Gegevens over Berlage, H.P.
  Geboren te Rotterdam op 1856.02.21
  Overleden te Den Haag op 1934.08.12
Adres(sen): Burgemeester Trompstraat 310, Den Haag
Nevenfuncties: Rotterdamse vereniging Voor de Kunst/lid kunstnijverheidscommissie/1904;Vereniging Kunst aan het Volk/lid/1905;Raadhuis-Damcommissie/lid/1910-1925;Maandblad De Beweging/redacteur/1913;Rijkscommissie voor de monumentenzorg/lid/1918-1933;Verkeers- en uitbreidingscommissie Haarlem/lid/1919-1924;Nederlands Instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw/lid Commissie voor Stedenbouw/1920-1923;Nederlands Instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw/lid stedenbouwkundige raad/1923-1933;Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst/lid raad van beheer/1920-1925;Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst/lid raad van beheer/1930-1932;Academie van Beeldende Kunsten Den Haag/bestuurslid/1920-1933;Vereniging voor voortgezet en hoger bouwkunstonderwijs/lid raad van toezicht/1922-1932;Maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten/lid commissie van voordrachten/1924-1926;Tuinstadcommissie Gemeente Amsterdam/voorzitter subcommissie voor volkshuisvesting/1924-1926;Volksuniversiteit Den Haag/lid raad van toezicht/1924-1926, 1929;Staatliche Bauhaus Weimar Duitsland/ lid van het Kuratorium/1924-1931;Nederlandse Bond voor Kunst in Industrie/lid bondscollege/1924-1934;Comité tot oprichting van een gedenkteken voor Herman Heijermans/lid/1926-1933;Commissie Groenplaats en Meir Antwerpen/lid/1928;Nationale Commissie tot Stichting van een tweede gebrandschilderd raam in de Domkerk Utrecht/lid/1928-1933;Commissie monument voor Domela Nieuwenhuis/lid commissie ter beoordeling van het ontwerp/1929;Kommitee gedenkteken voor Multatuli/lid/1929-1930;Commissie van advies inzake meervoudige opdracht Lorentz-monument Arnhem/lid/1929-1930;Commissie ontwikkeling en opbouw Den Haag/lid commissie Vrijenhoek/1930-1933;Bouwraad/lid/1933;Damprijsvraag/jurylid/1908;Studieprijsvraag Tuinbouwstad/jurylid/1913;Prijsvraag betreffende de overbrugging van de Waal bij Nijmegen/jurylid/1914;Prijsvraag uitbreidingsplan Den Haag-West/jurylid/1921-1922;Prijsvraag voor de ombouwing van een plein Den Haag/jurylid/1921-1922;Eerste Driejaarlijkse Tentoonstelling voor Bouwkunst en Verwante Kunsten/jurylid/1923-1924;Prijsvraag voor het ontwerp van een winkelgalerij Laan van Meerdervoort Den Haag/jurylid/1924;Prijsvraag voor de vernieuwing van de Koninginnebrug Rotterdam/jurylid/1924-1925;Prijsvraag Rokin Amsterdam/jurylid/1924-1926;Prijsvraag voor het Troelstraoord/jurylid en begeleider van de architect van het winnend ontwerp/1925-1928;Prijsvraagcommissie en Bouwcommissie voor de Nieuwe Beurs Rotterdam/lid/1925-1929;Prijsvraag Behangselpapieren/jurylid/1925;Prijsvraag Goudsmit/jurylid/1925;Prijsvraag De Heerenhofstad/jurylid/1926;Prijsvraag voor Paleis van de Volkenbond/jurylid/1926-1927;Gevelwedstrijd Heemstede/jurylid/1927;Prix de Rome/jurylid Monumentale en versierende schilderkunst/1932-1933;Prix de Rome/jurylid Monumentale en versierende beeldhouwkunst/1932-1933;Prijskamp van de aanleg er terreinen van de Linkeroever der Schelde/jurylid (trok zich vroegtijdig terug/1932-1933;Internationale Genootschap van Kunstenaren Moderne Kunst Kring/ erelid/1915;Genootschap Architectura et Amicitia/erevoorzitter/1916;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Vakvereniging der Nederlandse Architecten/ erelid/1916;Maatschappij der Nederlandse Letterkunde/lid/1916;Civiel- en Bouwkundig Studentengezelschap Praktische Studie/erelid/1918;Nederlandse Kring van Beeldhouwers/erelid/1925;Zeeuws Genootschap der Wetenschappen/lid/1926;Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters Antwerpen/1927;Österreichische Ingenieur- und Architekten Verein Korrespondierenden Mitglied/1928;Prijsvraag Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam/jurylid/1921;Vereniging Vrienden van de Wereldbibliotheek/lid/lid/1925
Ereblijken: Zilveren medaille Societas Hagana pro Vindicanda Religione Christiana/1883;Erekruis Wereldtentoonste
Archief: NAi/BERL
Werken:
(348)
openen Affiche Eerste Nederlandse Verzekeringsmaatschappij op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken
openen Affiche Maatschappij voor Volkskoffiehuizen Amsterdam
openen Affiche Noord-Hollandse Traeg Maatschappij
openen Ameublement S. Meyboom
openen Amstelpaviljoen Amsteldijk Amsterdam
openen Amsterdams Wisselkantoor en lunchroom De Beursbengel Damrak Amsterdam
openen Amsterdamse Bank Coolsingel Rotterdam
openen Archiefkast H.P. Berlage Nhz.
openen Architectonische schetsen
openen Badhuis Vereniging De Oosterspeeltuin Amsterdam
openen Bebouwing Allebéplein Amsterdam (ontwerp H.P. Berlage)
openen Bebouwing Museumplein Amsterdam
openen Bebouwing twee pleinen Amsterdam-Zuid Amsterdam
openen Bebouwing Vijzelstraat Amsterdam
openen Bebouwingsplan Batavia Indonesië
openen Bebouwingsplan Jurriaan Kokstraat Den Haag
openen Bebouwingsplan Karremansweide Dordrecht
openen Bebouwingsplan Mercatorplein Amsterdam
openen Bebouwingsplan Museumplein Amsterdam
openen Bebouwingsplan Nieuwe Park Den Haag
openen Bebouwingsplan Transvaalbuurt Amsterdam
openen Behangdessins NV Rath en Doodeheefver's Behangselpapierhandel
openen Behangseldecoraties (ontwerp H.P. Berlage)
openen Beurs Coolsingel Rotterdam
openen Beursgebouw voor de boekhandel met hotel Beursplein Amsterdam
openen Bible Hotel Damrak Amsterdam
openen Bibliotheek (ontwerp H.P. Berlage)
openen Bladhoofd Neerlandia (ontwerp H.P. Berlage)
openen Blok eengezinswoningen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Blok etagewoningen Amsterdam
openen Blok met vier politiewoningen Den Haag
openen Bodega Kerkplein Den Haag
openen Boekenkast Filiphens Amsterdam
openen Boekomslag (ontwerp H.P. Berlage)
openen Boekomslagen en folders W.L. & J. Brusse Rotterdam
openen Boekomslagen Louis Couperus
openen Boerderij met woonhuis De Schipborg Anloo
openen Brug Amsteldijk-Weesperzijde Amsterdam
openen Bruggen NHTM Amsterdam
openen Buffetkast N.J. den Tex
openen Buffetkast R. van Rees
openen Bureau met bureaustoel Baron Taets van Amerongen
openen Bureaustoel P. de Joncheere
openen C & A Nieuwendijk Amsterdam
openen Café Stadwijck Amsterdam
openen Café-restaurant Stadhouderslaan-Adriaan Goekooplaan Den Haag
openen Café-restaurant Vermeulen Stadhouderslaan Den Haag
openen Columbarium Westerveld Amsterdam
openen Concertprogramma Arbeiderscoöperatie Voorwaarts
openen Concertzaal met café en kasteleinswoning Venlo
openen Dagteken- en Kunstambachtschool voor meisjes Gabriël Metsustraat Amsterdam
openen Damesmodezaak C & A Brenninkmeyer Damrak Amsterdam
openen De Amsterdamse Bank Rembrandtplein Amsterdam
openen Decoratie spoorrijtuigen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diamantslijperij Amsterdam
openen Divers meubilair (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse boekbanden en boekpagina's (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse buffetkasten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse glas-in-lood vensters (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse kachels en haarden (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse kasten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse lampen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse schrijftafels en bureaus (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse stoelen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse studietekeningen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse tafels (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse tapijten en karpetten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Dom Piazza Duomo Milaan Italië
openen Drie begraafplaatsen Alphen aan de Rijn
openen Drie winkelhuizen met bovenwoningen Hobbemastraat Amsterdam
openen Drie woonhuizen Nieuweweg Lochem
openen Dubbel woonhuis Kerkstraat Bergen aan Zee
openen Dwarsarmige lichtmast GEB Den Haag
openen Effectenkantoor Kerkhoven & Co Herengracht Amsterdam
openen Ex-libris Albert Verwey
openen Fantasieschets Mausoleum
openen First Church of Christ Scientist
openen First Church of Christ. Scientist Den Haag
openen Fontein Vondelpark Amsterdam
openen Gebouw Wijnstraat 89 Rotterdam
openen Gebouw Wijnstraat 91 Rotterdam
openen Gedecoreerde vloer- en wandtegels (ontwerp H.P. Berlage)
openen Gedenkboek opening Delagoabaai-spoorweg
openen Gedenkteken Louis Bouwmeester Leids Bosje Amsterdam
openen Gegoten huis Monogram Construction Company Santpoort
openen Gemeentehuis Usquert
openen Gemeentemuseum Stadhouderslaan Den Haag
openen Gereformeerde Kerk Apeldoorn
openen Gewerbeschule mit Gewerbemuseum
openen Girobank met hotel Korte Vijverberg Den Haag
openen Glasservies N.V. Glasfabriek Leerdam
openen Grafhek (ontwerp H.P. Berlage)
openen Grafmonument H.P. Vogel
openen Gymnastieklokaal De Oosterspeeltuin Amsterdam
openen Herenhuizen Hobbemastraat-Jan Luykenstraat Amsterdam
openen Herinneringsoorkonde Vijftigjarig bestaan Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
openen Het Beethovenhuis Bloemendaal
openen Hoedenwinkel Gieskes Beurspassage
openen Hofplein Rotterdam (ontwerp H.P. Berlage)
openen Holland House Bury Street Londen Engeland
openen Hoofd voor polisblad
openen Hoofdbureau van politie Amsterdam
openen Hoofdkantoor verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 Groenhovenstraat 2 - Raamweg 36 - Burnierstraat 2 Den Haag
openen Hotel Nassau Bergen aan Zee
openen Hotel Nassau-Bergen Bergen aan Zee
