Gegevens over Beusekom, H.G. van
  Geboren te Tull en 't Waal op 1893.01.21
  Overleden te ... op ...
Opleiding: Technische Hogeschool Delft/
Archief: NAi/BEUS
Werken:
(0)
Artikelen:
(239)
openen Kalenders
openen Grondslagen
openen Ontvangen tijdschriften
openen Noodwoningen in Nederland
openen Distributie van woningen noodzakelijk
openen Het bouwsparen Pro en contra
openen Woningbouw en woningbehoefte
openen Redactionele verantwoordelijkheid
openen Volkshuisvesting en Woningpeil
openen Woningbouw in Zwitserland
openen Toezicht op bouwspaarkassen
openen Etagewoningen en winkels met bovenwoningen
openen Wonen, maar hoe?
openen Gezin en bevolking
openen Volkshuisvesting
openen Internationale samenwerking op het gebied van volkshuisvesting en wederopbouw
openen Geef haar een practische keuken
openen Nederlandsch-Belgische samenwerking
openen Woning en kind in Zweden
openen Hoe bouwen wij betere steden?
openen Hastings: De deelname van Nederland
openen Van de boekentafel
openen [Redactionele inleiding]
openen De bouw van 48 proefwoningen te Rotterdam
openen Het vraagstuk van de huren
openen Van de boekentafel
openen Vier belangrijke onderwerpen
openen Woningpolitiek
openen Van de boekentafel
openen Lezers schrijven ons:
openen Van de boekentafel
openen Stedebouwkundige ontwikkeling
openen Splitsing van woningen en verbouwing
openen Diversen
openen Nieuwe verlichting in nieuwe woningen
openen Van de boekentafel
openen Het woningtekort in Nederland
openen Internationale samenwerking op Woninggebied
openen Lezers schrijven ons:
openen Europees bouwspaarkassencongres
openen Nieuwe hoogleraren te Delft
openen Lezers schrijven ons:
openen De Noord-Nederlandse bouwkas
openen Lezers schrijven ons:
openen Lectuur over Stedebouw
openen Internationale tentoonstelling van Stedebouw en Huisvesting
openen Wijzigingen in de loonpolitiek
openen De prijsbepaling van bouwgrond
openen Studiedagen over Volkshuisvesting
openen Inaugurele redes
openen Naschrift
openen De menselijke woonstede
openen De mens en zijn woning
openen Van de boekentafel
openen Een nieuwe methode van woningonderzoek
openen Internationaal overleg inzake volkshuisvesting
openen De wederopbouw van Lübeck
openen Van de boekentafel
openen "Eigen" keuken maakt samenwonen dragelijker
openen Van de boekentafel
openen Huisvesting van bejaarden
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Een halve eeuw volkshuisvesting
openen Van de boekentafel
openen Luchtzuivering in de stad
openen Volkshuisvesting in Wenen
openen Lezers schrijven ons:
openen Een boek dat u ook moet lezen
openen Van de boekentafel
openen Belgisch bezoek aan Nederlandse wederopbouw
openen Het wonen in de stad
openen Van de boekentafel
openen Normen voor eenvoudige woningen
openen Van de boekentafel
openen Internationale bouwdocumentatie-conferentie te Genève
openen Nieuwe verkavelingsmethoden en verlaging der kosten
openen Vernieuwing van de woningvoorraad
openen De bouwkassen in 1948
openen Inernationale Bouwdocumentatie
openen Huisvesting op het Engelse platteland
openen Nieuwe verkavelingsmethoden en verlaging der kosten van het bouwterrein
openen Ir Pieter Verhagen doctor honoris causa
openen Moeilijkheden bij de vervanging van de woningvoorraad
openen Het Britse Housing Manual 1949
openen Uitbreidingsplan voor een klein dorp
openen Het woningbouwprogramma in Hessen
openen Van de boekentafel
openen Het woningvraagstuk in Europa
openen Moderne woningbouw
openen Hoogbouw voor kloeine gezinnen
openen Moderne eengezinshuizen
openen Lezers schrijven ons:
openen Congres van de Huisvesting
openen Van de boekentafel
openen Kerkbouw in de grote steden
openen Middenstandswoningen te Frankfort
openen Een Zwitsers woningtype
openen Research conferentie voor het bouwen te Genève
openen Het Congres van de Kleine Landeigendom
openen Nederland-nummer van "Der Aufbau"
openen Wijziging samenstelling Centrale Directie W. en V.
openen De huurwetgeving in België
openen Hogere huur voor met duurder geld gebouwde woningen
openen Woningbouw te Genève
openen Bouwen van duplexwoningen thans meer dan ooit noodzakelijk
openen Van de boekentafel
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Nogmaals: de duplexwoning
openen Lezers schrijven ons
openen Twee duplexwoningtypen met afwijkende doelstelling
openen Iets over de kosten van het bouwterrein
openen Nieuwe organen voor woningbouw
openen Goedkopere bouw van kerken
openen Financierng woningbouw in Europa
openen Lezingen voor "Stylos"
openen Eigen wegennet voor voetganger en automobilist!
