openen Groenvoorziening en recreatie
openen Eervol ontslag voor prof. dr. ir. J.T.P. Bijhouwer
openen Flats op 'Den Kotten' te Enschede
openen Nederlandse kolonisten
openen Oude visie op Le Corbusier
openen Boekentafel
openen Een ander Deventer
openen Wonen met groen en water
openen Uitbreiding van Kröller - Müller architect prof. W.G. Quist
openen Vijftig jaar dorpen in IJsselmeerpolders
openen Landschapsarchitectuur (boekbespreking)
openen Toelichting bij de A.V.R.O.-studio door de architecten
openen Vernieuwd Soestdijk
openen Prijsvraag gedenksteen Rotterdam
openen Openbare prijsvraag voor een gefusilleerden-gedenksteen
openen Lustrumprijsvraag
openen Excursie naar Kopenhagen
openen Profetie in Amsterdam
openen Ideologie in woning- en stedenbouw
openen Prijsvraag nieuw boerderijtype in Zeeland
openen Cultuursteppe Nederland
openen Prijsvraag gedenkteeken Rotterdam
openen Natuur en Landschap
openen Over ontstaan en bouw van de Eerebegraafplaats aan den Zeeweg te Bloemendaal
openen Lustrum-Prijsvraag "De Poorters"
openen Woonhuis te Laren NH
openen Utrecht 1949 of Crystal Palace 1849?
openen Landschaps-tendenzen
openen Boekbespreking. Overheidszorg over Natuurschoon door Mr J.W. Keiser
openen Boekbespreking. Perspektive für Architekten, door Arch. Prof. W. Schütte
openen Een plan voor het dorp Nagele
openen De Koekamp als stedebouwkundig gegeven
openen Boekbespreking. De tuin van het moderne landhuis[.] Elly Buwalda
openen Boekbespreking. Italian Gardens of the Renaissance, J.C. Shepherd and G.A. Jellicoe
openen Ere-comité, samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht 1908-1958
openen Het Centrum "Techniek" van de Landbouwhogeschool te Wageningen
openen Boekbespreking. Ian Nairn, Outrage
openen Allerlei.Hedendaagsche stedebouw. Een cursus te Delft
openen De tuinaanleg bij het landhuis van Ir. Friedhoff
openen Allerlei. Bouwkunstcursus in ' Allardsoog'
openen Allerlei. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Boekbesprekingen. Waarnemen en ontwerpen in tuin en landschap door Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer
openen De tuin, van nutserf naar siererf
openen Landhuizen van Oude Meesters XXV.
openen Landhuizen van Oude Meesters
openen Landhuizen van Oude Meesters XXII.
openen Landhuizen van Oude Meesters
openen Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer
openen Landhuizen van Oude Meesters
openen Landhuizen van
openen Landhuizen van Oude Meesters
openen Redactie tuinbouw
openen Vijf en twintig jaar
openen Beplanting in den Zeeuwschen Polder
openen Park- en terreinvorm
openen Monumentaliteit in het park
openen Eenheid in park en tuin
openen Week-ending
openen Weekend-huisjes
openen Weekend-huisjes in het Polderland
openen De eendenkooi als Weekend-kolonie
openen Een oud huisje als weekend-verblijf
openen Het weekend-huisje in de berken
openen De bouw van het weekend-huisje in de berken
openen Een kweektuin als weekend-hof
openen Het weekend-huisje in den kweektuin
openen Treasure Island
openen De Flora van Treasure Island
openen Natuurlijke vijvervormen
openen Een tuin rondom de erker
openen Een moeilijk geval voor den tuinarchitect
openen Paden en assen in de moderne tuin
openen Het groeiende huis op de heide
openen Korte berichten uit de bouwwereld
openen Woonhuis te Blaricum
openen Het komende landschap van Nederland
openen De tuinarchitectuur en haar moeilijkheden
openen Het landschapsbeeld van de nieuwe polders
openen Het ontspanningscentrum nabij Barcelona.
openen Mededeelingen
openen Stedebouwkundige leergang
openen De nieuwe A.V.R.O. Studio te Hiilversum. Architercten: J. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten Jr. te Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Het landschap als speelruimte voor de stad
openen Van melancholisch peinzen in de natuur tot gebruiksgroen voor het gewone volk[.] Oorsprong en geschiedenis van het volkspark
openen Boekbespreking. Ernst Baumann, Neue Gärten, new gardens
openen In onze N.O.P.-jes
openen Het landschapsbeeld van de nieuwe polders
openen Velsen
openen Eervol ontslag voor prof. dr. ir. J.T.P. Bijhouwer
Boeken:
(1)
openen Jury-rapport Prijsvraag Gedenkteken Rotterdam
Lezingen:
(0)
Essay:
J.T.P. Bijhouwer (1898-1974)

Jan Tijs Pieter Bijhouwer, ir. en in 1926 gepromoveerd tot dr., was een vooraanstaande figuur onder de Nederlandse tuin- en lanschapsarchitecten; hij was ook actief als docent aan hogere opleidingen, en als publicist.
Bijhouwer promoveerde in 1926 op een proef ... meer

In 2.78 sec.