openen Houten zitbanken Amsterdam
openen Huisstijl Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond Amsterdam
openen Huize Liesbeth Noordwijk aan Zee
openen Huize ten Vijver Scheveningen
openen Illustraties Gijsbrecht van Aemstel
openen Illustraties Schoonheid in samenleving
openen Jaarbeker Glasfabriek Leerdam
openen Jachtslot Sint-Hubertus Hoenderloo
openen Kalenderbladen Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845
openen Kamer internationale tentoonstelling Turijn
openen Kantoorgebouw Algemeene Soerabaja Indonesië
openen Kantoorgebouw Augustusplatz-Johannis Gasse Leipzig Duitsland
openen Kantoorgebouw Binnen Nieuwpoort Djakarta Indonesië
openen Kantoorgebouw Damrak 74-76 Amsterdam
openen Kantoorgebouw De Nederlanden Kerkplein-Prinsestraat Den Haag
openen Kantoorgebouw de Nederlanden Raamweg Den Haag
openen Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 Den Haag
openen Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 Rokin Amsterdam
openen Kantoorgebouw De Nederlanden Zuidblaak Rotterdam
openen Kantoorgebouw Groenhovenstraat Den Haag
openen Kantoorgebouw Keizersgracht Amsterdam
openen Kantoorgebouw met winkels en passage Nieuwendijk-Damrak Amsterdam
openen Kantoorgebouw Muntplein Amsterdam
openen Kantoorgebouw Rijksverzekeringsbank Apollolaan Amsterdam
openen Kantoorgebouw Verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 Wittevrouwensingel 1 - Nachtegaalstraat Utrecht
openen Kantoorgebouw W.H. Müller & Co Lange Voorhout Den Haag
openen Kantoorgebouw Witte Vrouwensingel Utrecht
openen Kantoorgebouw Wittevrouwensingel-Nachtegaalstraat 2-8 Utrecht
openen Keizer Karelplein Nijmegen
openen Kerkstraat Rijswijk
openen Koninklijk Paleis in de nabijheid van een grote stad (ontwerp H.P. Berlage)
openen Koninklijk Paleis voor de hoofdstad (ontwerp H.P. Berlage)
openen Koopmansbeurs Amsterdam
openen Koopmansbeurs Beursplein Amsterdam
openen Koopmansbeurs Damrak Amsterdam
openen KRO-studio Hilversum (ontwerp J.M. van Hardeveld)
openen Kunstenaarshuis Honthorststraat-Joh. Vermeerstraat-Hobbemastraat Amsterdam
openen Kunstenaarshuis Roelof Hartplein Amsterdam
openen Kurhaus met hotel Noordwijk (ontwerp H.P. Berlage)
openen Lamp Goekoop
openen Leeszaal Csaar Peterstraat Amsterdam
openen Leninmausoleum Rode Plein Moskou
openen Lessenaar H.P. Berlage
openen Licht- en trammasten Dam Amsterdam
openen Licht- en trammasten Stationsplein Amsterdam
openen Locomotieven- en rijtuigenremise Amsterdam
openen Locomotieven- en rijtuigenremise Edam
openen Lunchroom Juliana Bergen aan Zee
openen Menu en titelblad (ontwerp H.P. Berlage)
openen Meubilair Bouvie
openen Modemagazijn Meddens & Zoon Hofweg Den Haag
openen Modewarenhuis C&A Damrak 69-70 Amsterdam
openen Monument Historique Wereldtentoonstelling Parijs
openen Monument Hofplein Rotterdam
openen Munttoren Muntplein Amsterdam
openen Museum Gevangenpoort Den Haag
openen Museum Kröller-Müller Fransche Berg Hoederloo
openen Museumhuis Kröller-Müller Ellenwoude Wassenaar
openen Nieuwe Amstelbrug Amsteldijk-Weesperzijde Amsterdam
openen Omslag Rouwviolen van Hélène Swarth
openen Omslagen en vignetten De Beweging
openen Ontwerp gemeentehuis Den Haag
openen Ontwerpen voor schoorsteenmantels (ontwerp H.P. Berlage)
openen Oorkonde Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst(ontwerp H.P. Berlage)
openen Oorkonde Veltman
openen Oosterspeeltuin Amsterdam
openen Opleidingstekeningen klas 1 C Eidgenössische Polytechnikum Zürich
openen Opleidingstekeningen klas 2 C Eidgenössische Polytechnikum Zürich
openen Opleidingstekeningen klas 3 C Eidgenössische Polytechnikum Zürich
openen Opleidingstekeningen Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam
openen Ornamenten en decoratieve voorwerpen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Ornamenten van tegels, hardsteen en hout (ontwerp H.P. Berlage)
openen Overdekte speelplaats J.J. Cremerplein Amsterdam
openen Panopticum Rembrandtplein Amsterdam
openen Pantheon der Menschheid
openen Passage Dam-Westermarkt Amsterdam
openen Patronen en ornamenten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Paviljoens voor de tentoonstelling Huisindustrie Amsterdam
openen Plan Tuindorp Vreewijk Rotterdam
openen Politiebureau Bergen aan Zee
openen Postkantoor Bergen aan Zee
openen Prisma (ontwerp H.P. Berlage)
openen Prisma op driehoekige grondslag
openen Proeflokaal 't Lootsje Antwerpen
openen Proeflokaal 't Lootsje Boulevard des Italiens Parijs
openen Proeflokaal 't Lootsje Bremen
openen Proeflokaal 't Lootsje Friedrichstrasse Berlijn
openen Proeflokaal 't Lootsje Hamburg
openen Proeflokaal 't Lootsje Rozengracht Amsterdam
openen Proefstation voor bouwmaterialen Da Costakade Amsterdam
openen Programmaboekje concert
openen Protestante kerk Burgliterrasse Enge Zwitserland
openen Raadhuis Zeeweg Katwijk aan de Rijn
openen Reisschets Loro Donggrang Prambanan
openen Reisschetsen Indiëreis 1923
openen Reisschetsen Italië
openen Reisschetsen Moskou Leningrad en Nowgorod Rusland
openen Reisschetsen op losse bladen
openen Sanatorium en sanatorium Julianalaan Baarn
openen Schetsboeken met reisschetsen en studietekeningen
openen Schilderijenstandaard H.P. Berlage
openen Schildersatelier met behuizing (ontwerp H.P. Berlage)
openen School Vereniging Licht Liefde Leven Den Haag
openen Schrijftafel A.J. Derkinderen
openen Schutblad almanak Leidsch Studentencorps
openen Secretaire H.P. Berlage
openen Slaapkamermeubilair J. Kerkhoven
openen Smeedwerk en ornamenten Kunstsmeedwerk- en ornamentenenfabriek F.W. Braat
openen Sociëteitsgebouw Sic Semper Utrecht
openen Spiekmanmonument P.C. Hooftplein Rotterdam
openen Spinhuis Oudezijds Achterburgwal 185 Amsterdam
openen Spreekkamer wereldtentoonstelling Brussel
openen Stadhuis Dagelijkse Groenmarkt Den Haag
openen Stadhuis Gravenhof Zutphen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Stadhuis Spui Den Haag
openen Station Bergen aan Zee
openen Station Haarlem
openen Stedenbouwkundig plan Bergen aan Zee
openen Stedenbouwkundig plan Turfmarkt Gouda
openen Stilleven
openen Studeerkamer Internationale Baufach-Ausstellung Leipzig Duitsland
openen Studietekeningen 1880-1883
openen Studietekeningen met decoratievormen voor kapitelen
openen Studietekeningen van zilveren objecten
openen Tehuis voor studenten Leiden
openen Tekenschool met beheerderswoning 3e Conradstraat Amsterdam
openen Tentoonstellingspaviljoen De Vrouw 1813-1913 Amsterdam
openen Theater met café-restaurant Gevers Deynootplein Scheveningen
openen Theehuisje Bergen aan Zee
openen Titelblad catalogi Kunstsmeedwerk- en ornamentsfabriek F.W. Braat
openen Titelbladen Onze Kunst
openen Toneeldecor Gijsbrecht van Aemstel
openen Twee Reclameborden Het Volksdagblad
openen Twee remises NHTM Amsterdam
openen Twee woonhuizen Bergen aan Zee (ontwerp H.P. Berlage)
openen Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag
openen Typografie (ontwerp H.P. berlage)
openen Uitbreidingsplan Amsterdam-Zuid
openen Uitbreidingsplan Delft
openen Uitbreidingsplan Den Haag (ontwerp H.P. Berlage)
openen Uitbreidingsplan Eschpolder Rotterdam
openen Uitbreidingsplan Groningen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Uitbreidingsplan Purmerend
openen Uitbreidingsplan Trekvliet Den Haag
openen Uitbreidingsplan Utrecht (ontwerp H.P. Berlage)
openen Uitstalkast J. de Meijere Amsterdam
openen Uitwerking Kepplers De Arbeiderswoning
openen Vakantiehuis D.C. Hesseling Noordwijk aan Zee
openen Verenigingsgebouw Algemene Diamantbewerkersbond Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Arbeiderscoöperatie Voorwaarts Gedempte Slaak Rotterdam
openen Verenigingsgebouw Arti et Amicitiae Rokin Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Maatschappij Arti et Amicitiae Rokin Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Ons Huis Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Ons Huis Rozenstraat Amsterdam
openen Verkeersplan Hofweg-Lange Vijverberg-Buitenhof Den Haag
openen Verzameling typografische ontwerpen
openen Vier arbeiderswoningen Ede (ontwerp H.P. Berlage)
openen Villa Blaricum (ontwerp H.P. Berlage)
openen Villa De Beaufortlaan Baarn
openen Villa De Dennen Rijksstraatweg Wassenaar
openen Villa De Polberg Wapenveld
openen Villa De Polderberg Wapenvelde
openen Villa De Schuur Van der Plaskade Katwijk aan Zee
openen Villa Dennenkamp Nieuwe 's-Gravelandseweg 24 Bussum
openen Villa E.W. Scott Eslaan Bussum
openen Villa Groot Haesebroek Wassenaar
openen Villa H. Polak Laren
openen Villa H.P. Berlage Violenweg Den Haag
openen Villa Hubrecht Ceintuurbaan Hilversum
openen Villa Konginnegracht-Kerkhoflaan Den Haag
openen Villa Koninginneweg Amsterdam
openen Villa Park-Wijck Van Eeghenstraat 90 Amsterdam
openen Villa Parkwijck Soestdijkweg Bilthoven
openen Villa Prinsevinkenpark Den Haag
openen Villa R.N. Roland Holst Laren
openen Villa Reehoeve Hilversum
openen Villa Scheffer Weesp
openen Villa Scheveningseweg Den Haag
openen Villa Stadwijck Middenweg Amsterdam
openen Villa Ubbo Emmiussingel Groningen
openen Vlag Antwerpse Diamantbewerkersbond
openen Volkshuis (ontwerp H.P. Berlage)
openen Volkshuis Dr Rivestraat 3 Lochem
openen Volkskoffiehuis De Hoop De Ruyterkade Amsterdam
openen Voorbeelden van het ontwerpen van meubelen in een quadratuur systeem
openen Voorblad brochure Het Beethovenhuis
openen Voorblad tijdschrift De Jonge Kunst
openen Vredespaleis Den Haag (ontwerp H.P. Berlage)
openen Wachthuisje Stationsplein Amsterdam
openen Wagnertheater Haringkade Den Haag
openen Warenhuis Tietz Amsterdam