openen Woningbouw te Genève en Lausanne
openen Lezers schrijven ons
openen [Ontvangen boeken]
openen Catherine Bauer over hoogbouw
openen Naschrift
openen Onze Nederlandse stedebouw: verouderd, verstard en dor
openen Inwendige afwerking van woningen
openen Nederlandse woningbouw: nieuw en verouderd tegelijk
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Hoe kunnen wij de kennis van zovelen in één bouwwerk toepassen
openen Nederland bouwen 'eigen' woningen
openen Van de boekentafel
openen Stedebouwkundige vraagstukken te 's-Gravenhage
openen Sociale wooncultuur
openen Vragen van woningbeleid
openen Studiecommissie grondslagen woningwaardering
openen Van de boekentafel
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Protestantse kerkbouw
openen Huisvesting ouden van dagen
openen Waardering van na-oorlogse woningbouw
openen Zestig jaar N.A.P.B.
openen Grote of kleine kerken?
openen Woningprouktie en welvaart
openen Beschouwingen over de Londense wederopbouw
openen Van de boekentafel
openen Personalia
openen Krotten zijn duurder dan kathedralen
openen Personalia
openen Plv. gdelegeerde bij T.N.O.
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Bouwsysteem Van Heyst
openen Naast technisch gerief meer menselijkheid geboden
openen Congressen enz.
openen Woningbouwproblemen
openen Spiegel van de week
openen Van de boekentafel
openen Hoe anderen het zien
openen Vorming van stedebouwkundige, internationaal
openen Ned. Hervormde kerkbouw
openen Moderne woonidealen getoetst
openen Spiegel van de week
openen Woningwetbouw
openen Lezers schrijven ons
openen Hoge-woongebouwenstrip
openen Spiegel van de week
openen Massale hoogbouw in nieuwe Franse stadswijken
openen Personalia
openen Bezinning in Zweden - de hoogbouw in discussie
openen Personalia
openen De tentoonstelling Fertighaus 63
openen De mens tussen hoog en laag
openen Literatuuroverzicht
openen Meer woningen door initiatieven van het bedrijfsleven
openen Zal de woningnood in 1970 voorbij zijn?
openen De behoefte aan woningen voor de middengroepen
openen Uit de pers
openen De volkshuisvesting en de taak van de risicodragende ondernemer
openen Spiegel van de week
openen Bijeenkomsten
openen Boekentafel
openen Uit het bedrijfsleven
openen Boekentafel
openen Lezers schrijven
openen Consumentenstad als symbool van verstedelijking
openen Spiegel van de week
openen De nabije toekomst van krotopruiming en sanering
openen Een kwart eeuw bejaardenvesting
openen Rectificatie
openen Hoog wonen
openen Onderzoekingen op de woningmarkt (1)
openen Alternatieve woningen
openen Betere woonkwaliteit bepleit Hoe een eigen onderzoek ministerie tot een discutabel beleid aanzet
openen Hoogbouw in Nederland
openen Nieuwe uitgaven
openen Exploitatiekosten van woningen
openen Ingenieurskalender
openen Studiedagen over plannen voor volkshuisvesting
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Mededelingen van de interpretatie-commisie voor de V.R.T. 1949
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen De nieuwe stad in het IJmond gebied
openen De 'Adventkerk' van de Hervormde Gemeente te Loosduinen
openen Mededelingen
openen Nieuwe steden in Nederland
openen Is hoogbouw gewenst of noodzakelijk?
openen Korte Berichten
openen Woningbouw in de naaste toekomst
openen De mens en de montagewoning
openen Woningwet, woningbouwvereniging en woningbouwarchitectuur
openen Het rapport Drucker 1896
openen De vijf Experimentele Woningbouwplannen
openen Boekbespreking[.] Heeft de nieuwe tadwijk een hart? Prof. Dr Ir H.G. van Beusekom
openen Boekbespreking. Hervormde Kerkbouw na 1945
openen De "cité Le Corbusier" te Nantes-Rezé
openen Woningwet, woningbouwvereniging en woningbouwarchitectuur
openen Bouwen in Mobilisatietijd
openen Wonen, tot (w)elke prijs?
openen Oratie Priemus: sympathiek pleidooi voor zelfbeheer
openen Huurharmonisatie
openen Slutelen aan de woningbouw
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Eerst denken, dan bouwen
openen Huisvesting van bejaarden in het kader der practische mogelijkheden
openen Woonhuis op een bunker, de resten van atlantik-wall
openen Huisvesting van bejaarden in het kader der practische mogelijkheden
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
Prof. dr. ir. H.G. van Beusekom (geb. 1893)

Hendrik Gerrit van Beusekom (geboren 1893) studeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1920 promoveerde hij met het proefschrift 'Beschouwingen over den woningnood'. Na zijn studie koos hij voor een ambtelijke loopbaan bij de inspectie voor ... meer

In 2.78 sec.