openen Warenhuis Wertheim Berlijn Duitsland
openen Watertoren Leerdam
openen Wijkgebouwtje met badinrichting Bolsward
openen Winkelhuis Mercurius Kalverstraat-Spui Amsterdam
openen Winkels en woonhuizen Linnaeusstraat-Pretoriusstraat Amsterdam
openen Woning met werkplaats, bergloods en stal Bergen aan Zee
openen Woningbouwcomplex AWV Nachtegaalstraat-Havikslaan e.o. Amsterdam(ontwerp J.C. van Epen en H.P. Berlage)
openen Woningbouwcomplex AWV Schaepmanstraat e.o. Amsterdam (ontwerp J.C. van Epen)
openen Woningbouwcomplex AWV Spreeuwenpark-Nachtegaalstraat e.o. Amsterdam (ontwerp J.C. van Epen en H.P. Berlage)
openen Woningbouwcomplex AWV Tolstraat 21-53 en Pieter Aertszstraat 22a-28d Amsterdam
openen Woningbouwcomplex De Arbeiderswoning Muntplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Eigen Haard Frans van Mierisstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Javaplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Mercatorplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Raadhuisstraat-Herengracht Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Ringkade-Transvaalstraat-Smitstraat-Laing's Nekstraat-Majubastraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Sarphatistraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Spreeuwenpark-Sperwerlaan-Havikslaan-Leeuwerikstraat-Nachtegaalstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Tolstraat-Toldwarsstraat-Nieuwe Tolstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Transvaalbuurt Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Van Hallstraat-De Kempenaerstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Zaagmolenstraat-Rombout Hogerbeetsstraat-Gillis van Ledenberchtstraat Amsterdam
openen Woningen Mercatorplein Amsterdam
openen Woonblok Tolstraat 21-53 Amsterdam
openen Woonhuis (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis Bergen aan Zee (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis Boissevain Groningen
openen Woonhuis Ceintuurbaan Hilversum
openen Woonhuis D.C. Hesseling Zoeterwoudsesingel Leiden
openen Woonhuis Egelantiersgracht 17 Amsterdam
openen Woonhuis H. Gorter Bussum
openen Woonhuis Koninginnegracht 146 Den Haag
openen Woonhuis Laan van Meerdervoort 55 Den Haag
openen Woonhuis Mees Parklaan Rotterdam
openen Woonhuis met atelier (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis met atelier Bergen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis met atelier Stadhouderslaan Den Haag
openen Woonhuis met winkel Bergen aan Zee
openen Woonhuis met winkel Kettingstraat Den Haag
openen Woonhuis Touw
openen Woonhuis Van Baerlestraat 72 Amsterdam
openen Woonhuis Van Binsbergen Bellingwoudt
openen Woonhuis W.F. van Vlissingen Helmond
openen Woonhuis Wiggers Beek
openen Woonhuizen De Arbeiderswoning
openen Woonhuizen met winkels en kantoor Mariënburgplein Nijmegen
openen Zaal wereldtentoonstelling Parijs
openen Zomerhuis Van der Waal Bergen aan Zee
openen Zuiderzeewerken
Artikelen:
(3016)
openen Le Corbusier en het Paleis van den Volkenbond aan het Meer van Genève
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Meubels
openen Woninginrichting[.] Tentoonstelling bij de firma Metz en Co. te Amsterdam
openen Naschrift
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen 'Vraaggesprek' [in "Vooruit" van 23 Januari 1932]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Beschouwingen over de opleiding van den architect.
openen 25 jaar terug.
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel
openen Dr. H.P. Berlage 1856 - 1934
openen Bezinning
openen Berlage.
openen Aan onzen meester
openen De Opmerker Bouwkundig Weekblad Jaargang 1902
openen Bij het overlijden van Berlage
openen Dr. H.P. Berlage
openen Berlage en de jongeren
openen [geen titel]
openen H.P. Berlage (1856-1934)
openen Errata
openen Wat schreef Berlage 20 jaar geleden?
openen Over moderne architectuur [passages uit gepubliceerde voordracht]
openen 1902: Mijnheer, wanneer U werkelijk de bouwmeester zijt van het lelijkste, meest smakelooze gebouw hier ter stede ...
openen Bij het overlijden van L.C. van der Vlugt
openen [Boekbespreking] Moderne bouwkunst in Nederland. Een serie monografieën [...]
openen De stalen stoel: de typische uiting van den modernen geest in het hedendaagsche interieur?
openen Naar aanleiding van "La Ville Radieuse"
openen Over kantoorgebouwen in het algemeen
openen Waarom ik niet aan prijsvragen meedoe[.] Door Ing. W. Ersen
openen Over kunst en abstracte kunst zegt [...]
openen Kunst en maatschappij
openen [Reisverslag Duitsland -Frankrijk - Zwitserland]
openen Tentoonstelling "Ontdek uw stad" te Rotterdam
openen Over de krantenberichten
openen Sticht de 8 verwarring?
openen Verslag Conferentie 20-22 December 1940
openen Over baksteen en bouwen
openen Inleiding gehouden door F. Sevenhuysen
openen Inleiding gehouden door J. Bakema
openen Samenvatting der discussies
openen Toekomstmogelijkheden van het gewapende beton in de architectuur
openen Het vak
openen Prijsvragen. Rapport der Jury betreffende de prijsvraag voor den omslag van den Genootschapskalender voor het jaar 1900.
openen Aan het bestuur van 't Genootschap Architectura et Amecitia
openen Ceramiek. Ingezonden
openen Verslag van de 1106e gewone vergadering gehouden op 14 Maart j.l. in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Prijskamp in de schoone bouwkunst
openen Prijsvrasgen A. et A. 1900
openen Aanteekeningen
openen Verslag van de jury oveer de prijsvraag "Omslag voor de Architect"
openen [Werk van H.P. Berlage, W.C. Bauer, H.J.M. Walenkamp]
openen Waardeering
openen Bekroningen Parijsche tentoonstelling
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 9e lustrum van het genootschap te vieren in 1901
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvraag
openen "Prix de Rome"
openen Verslag van de 1116e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 28en Nov. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over de werkzaamheden van het Genootschap, gedurende het vereenigingsjaar 1900
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1118e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 16en Jan. 1900 [sic], des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1119e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 30sten Jan. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1121e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13den Febr. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst
openen Prijsvraag: raadhuis voor eene provinciestad.
openen Mijne heren!
openen Verslag van de 1122e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Rapport der jury betreffende de eere-prijsvraag uitgeschreven door het Genootschap Architectura et Amicitia Amsterdam
openen Verslag van de 1123e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 27 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
openen De viering van het 9e lustrum. Zaterdagmiddag 13 April.
openen Verslag van de 1124e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 24 April 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 6den Juli1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Verslag van de 1126ste gewone vergadering van 11 Sept. jl. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1128ste gewone vergadering op 9 Oct. j.l. gehouden op in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1130ste gewone vergadering op 6 Nov. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1132ste gewone vergadering, op 4 Dec. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen De paleis-raadhuis-kwestie te Amsterdam
openen Verslag van de 1133ste gewone vergadering, op 18 Dec. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Genootschap "Architectura et Amicitia". Jaarverslag over 1901, uitgebracht in de algem. vergadering van 18 December j.l.
openen Verslag van de redactie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1134ste gewone vergadering, op 15 Jan. j.l. gehouden in het genootschapslokaal te Amsterdam
openen Internationale eere-prijsvraag uitgeschreven door de "Maatschappij tot Bevordering der Bouwunst"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1135ste gewone vergadering, op Woensdag 29 Jan. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Verslag van de 1136ste gewone vergadering op Woensdag 12 Feb. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Verslag van de 1137ste gewone vergadering op Woensdag 26 Febr. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Uitslag op de Beurs
openen Verslag van de 1138ste gewone vergadering op Woensdag 12 Mrt. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Verslag van de 1139ste gewone vergadering op Woensdag 26 Mrt. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Verslag van de 1140ste gewone vergadering gehouden op Woensdag 9 April 1902 in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Verslag van de 1141ste gewone vergadering gehouden op Woensdag 23 April 1902 in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de buitengewone vergadering op Woensdag 21 Mei 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe " Parkzicht"
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1902
openen Prijsvragen 1902
openen Verslag der excursie van het Genootschap "Architectura et Amicitia" naar Dordrecht en Rotterdam op Zaterdag 19 Juli 1902
openen Verslag van de 1143ste gewone vergadering, op Woensdag 17 Sept. 1902 gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Prijsvraag voor een paleis.
openen Berichten
openen Een gemeente-architect voor Amsterdam
openen [Adres aan den Gemeenteraad verzonden]
openen Verslag van de 1144ste gewone vergadering op Woensdag 1 Oct. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen De eere-prijsvraag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1145ste gewone vergadering, op Woensdag 29 Oct. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafge " Parkzicht"
openen [Correspondentie]
openen Verslag van den penningmeester over 1901
openen Jaarverslag der redactie van het genootschapsplaatwerk "De Architect"
openen Vergaderingen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvraag
openen Verslag van de 1150ste gewone vergadering, op Woensdag 14 Jan. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Juryrapport der prijsvragen door de Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1902
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1151ste gewone vergadering, op Woensdag 28 Jan. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Gottfried Semper. Lezing gehouden voor het Genootschap A. et A.
openen Verslag van de 1153ste gewone vergadering, op Woensdag 25 Febr. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Verslag van de 1154ste gewone vergadering, op Woensdag 11 Maart 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1155ste gewone (tevens buitengewone) vergadering, op Woensdag 18 Maart 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1156ste gewone vergadering, op Woensdag 24 Maart 1903, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen [Diner Berlage]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Aan den E.A. Raad der Gemeente Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het gebouw der Algemeene te Leipzig
openen Verslag van de 1158ste gewone vergadering, op Woensdag 22 April 1903 gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Prijsvraag
openen De opening der nieuwe Beurs
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Academische opleiding
openen Maatschappij van Nijverheid. Depoartement Arnhem. Tentoonstelling van toegepaste moderne kunst. 22 Augustus tot 1 October 1903
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De nieuwe Beurs
openen 1159ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 23 September, 's avonds te 8 uur
openen 1160ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 7 October, 's avonds te 8 uur
openen De Wereldterntoonstelling te St. Louis
openen 1161ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 21 October, 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1162ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 4 November, 's avonds te 8 uur
openen 1163ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 18 November, 's avonds te 8 uur
openen 1164ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 2 December, 's avonds te 8 uur
openen 1165ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 16 December, 's avonds te 8 uur
openen 1166ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag 30 December 's avonds te half 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over den toestand van het Genootschap, gedurende het jaar 1903
openen Jaarverslag betreffende het genootschapsorgaan "Architectura"
openen 1167ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 20 Januari 's avonds te half 8 uur
openen 1168ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 3 Februari 's avonds te 8 uur
openen De ontwerper van kunstindustrieele voorwerpenDe ontwerper van kunstindustrieele voorwerpen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1169ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 17 Fenruari 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boeken
openen 1170ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 2 Maart 's avonds te 8 uur
openen 1171ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 16 Maart 's avonds te 8 uur
openen Prijsvraag voor een modern ameublement
openen 1172ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 30 Maart 's avonds te 8 uur
openen VIe internationaal architecten-congres te Madrid
openen Berichten
openen Thema behandeld op het congres te Madrid
openen 1175ste (buitengewone) vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 22 Juni 's avonds te 8 uur
openen Aan den hoogedelgestrengen heer directeur-generaal der posterijen en telegrafie te 's-Gravenhage
openen Verslag der 1176ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier
openen Verslag der 1177ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 14 Sept. 1904
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1179ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", talhier op Woensdag 12 Oct. 1904
openen "Kunst aan het Volk"
openen Verslag der 1180ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier op Woensdag 26 Oct. 1904
openen Vóór-historische wijsheid
openen Plan van uitbreiding van het zuideliojk gedeelte der gemeente (Slot.)
openen Vóór-historische wijsheid
openen Berichten
openen Programma van de Eereprijsvraag uitgeschreven door het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Verslag der 1181ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier. Op Woensdag 9 Nov. 1904
openen Voordracht Berlage over het nieuwe uitbreidingspan van Amsterdam
openen Stadsuitbreiding
openen Vóór-historische wijsheid
openen Berichten
openen Plan van uitbreiding ten zuiden der gemeente
openen De nieuwe uitbreidingsplannen van Amsterdam (De voordracht Berlage)
openen Toelichting programma Eere-prijsvraag 1905
openen Concept-wet van het Genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Verslag der 1183ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier. Op Woensdag 's 7 Dec. 1904
openen De inhoud van het orgaan
openen Correspondentie
openen Stadsuitbreiding
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De heer Van Hylckama Vlieg en het nieuwe uitbreidingsplan
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Voor de vergaderingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" in 1905 zijn de volgende bijdragen toegezegd
openen Verslag van de 1184ste gewone tevens 49e algemeene vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, op Woensdag 28 December 1904
openen Berichten
openen Het uitbreidingsplan-Berlage
openen "Architectura et Amicitia". Verslag over het jaar 1904
openen Jaarverslag genootschapsorgaan "Architectura"
openen Jaarverslag van den secretatris voor het plaatwerk "De Architect"
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Verslag der 1185ste gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 11 Jan. 1905
openen Uitbreidingsplan Berlage
openen Verslag van de 1186e (buitengewone) vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 18 Januari
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1187ste gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op 25 Jan. Woensdag 1905
openen Door het Bestuur van het Genootschap isa het volgende adres verzonden:
openen Door het Bestuur van het Genootschap is het volgende adres verzonden:
openen Prijsvraag affiche lustrum-tentoonstelling
openen Verslag der 1188ste gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Dinsdag 7 Februari 1905
openen Hetr gebouw der "Algemeene". Een indruk.
openen Ter herdenking
openen Verslag der 1189ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 22 Februari 1905
openen Verslag der 1190ste gewone genootschaps-vergadering, gehouden op Woensdag 8 Maart 1905, in cafe "Parkzicht"
openen Prijsvragen der directie van Het Binnenhuis voor twee ameublementen, uit te voeren ten behoeve der lustrum-tentoonstelling van de ver. "A. et A."
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Nieuwe uitgaven
openen Verslag der 1191ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 22 Maart 1905, in cafe "Parkzicht"
openen De hoogheid van het beroep
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Nieuwe uitgaven
openen Berichten
openen Prijsvraag voor een titelvignet voor "De Bouwmeester"
openen Rapport der Jury over de prijsvraag voor een reclame-biljet voor de te houden tentoonstelling van "A. et A."
openen Prijsvraag voor een titel-vignet voor "De Bouwmeester"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1194ste genootschaps-vergadering (buitengewone), gehouden in "Parkzicht" op 5 Juli 1905
openen Prijsvragen
openen Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architectuur
openen Xe lustrum. - Feestviering
openen De gebouwen der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente aan het Damrak te Amsterdam. H.P. Berlage Nz., architect
openen Xe lustrum. - Tentoonstelling
openen Makkink, J.H.
openen Xe lustrum-vraagstukken
openen Verslag van de 1195ste gewone vergadering gehouden op 6 September 1905 in "Parkzicht"
openen Feestrede uitgesproken door H.P. Berlage Nzn.
openen Kerk te Noordwijk
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [4]
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Rapport van beoordeeling
openen Verslag van de 1199ste genootschaps-vergadering, gehouden op 11 October 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1200ste genootschaps-vergadering, gehouden op 25 October 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 'n Simpele opmerking naar aanleiding van de meubelen op "A. etA's" tentoonstelling
openen Inhoudsopgave afl. 4, 5 en 6 der XVIe jaargang van het plaatwerk "De Architect"
openen Verslag van de 1202ste genootschaps-vergadering, gehouden op Woensdag 29 November 1905 in cafe "Parkzicht"
openen 1203ste genootschaps-vergadering gehouden op Woensag 6 December 1905 in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1204de gewone, tevens 50ste algemeene genootschaps-vergadering, gehouden op Woensdag 20 December 1905 in "Parkzicht"
openen Nederlandsche kunstnijverheid op buitenlandsche tentoonstellingen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De muurschilderingen voor de Kamer van Koophandel in de nieuwe Beurs te Amsterdam
openen 1205ste gewone genootschapsvergadering gehouden op Woensdag 10 Januari 1906 in "Parkzicht"
openen 7de Internationaal architecten-congres te Londen van 16 tot 21 Juli 1906
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen De regeling van nationale en internationale prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Het redactie-jaar 1905
openen Jury-rapport der prijsvraag kalender-omslag 1906
openen 1207 te gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1906 in "Parkzicht"
openen 1208ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 21 Februari 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Plaatwerk "De Architect"
openen 1209ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Maart 1906, in "Parkzicht"
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de heeren Van de Loo, steenfabrikanten te Dieren
openen Berichten
openen 1211de gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 4 April 1906, in "Parkzicht"
openen Prijskamp in de schoone bouwkunst
openen Regeling van prijsvragen
openen De 1212e gewone genootschapsvergadering, gehouden in "Parkzicht" op Woensdagavond 18 April 1906
openen Berichten
openen Programma der prijsvragen
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen VIIe internationale architecten-congres te Londen 16-21 Juni 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het architecten-congres
openen Berichten
openen K.P.C. de Bazxel
openen Verslag der 1213de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 12 September 1906
openen Prijsvraag voor een omslag van de "Architect"
openen Verslag geen 1214de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 26 September 1906
openen Prijsvragen. Uitgeschreven door de Heeren Van de Loo steenfabrikanten te Dieren. Rapport der Jury
openen Verslag der 1215de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 12 October 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1216e gewone genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht"op Woensdag 24 October 1906
openen Berichten
openen Een delegatie van het R.I.B.A.
openen Verslag der 1217e gewone genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht"op Woensdag 21 November 1906
openen Gebouw ten dienste der arbeiderscoöperatie "Voorwaarts" te Rotterdam
openen Prijsvragen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Nog eens prijskamp in de schoone bouwkunst. (Ingezonden)
openen "Den WelEdelen Heer H.P. Berlage Nzn., [...]"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het redactie-jaar 1906
openen Verslag der 1218e gewone tevens 51ste algemeene genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht" op Woensdag 19 Dec. 1906
openen Prijsvragen
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. (Rapport der Jury.)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Voordrachten over bouwkunst
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1222e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 20 Februari in 't genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Verslag der 1223e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart in 't genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Prijsvragen
openen Genootschapsprijsvragen 1907. Programma
openen Verslag der 1224e gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op Woensdag 20 Maart 1907
openen Verslag der 1225e vergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 3 April 1907
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Provincialisme
openen Jubileum-tentoonstelling Dr. P.J.H. Cuypers
openen Prijsvraag voor een woonhuis. Uitgeschreven door het weekblad "De Amsterdammer"
openen Bepalingen voor de tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, te houden in Amsterdam in het najaar van 1907
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De tegeltableaux in de Beurs
openen Verslag der 1227ste gewone genootschapsvergadering, gehouden Woensdag 11 Sept. 1907 in "Parkzicht"
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Interieur-kunst op den Haagschen Kunstkring
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag v.h. Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht te Amsterdam over 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Verslag der 1232e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 20 November 1907 in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1233e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 4 DEcember 1907, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 52ste algemeene vergadering van den 18 December 1907 in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Buitengewone huishoudelijke vergadering van Maandag den 16 December 1907, des avonds ten 8 uur, in het American-hotel te Amsterdam
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Aan de leden
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Ingezonden
openen Verslag der 1235e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 8en Januari 1908, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen De Dam-prijsvraag
openen Programma der prijsvraag uitgeschreven, namens het Gemeentebestuur van Amsterdam, door de besturen der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van het genootschap Architectura et Amicitia, voor het ontwerrpen van een plan van aanleg van den Dam met omgeving
openen Berichten
openen Verslag der 1238e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 19 Februari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen "Architectura et Amicitia", afdeeling "Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht". Vergadering van docenten en leden van het genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Zaterdag 28 Maart 1908, des namiddags te 2 ure, in de bibliotheek van de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Verslag der 1241e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1 April 1908, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Toorop's tegeltableaux in de Groote Koopmansbeurs
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Uitgaven
openen Genootschapsprijsvragen 1908
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Lesrooster van den cursus van "Voorgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht". 1908-1909
openen Over nieuwe uitgaven
openen Damprijsvraag. Jury-rapport
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag der 1244ste gewone leden vergadering, gehouden in het genootschapslokaal in "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag, den 9en September 1908, des avonds te half negen
openen Iets over het Londensch teekencongres
openen De huizen van Edison
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen 't Binnenhuis
openen Berichten
openen Verslag der 1249ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 November ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1250e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 DEcember ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Het Beethovenhuis door Willem Hutschenruyter; teekeningen naar het ontwerp van H.P. Berlage Nzn.
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Jaarverslag betreffende de redactie van "Architectura", gedurende 1908
openen Jaarverslag betreffende de bibliotheek
openen Jury-rapport prijsvragen omslag "Architect" en initialen voor het orgaan
openen Berichten
openen Verslag der 1252ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Januari 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Genootschaps-prijsvragen
openen Overzicht van de week
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De prijsuitreiking aan de bekroonden in de Dam-prijsvraag
openen Verslag der 1256ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 Maart 1909, in genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Overzicht van de week. De wieg. Staal en Kropholler
openen Verslag der 1259ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 14 April 1909
openen Overzicht van de week
openen Boekbesprekingen
openen Overzicht van de week. Van een brochure en een adres
openen Het Damvraagstuk
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Genootschapsprijsvragen 1909
openen De tentoonstelling der "Vereeniging voor de Ned. Tentoonstelling van Huisindustrie"
openen Meubeltentoonstelling in Zürich
openen Dagteeken- en kunstambachtschool voor meisjes
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van de afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [...]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1263e gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 29 September 1909
openen Berichten
openen Verslag der 1264ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 13 October 1909
openen Sportbouwkunst
openen Verslag der 1265ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 29 October 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1268ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 DEcember 1909
openen Overzicht van de week. Het uitbreidingsplan van 's-Gravenhage
openen Verslag van den toestand en de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1909, uitgebracht op de 54ste algemeene vergadering op 22 December 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1269ste ledenvergadering, tevens 54ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 22 DEcember 1909
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ons blad in 1910
openen Verslag van de 1271ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 Januari 1910
openen Populaire voordrachten
openen Openbare vergadering, gehouden op Dinsdag 15 Februari 1910 in de groote zaal van "Parkzicht"
openen Rapport der Jury betreffende de prijsvragen, uitgeschreven door het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Een tachtigjarig eerelid
openen Arbeiderswijken
openen Eereprijsvraag 1910
openen Populaire voordrachten
openen Prijsvraag "Rochdale", uitrgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale" te Amsterdam. - April 1910
openen Tentoonstelling Brussel. Afdeeling architectuur.
openen Verslag der 1278ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 27 April 1910, in het genootschapslokaal, in "Parkzicht"
openen Prijsvraag van de Binnenlandsche "Exploitatiemaatschappij van onroerende goederen", te Haarlem
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De verkoop van het "Arsenaal", het voormalig "Oudezijds Huiszitten-Huis"
openen Prijsvraag "Rochdale"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Tentoonstelling van reis- en architectuurschetsen
openen Berichten
openen Verslag der 1281ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Prijsvraag "Rochdale"
openen De tentoonstelling van architectuur-schetsen in den Haagschen kunstkring
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1282ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeeling betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1283ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen XIe lustrum. Opening der tentoonstelling in het Stedelijk Museum
openen Jury-rapport der eere-prijsvraag
openen Plaatwerk "De Architect"
openen De vroolijke avond van ons lustrumfeest
openen Prijsvraag voor een reclame-biljet voor de Januari-Februari-tentoonstelling van de Nederlandsche vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst te Amsterdam
openen Verslag der 1286ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 14 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Architectuur tentoonstelling
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Kunstsmaaktentoonstelling
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen Verslag der 1288e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 11 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 13e ledenvergadering van de Club van Utrechtsche leden van het genootschap "A. et A."
openen Van allerlei aard
openen Verslag der 16e ledenvergadering van de Club van Utrechtsche leden van het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Vraag aan de redactie
openen Verslag van de 17e ledenvergadering van de Club van Utrechtsche leden van het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Van allerlei aard
openen Concertzalen
openen Het artikel van den heer J. de Meijer over "Concertzalen"
openen Het gegoten huis te Santpoort
openen Tentoonstelling Berlage te Delft
openen Ingezonden
openen Prijsvragen. Woonhuysprijsvraag 1911
openen Het kunstenaarshuis van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen
openen Club van Utr. leden van het genootschap "A. et A."
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Amsterdamsche stadsversieringen
openen Van allerlei aard
openen IXe internationaal congres voor architecten te Rome
openen Van allerlei aard
openen Boekbespreking
openen Van allerlei aard
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam, afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Commissie van advies inzake de bebouwing van gemeente-bouwterreinen te Amsterdam
openen Van allerlei aard
openen Glasschilderkunst/Gebrandschilderd glas
openen Hewt gebouw der "Nederlanden" te Rotterdam
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Genootschapsprijsvragen - 1911
openen Verslag van de 1301ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Van allerlei aard
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Ingezonden
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Jaarverslag van de Club van Utrechtsche leden van het genootschap "Architectura et Amicitia" over 1911
openen Voordracht-Berlage over Amerika
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen A.C. Bleijs + 1842-1912
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1306de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 24 Januari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen De Berlage avond en Berlage's voordracht over Amerika
openen Verslag van de 1307de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Het Rijksmuseum nte Amsterdam
openen Eere-prijsvraag "Godefroy". Studie-prijsvraag voor een architectenhuis, uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Ingezonden
openen Van allerlei aard
openen Moderne bouwekunst in Amerika. Frank Lloysdd Wright, Architect te Chicago
openen Prijsvraagnieuws
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Hollandsche kunstenaars in Duitschland
openen Prijsvraagnieuws
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag voor een stadion uitgeschreven door de Maatschappij "Het Nederlandsch Sportpark" te Amsterdam
openen Het Kunstenaarshuis te Amsterdam
openen Bond "Heemschut"
openen Van allerlei aard
openen De prijsvragen
openen Van allerlei aard
openen De Dambebouwing, de prijsvragen
openen Bond van Ned. Architecten
openen Kroniek: Cuypers. Berlage, De Bazel
openen Het Amsterdamsche stadion
openen Kroniek
openen Maatschappij "Arti et Amicitiae"
openen De "Drucker--uitbouw"
openen Verslag van de 1314e ledenvergadering gehouden op Woensdag 11 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Kroniek
openen Van allerlei aard
openen Genootschaps prijsvragen 1912
openen De architect en het woningvraagstuk
openen VErbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Ingezonden
openen Verslag van de 1322e ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 Januari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Bouwkunst-onderwijs
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Het doodvonnis over "Parkwijck" uitgesproken
openen Een woord naar ons hart
openen Algemeen kunstenaars-congres, 27-29 Maart, Amsterdam
openen Van allerlei aard
openen Tentoonstelling Gent 1913
openen Algemeen kunstenaars-congres
openen I. Rapport van de jury voor de genootschapsprijsvraag van 1912
openen Tentoonstelling van de vereeniging "Kunst aan het volk"
openen Verslag der buitengewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 April 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Wat overheid en burgerij voor ons stadsschoon kunnen doen
openen De Beurs te Amsterdam 1903-1913
openen Ingezonden
openen Rectificatie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Beurs-bezoek
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Berlage dubbel gewaardeerd
openen Eere-prijsvraag 1914, van het genootschap "Architectura et Amcitia" te Amsterdam
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk, uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten
openen Tentoonstelling der ingekomen ontwerpen voor de prijsvraag der Nederl. Baksteenfabrikanten in de zaal der Maatschappij tot Bevord. der Bouwkunst te Amsterdam
openen Prijsvraag "Dorpsschool"
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Eenige mededeelingen over het Xe internationale woningcongres [...]
openen Jhr. Mr. Victor de Stuers 1843 - 20 October - 1913
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Hedendaagsche bouwkunst
openen De nieuwe verkeersweg
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen [Schoonheidscommissies]
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Tentoonstelling voor bouwkunst en aanverwante kunsten
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Tentoonstelling te Kopenhagen
openen Uit de Nieuwe Rott. Courant
openen Kunstnijverheid
openen Dr. H.P. Berlage
openen Raadhuisplannen 's-Gravenhage
openen Tentoonstelling van massawoningbouw en machinale nijverheidskunst
openen Ontvangen tijdschriften
openen Schetsontwerp voor het Tweede Gymnasium te 's-Gravenhage door Ir. J. Limburg
openen Ontvangen tijdschriften
openen Verslag van de lezing van den heer J.J.P. Oud, over de ontwikkeling van de moderne bouwkunst: heden, verleden en toekomst
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Overzicht der tijdschriften
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen [M. de Klerk]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen "Bouwen". I
openen Programma voor de studie-prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk [...]
openen Prijsvraag voor een gevelontwerp aan de Laan van Meerdervoort
openen De Nederlandsche afdeeling op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industrieele Kunst te Parijs in 1925
openen Lichtzinnigheid, de winkelgalerij te 's-Gravenhage
openen Ontvangen tijdschriften
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Ontvangen tijdschriften
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen Rokin-prijsvraag
openen Berlages Indische reisschetsen
openen Bouwkunst en diplomatie
openen Een nieuw columbarium op Westerveld
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Het gebouw voor den Volkenbond. Dr. Berlage lid der Jury
openen Berlage, Messel, Otto Wagner
openen Onderstaand request werd ter plaatsing in "Architectura" gezonden.
openen Vereeniging "St. Lucas"
openen Bij een ontwerp voor "Het hotel op den Dam"
openen Tijdschriften
openen De school voor bouwkunde, versierende kunsten en kunstambachten te Haarlem
openen Prijsvraag voor het "Troelstra-Oord"
openen Het plan der "First Church of Christ Scientist"
openen Prijsvraag "Ontwerpen behangselpapieren geteekend door Nederlandsche artisten"
openen Het operagebouw
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Nieuwe opdracht aan Dr. H.P. Berlage
openen Prijsvragen
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting "De Wagnervereeniging"
openen Dr. H.P. Berlage
openen Naschrift
openen De bebouwing in Plan-Zuid
openen De School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten te Haarlem
openen De Haagsche raadhuisbouw
openen [L. Zijl]
openen Amsterdam-West
openen Roland Holst directeur der Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Huldiging van Dr. Berlage
openen De letter "Lutetia", ontworepen door J. van Krimpen voor de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem
openen Prijsvragen-rubriek. Het gebouw voor den Volkenbond te Geneve
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvraag Heerenhofstad 3 van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. Juryrapport
openen Monument voor Dr. Cuypers
openen Mededeelingen van het bestuur
openen Amsterdam-West
openen Huizen van De Bazel
openen K.P.C. de Bazel
openen Dr. Berlage over het Haagsche Raadhuis
openen Buitengewoon nummer, gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel
openen Prijsvraag voor meubelen voor een arbeiderswoonkamer
openen Commisie van advies in zake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam. Gevelontwerpen voor eigenbouwers
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Prijsvragen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Afdeeling Amsterdam. Prijsvragen 1890-1891
openen Een hotel in een kleine badplaats
openen Rapport van beoordeling betreffende de prijsvraag voor eene Bad-inrichting in eene groote stad
openen Algemeene Badinrichting in een groote stad
openen Zou het waar zijn? [Over de terugkeer van de bezonnenheid in de bouwkunst]
openen Dr. H.P. Berlage over Rusland
openen 'Vraaggesprek' [in "Vooruit" van 23 Januari 1932].
openen Over moderne architectuur [passages uit gepubliceerde voordracht]
openen [Brief aan Groene Kruis, Dordrecht]
openen Brieven van mijn Indische reis I. Van Genua naar Sabang
openen Brieven van mijn Indische reis II.
openen Brieven van mijn Indische reis III.
openen Brieven van mijn Indische reis IV
openen Brieven van mijn Indische reis V
openen Brieven van mijn Indische reis VI
openen De nieuwe Beurs
openen Dr. P.J.H. Cuypers
openen Die Entwickelung der modernen Architektur
openen De architecten en de steenhouwers
openen Die Broschüre
openen Het gieten van huizen
openen K.P.C. de Bazel
openen Über Architektur
openen Modern Architecture
openen Art and the community
openen Die Stadtkröne
openen Aan den Redacteur
openen Zum 90. Geburtstag des Dr. D.J.H. Cuypers
openen Over moderne architectuur
openen De verwoesting van de kathedraal van Reims
openen De ontwikkeling der moderne bouwkunst in Holland
openen Over Stijl in bouw- en meubelkunst, door H.P. Berlage
openen De bouw van de Wagner-schouwburg
openen Over architektuur
openen Het kantoorgebouw der Algemeene Mij. Voor Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam
openen Bouwkunst en volkshuisvesting
openen Brieven van mijn Indische reis I
openen Brieven van mijn Indische reis II
openen Het uitbreidingsplan van 's Gravenhage
openen Den WelEd. Heer J.A. Lindo
openen De verbouwing van de Tweede Kamer
openen Het nieuwe Hofpleinplan te Rotterdam
openen Entwurf für die umsgesteltung des Hofpleins in Rotterdam
openen De groote beeldhouwer
openen Dag-Teeken-en Kunstambachtsschool voor meisjes. Gabriel Metsustraat, Amsterdam
openen De Berlagebrug over den Amstel te Amsterdam
openen De historische ontwikkeling der ruimte
openen Landhuis te Baarn
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen reisschetsen
openen Het plan der First Curch of Christ Scientist
openen Indrukken van Rusland en zijn bouwkunst "Oud en Nieuw"
openen Rapport van de Raadhuis-Dam-Commissie
openen Toelichting van dr. Berlage en den directeur van gemeentewerken op het 2e Hofplein-ontwerp
openen Beschouwingen over stijl
openen Kunst und Gemeinschaft
openen De Europeesche bouwkunst op Java
openen Aanteekeningen bij reisschetsen
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëindigd.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen U moet weten:
openen De foto's in dit nummer
openen De woningvoorziening in 1947
openen Haagsche architecten exposeeren
openen C.I.A.M.-gedelegeerden te Zürich bijeen
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen 50 jaren stedebouw
openen Een halve eeuw volkshuisvesting
openen Bijschrift bij de afbeeldingen op de omslag:
openen Van de boekentafel
openen Spiegel van de week
openen Architectuur en schilderkunst
openen De "Perenburg" 50 jaar
openen Dudok vijf en zestig jaar
openen M.J. Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Goed wonen
openen Hoe anderen het zien
openen Een nieuwe toren voor Zutphen
openen Personalia
openen Jan de Meijer en de Nederlandse monumenten
openen Architect J.J.P. Oud 1890-1950
openen Hoe anderen het zien
openen Ir G. Friedhoff: "laten we ons beperken tot ons ambacht"
openen Architect Kropholler 70 jaar
openen Negende Triennale
openen Ierse bouwkunst
openen Architectuur: vorm en inhoud
openen Plaats en betekenis van de architect
openen Amerikaanse notities I
openen Zekerheden en onzekerheden
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen 50 jaar beurs van Berlage
openen "Art nouveau" omstreeks 1900 - bij de 90ste verjaardag van prof. Henry van de Velde
openen De tuinarchitectuur en haar moeilijkheden
openen Lezers schrijven ons
openen Zwitserse architectuur
openen Herrinneringen aan de bouwmeester Auguste Perret
openen Dr Jan Kalf +
openen Lezers schrijven ons
openen Berlage op zomerzegel
openen Ter nagedachtenis aan dr Jan Kalf (1873-1954)
openen Dudok 1864 - 6 Juli - 1954
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Bouwkundige capriolen
openen Uit de pers
openen Spiegel van de week
openen Gemeentelijke bouwwerken en de particuliere architect
openen Nederlandse architectuur op zomerpostzegels
openen Piet Zwart: een pionier werd zeventig
openen Hoe anderen het zien
openen Spiegel van de week
openen Architectuur en welstandstoezicht
openen Spiegel van de week
openen Vijftig jaar V. en H.B.O.
openen Architect moet zijn nieuwe positie begrijpen en aanvaarden
openen Stichting bevordering bouwkunst in Den Haag
openen Enige principiële beschouwingen over het woonpeil
openen Minister Witte over architectuur en stedebouw
openen Over de toekomst er architectuur
openen Spiegel van de week
openen Hilton-hotels in Nederland
openen Spiegel van de week
openen Berlage's Beurs in gevaar
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Spiegel van de week
openen De fundering van de Beurs te Amsterdam
openen Berlage's Beurs afbreken
openen Ondergrond van Berlage's Beurs bevriezen?
openen Personalia
openen U moet weten
openen B.N.A. voor behoud van Berlage's Beurs
openen Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst
openen Keramiek en architecuur
openen Professor Willem van der Pluym tachtg jaar
openen Enkele juridische aspecten van het 'wijzigen' van bouwwerken
openen Boekentafel
openen Ontwerpen gebouw Nederlanden van 1845
openen Amsterdam, wat nu?
openen Symposion over industriële vormgeving
openen Zal Berlage's Beurs behouden blijven?
openen Uit de pers
openen Boekentafel
openen Wanneer wordt iets 'monument'? II
openen Beurs van Berlage moet behouden blijven
openen Spiegel van de week
openen Wanneer wordt iets 'monument'? IV
openen Berlage's beurs blijft behouden
openen Week van de volkshuisvesting
openen Een belangrijk congres anno 1918
openen K.v.K. verlaat Berlage's beurs
openen Standbeeld voor Berlage te Amsterdam
openen Herstel van Berlages beurs
openen Berlageprijs voor architect P. Zanstra
openen Boekentafel
openen Personalia
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Berlageprijs voor architect P. Zanstra
openen Mens of monotype
openen Werken van P. Zanstra
openen In memoriam Architect Ben Merkelbach
openen De verantwoordelijkheid bij het bouwen
openen Binnen de wetten
openen Verbouwing van een kantoorpand aan de De Ruyterkade te Amsterdam
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen U moet weten
openen Tentoonstellinggebouw bij het Haagse Gemeentemuseum
openen Boekentafel
openen Indrukken van een reis naar Oslo
openen Boekentafel
openen Een promotie vanwege de eer
openen Oud - een van de grootsten
openen Flatgebouw Vijzelstraat in Amsterdam
openen 'Architectenwijk' in Rotterdam
openen Het spel van de ruimte
openen Bouwen naar opdracht
openen Personalia
openen Proefschrift over De Bazel
openen Veertig jaar planologie in Nederland
openen Jan Wils 75 jaar
openen U moet weten ...
openen Op
openen Op de drempel
openen [Berlage]
openen Oude Haagse stadhuis wordt weer raadhuis
openen De Amsterdamse binnenstad ... en verder
openen Architecten op postzegels
openen Amsterdam bouwt de achtste brug over de Amstel
openen Boekentafel
openen Studieontwerpen voor Tweede Kamergebouw
openen Het Nederlands congrescentrum
openen Personalia
openen Uitgangspunten voor stedelijkheid en natuur
openen Bungalow te Haren (Gr.) architect J.H. Emck B.N.A.
openen spiegel van de week
openen wat, waar, wanneer ...
openen Kerkbouw
openen Het groene regeringscentrum aan zee Ontwerp-structuurplan voor Den Haag
openen Stoelenhistorie Tentoonstelling 'zeventig jaar zitten in Bouwcentrum Noord-Nederland
openen Een ander plan voor een Haags Centraal Station afstudeerproject van A. Fien, H.G. Heeringa en N.A. Versluijs in samenwerking met de verkeersdeskundigen P.B. Jansen en W. Rodenburg
openen H.P. BERLAGE door P. Singelenberg [Boekbespreking]
openen Nationale Woningraad: brainstormen, typenbeperking en standaardisatie
openen Werkruimten voor kunstenaars
openen Geen afbraak Berlagehuis in Den Haag
openen Renovatie in Amsterdam
openen Ik ben een rustig mens interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning
openen Berlage-prijs voor Belage-specialist
openen H.P. BERLAGE Idea and style The quest for modern architecture door Pieter Singelenberg [...] [boekaankondiging]
openen Renovatie en nieuwbouw voor een bankbedrijf te Amsterdam architecten prof. ir. H.T. Zwiers, ir. W.B. Ouëndag (overleden) en ir. E.M. Fontein
openen Hogere bouwkunst
openen Rotterdam-Vreewijk, plan voor woon- en wijkverbetering
openen Willem Marinus Duidok ter nagedachtenis
openen Stedebouw in de komende vakverenigingssamenleving
openen Agenda
openen Over Jan Buijs, De Volharding in Den Haag en veelzijdigheid
openen Interview
openen Het oeuvre van architect J. Duiker tentoongesteld en beschreven
openen Wolkenkrabbers een teken van beschaving
openen Onze eerste industriële ontwerper
openen De weg over het water [Boekbespreking]
openen Kantoorplattegrond: macht en onmacht van gebouwen
openen Agenda
openen Brokx praat met Koolhaas Niet vasthouden aan fictie van groene hart
openen Nederland nu als ontwerp
openen Woongebouw te Baarn
openen Traditie en modernisme: hand in hand bij de grote glasoverkapte ruimten
openen De beroemdste architect van Nederland
openen Twee gidsen
openen Maandagochtendhumeur van een wethouder
openen De verknoopte architectuur van transparantie
openen 'De kunst, kortom, die geen geld kost'
openen Nieuwe interpretatie plan Berlage ontbreekt
openen Meervoudige opdracht Mercatorplein
openen Een Gids
openen Tentoonstellingen
openen Naoorlogse wijken: Den Haag
openen De Bijlmer bloeit op
openen Exposities
openen De Inrichting van Gebouwen en Woningen
openen Aanteekeningen.
openen Prijsvragen.
openen Woningbouw in de Transvaalwijk te Amsterdam Architecten Dr. H.P. Berlage, Ir. J. Gratama en G. Versteeg
openen Beschouwingen over bouwkunst [...] II.
openen Stijl in bouw- en meubelkunst
openen Prijsvragen.
openen Aanteekeningen.
openen Prijsvragen.
openen Voorgenomen werken.
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen De eere-promotie van Dr. H.P. Berlage
openen Het hotel aan Vijzelstraat en Singel te Amsterdam
openen Stedebouw-conferentie
openen Tramhuisje en dubbel woonhuis van arch. B. v.d. Lecq
openen Het torenhuis als stedebouwkundig element
openen Uitbreidingsplan en stadsverbetering van Utrecht
openen Voorgenomen werken
openen Tweeërlei Duitsch oordeel over Hollandsche bouwkunst
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Nieuw verschenen bouwkundige boeken en herdrukken, November 1925
openen Prijsvragen
openen Nieuwe boeken
openen Voorgenomen werken
openen Buitenlandsche beoordeelingen van onze moderne architectuur
openen De ontwikkeling van bouwkunst en bouwtechniek
openen Prijsvragen
openen Voorgenomen werken
openen Prijsvraag voor een heerenhofstad
openen Het centraal gebouw de Amsterdamsche Maatschappij voor Jonge Mannen (A.M.V.J.)
openen Voorgenomen werken
openen Kiosk op het Buitenhof te Den Haag - Arch. Dr. H.P. Berlage
openen Een kerkplan van A.J. Kropholler
openen Verbouwing v/h woonhuis Weteringschans 141, A'dam Architecten: Mevr. Schröder-Schräder en Rietveld.
openen Het nieuwe gebouw van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam - Arch. H.P. Berlage en J.P. Ouëndag
openen Gebouw "de Nederlanden van 1845" aan den Raamweg te 's-Gravenhage Architect: Dr. H.P. Berlage
openen Een voordracht van Dr. Knuttel te Weenen over moderne Hollandsche architectuur.
openen "De Nederlanden van 1845"
openen Naschrift.
openen Int. school voor wijsbegeerte.
openen HOLLAENDISCHE ARCHITEKTUR, door J.J.P. Oud [...] [boekbespreking]
openen Christian Science kerk te Den Haag - Arch. Dr. H.P. Berlage
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Nieuwe uitgaven.
openen Tentoonstelling Club van Gediplomeerden H.B.O.
openen Nieuwe uitgaven.
openen Voorgenomen werken.
openen Glas als bouwmateriaal.
openen Tentoonstelling van reisschetsen van Dr. H.P. Berlage.
openen Voorbereidend internationaal congres voor het Nieuwe Bouwen.
openen Architect Emil Fahrenkamp.
openen Een betreurenswaard uitvloeisel van het instituut der schoonheidscommissies
openen Bezwaren tegen de inmenging van den B.N.A. in prijsvragen.
openen Schoonheidscommissies
openen [Brief aan Groene Kruis, Dordrecht]
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid".
openen Voorgenomen werken.
openen Schoonheids- of censuurcommissies
openen Voorgenomen werken.
openen R.-K. kerk met zusterhuis en lagere school te Lindenheuvel in Limburg - Arch. Ir. J.E. Schoenmaekers
openen Het glas in lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Schoonheid van de werken van den civiel-ingenieur
openen Voorgenomen erken.
openen De uitbreiding van het American Hotel. Het Leidsche Plein van 1790 tot heden. Gebouwd in drie kenmerkende bouwkunst-tijdperken.
openen Architectuurvernieuwingen in Servië, POolen, Japan, enz.
openen Internationale leergang voor nieuwe architectuur
openen Architect Jan Wils
openen Voorgenomen werken.
openen Chr. Bartels, Architect N.I.V.A.
openen Architect J.C. van Epen, B.N.A.
openen Architect B. v.d. Nieuwen-Amstel.
openen Architect Lau Peters
openen Ir. J. Gratama, architect B.N.A.
openen Architect Ir. J. Limburg
openen G.A. Roobol, architect B.N.A.
openen Architect Ir. J.P. Fokker
openen Landhuis te Oud-Bussum arch. Jan Rebel, arch. N.I.V.A.
openen Architect B.J. Ouëndag
openen Gebouw Citroën aan het Stadionplein te Amsterdam architect Jan Wils
openen Inaugureele rede van Prof. N. Lansdorp
openen In memoriam architect B.J. Ouëndag
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Prijsvraag voor de bebouwing van den linker Scheldeoever te Antwerpen.
openen Ter recensie ontvangen boekwerken.
openen Nieuwe uitgaven
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Schoone en burgerlijke bouwkunst?
openen Een mislukt instituut [...] II
openen In memoriam Dr. H.P. Berlage
openen Het gebouw "De Bisschop" op den Dam te Amsterdam
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Engelsche waardeering Onderscheiding van den architect W.M. Dudok.
openen Ir. J. Duiker +
openen Atelier-woningen aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam architecten: Zanstra, Giesen en Sijmons
openen Nieuwe uitgaven
openen N.I.V.A.-bouwcongres te Amsterdam
openen Ter rechtzetting van wat uit het lood geslagen is.
openen Nieuwe uitgaven
openen Werk van architect A.J. Kropholler
openen In Memoriam J.F. Staal
openen Het bierhuis "het Gouden Hooft" in Den Haag een reconstructie van de gevels van Pieter Post architect F.A. Warners
openen In Memoriam Willem Kromhout
openen Bouwen in Nederlandsche trant
openen Rapport over de bouwkunst op de Internationale Koloniale- en Uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam 1883
openen Twee ontwerpen voor een nieuwen westelijken gevel voor de Dom van Milaan
openen Blijde inkomsten en steden in feesttooi. Voordracht, gehouden [...] in de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst van 26 Mei 1887 te Amsterdam
openen Kerk der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Apeldoorn
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Verslag der werkzaamheden [in het kader van het] Nationaal Congres voor Bouwkunst. Gehouden bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Maatschapij tot Bevordering der Bouwkunst [...] I. Verslag van het verhandelde in de Sectien van het Congres
openen Inzendingen van Nederlandsche Architecten op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1900
openen Afloop van aanbestedingen
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen De St. Pieterskerk te Rome
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Amsterdam en Venetië
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 9 november 1883
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 7 december 1883
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 4 januari 1884
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Binnen- en buitenlandsche berichten
openen Gottfried Semper
openen De algemeene vergadering
openen Het volkskoffiehuis aan de De Ruyterkade
openen Prijsvragen kerkbouw te Katwijk aan Zee
openen Afdeeling Amsterdam
openen Bij de plaat
openen De beurs-prijsvraag
openen De munttoren
openen Bij de plaat [Beurs Damrak]
openen Het winkelhuis der Firma Focke en Meltzer
openen Architecten en hun werk. IV. H.P. Berlage
openen Architecten en hun werk. V. G. van Arkel
openen De nieuwe Hollandsche architectuur
openen Holland's bouwkunst
openen Berichten
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen
openen Berichten
openen Prijsvraag
openen Tentoonstelling
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen
openen Berichten
openen Tentoonstellingen
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Prijsvragen:rapport der jury
openen Congressen
openen Prijsvragen
openen Congressen
openen Een nieuw kunstwerk. Berlage's Bank
openen Het gouden feest van 'Architectura et Amicitia'
openen Berichten
openen VIIe Internationaal Congres voor architecten, Londen 1906
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen
openen Dag-Teeken-en Kunstambachtsschool voor meisjes. Gabriel Metsustraat, Amsterdam
openen Berichten
openen Actueele vraagstukken
openen Berichten
openen Het Haagsche Uitbreidingsplan
openen Actueele onderwerpen;De Haagsche Hofvijverkwestie
openen Berlages voordracht over zijn uitbreidingsplan van 's-Gravenhage
openen Berichten
openen Tentoonstelling landhuizen
openen Prijsvragen
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Algemeene
openen Kroniek: Dam en Raadhuis
openen Berichten. Raadhuis-Paleiscommissie
openen Prijsvraag uitgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereniging 'Rochdale' te Amsterdam
openen Mededeeling inzake prijsvraag 'Rochdale'
openen Kroniek: De tentoonstelling van reisschetsen in het gebouw der maatschappij
openen Rapport van de Raadhuis-Dam-Commissie
openen De Algemeene Stedenbouwtentoonstelling te Berlijn
openen Berichten; De bekroningen op de Brusselsche tentoonstelling
openen Verslag van de Hoofdbestuursvergadering op Maandag 3 October J.L.
openen Iets over de moderne Duitsche architektuur en de Brusselsche tentoonstelling
openen Kroniek: De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Kroniek XVIII. De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Personalia
openen Wettelijke monumentenbescherming
openen Houtconstructies
openen De moderne woning
openen Nieuwe arbeiderswijken te 's-Gravenhage
openen Wagner-Theater te Scheveningen
openen Tentoonstelling van smaakmisleiding
openen Bayreuth te Scheveningen; aansluitend hierop in nr. 3: Het Wagner-theater te Scheveningen
openen Vergaderingen
openen Tentoonstelling practische studie te Delft
openen Het huis van gewapend beton
openen Het kunstenaarshuis van het verbond van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen Het paleis-raadhuis vraagstuk
openen Commissie van advies in zake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Berichten
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen Vergrooting uitbouw-Drucker van het Rijksmuseum te Amsterdam
openen Voordracht Berlage over Amerika
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Waar zijn wij aangeland?
openen Berichten
openen Eereprijsvraag-Godefroy, bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten: Berlage gepasseerd bij de prijsvraag voor het nieuwe Raadhuis te Rotterdam
openen Berichten:Een goed oordeel over Berlage
openen Berlage gepasseerd
openen Kroniek XXXVIII. Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd
openen De Bazel over Dr. Cuypers-Berlage
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Kroniek XLIII;de Drucker-aanbouw aan het Rijksmuseum verlengd
openen Haagsche woonhuis-architectuur (II)
openen IXe Internationaal Congres voor Architecten te Rome in 1911
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De prijsvraag voor het Rotterdamse raadhuis
openen De Dambebouwing
openen Afdeeling Arnhem van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Internationale tentoonstelling van schoone kunsten te Rome in 1911. Afdeeling Architectuur.
openen Kroniek L: waarom worden monumenten van moderne kunst niet beschermd?
openen Prijsvragen: Tentoonstelling Huis en Tuin
openen Algemeen kunstenaars congres 27 - 29 maart, Amsterdam
openen Landhuis te Baarn
openen Tentoonstelling Gent 1913. Moderne kunst, afd. bouwkunde
openen Bouwmeester Berlage te Brussel
openen Het jaarboekje voor Beeldende Kunsten
openen Bezoek aan de beurs van Berlage
openen Prijsvragen. Bouwkundige studieprijsvraag betreffende een dorpsschool met onderwijzerswoning; uitgeschreven door de Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Berichten. H.P. Berlage Nzn.
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag. Onderwerp: school benevens onderwijzerswoning
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk
openen Afdeeling 's-Gravenhage va de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst
openen Verslag van het Xe internationale woning-congres gehouden te Scheveningen [...] 1913
openen De Leidschestraat te Amsterdam
openen Het aesthetisch gedeelte van stedenbouw
openen Berichten
openen Kroniek LVII. Het afgeloopen jaar
openen Een arbeidsveld van den ingenieur bedreigd?
openen Het aesthetisch gedeelte van stedenbouw
openen Berichten
openen Het aesthetisch gedeelte van stedenbouw
openen Het aesthetisch gedeelte van stedebouw
openen Het aesthetisch gedeelte van stedenbouw [slot]
openen Het aesthetisch gedeelte van stedenbouw
openen De Rotterdamsche raadhuisbouw
openen Het Rotterdamsche raadhuis
openen Berichten: Prijsvraag A. et A.
openen Berichten: Werkbond Tentoonstelling Keulen
openen Prijsvraag: Tuinstad-prijsvraag der sociaal-technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten
openen Prijsvragen: Prijsvraag - tuinstadwijk
openen Berichten. J.F.L. Frowein †
openen Rapport van de jury in den wedstrijd van gevelontwerpen van gebouwen op terreinen der 'Algemeene 's-Gravenhaagsche bouwgrondmaatschappij' te 's-Gravenhage
openen Parkwijck herbouwd?
openen Parkwijck
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Voordrachten Berlage
openen Bezoek aan de beurs van Berlage
openen Prijsvragen. Studie-prijsvraag voor een Volks-Bad- en Zweminrichting uitgeschreven door de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Plan 'Zuid' te Amsterdam
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid in de lokalen van de Hollande-Belge te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag Stationsplein te Leeuwarden
openen Lezing Dr. H.P. Berlage
openen Ingekomen schrijven [inzake samenvoeging vakverenigingen]
openen Nieuw tijdschrift voor Beeldende Kunst ['De Stijl']
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Een heuglijk feit
openen Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw X. De woning van binnen.
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw; IX. De binnenruimte van het woningblok als gemeenschappelijke tuin
openen Volkshuisvesting en de woningbouw (VI)
openen Berichten:Nationale Openbare Prijsvraag voor een nieuw Gebouw voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in het nieuwe Plan Zuid te Amsterdam
openen Volkshuisvesting. De architect en de woningbouw (V)
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw (IV)
openen Volkshuisvesting en de woningbouw
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen De Vijzelstraatbebouwing
openen Nieuwbouw Vijzelstraat
openen Verslag der Ledenvergadering op Donderdag 14 September [...]
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Gevraagde kritiek op: Dr. H.P. Berlage en zijn werk
openen Berichten:Berlage's 'Park-wijck'
openen Moderne Nederlandsche architectuur in Denemarken
openen Berlage over bruggen-bouw
openen ''t Houdt geen steek'
openen Architecten met de pen
openen Boek- en plaatwerken. 'De architect'.
openen Volkshuisvesting
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Nieuw raadhuis te 's-Gravenhage
openen Tentoonstelling van bouwkunst en kunstnijverheid in de 'Haagsche Kunstkring'
openen Prijsvraag tot verfraaiing Stationsplein te Leeuwarden
openen Dr. Berlage en de normaliseering der woningen
openen 'Rationalistische' Bouwkunst
openen De monumentencommissie
openen Tentoonstelling van de Advies Commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord Holland
openen Schoonheid in schoolgebouwen
openen Voorstel bouw van de Museumgebouwen en het nieuwe raadhuis
openen Museum- en raadhuisplannen te 's-Gravenhage
openen Voorlichting bij de keuze van Architecten
openen Uitbreidingsplan van Groningen
openen Lezingen Academie te Rotterdam
openen Tentoonstelling van den wederopbouw te Brussel
openen De arcadenbouw in de Vijzelstraat te Amsterdam
openen De historische ontwikkeling der ruimte
openen Ontvangen boekwerken: Schoonheid en samenleving
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Verbouwing en uitbreiding tweede kamergebouw
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; Volkswoningbouw
openen Derde algemeen kunstcongres
openen De Postzegelprijsvraag
openen De taak der nieuwe architectuur
openen Het ontwerp voor de Haagsche Musea-gebouwen van Dr. H.P. Berlage
openen Het ontwerp voor de Haagsche museagebouwen van Dr. H.P. Berlage
openen Aanval!
openen Studieprijsvraag voor de ombouwing van een plein
openen Prijsvragen
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van "Amstel's Bouwvereniging" in de uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen De crisis en de kunst [lezing]
openen Berlage's museum
openen Een opmerking over het Haagse museumplan
openen Programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan 's-Gravenhage
openen Ingezonden
openen Wandschildering-tentoonstelling in den "Haagschen Kunstkring"
openen Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Het Hofpleinvraagstuk
openen Ontvangen tijdschriften
openen Het Hofplein van Dr. Berlage
openen Slotbeschouwing uit het rapport aan burgemeester en wethouders van Rotterdam betreffende het Hofplein-vraagstuk door de Heeren Dr. Berlage en Burgdorffer.
openen Aanleg van een park tussen de Wittebrug en het Kurhaus te Scheveningen
openen Algemeene beschouwingen
openen Tentoonstelling van ontwerpen voor het uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West
openen Prof. Behrens over moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Tentoonstelling van werken van Dr. H.P. Berlage in Arti
openen reisschetsen
openen De schoonheidscommissie van Amsterdam
openen Middeleeuwsch!
openen Ingezonden
openen De Raadhuis-Dam-Commissie te Amsterdam
openen De Gevangen-poort
openen Plan - Hofvijver
openen Het gevangenpoort-vraagstuk
openen Een uithoekje van een wereldstad
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Allerlei berichten
openen Ledenvergadering B.N.A.
openen Bij het graf van K.P.C. de Bazel
openen Ter nagedachtenis aan K.P.C. de Bazel.
openen Tentoonstelling van indische reisschetsen van Dr. H.P. Berlage
openen Lezing van dr. H.P. Berlage over Indië. Tentoonstelling van zijne reisschetsen
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs te Amsterdam
openen Schoonheidscommissie II
openen Allerlei Berichten [...]
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen Hoe een architect voor zich zelf een huis bouwt.
openen H.P. Berlage eeredoctor van de Technische Hoogeschool te Delft
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam; jury-rapport
openen Mededeelingen
openen Eere promotie Dr. H.P. Berlage
openen Mededeelingen
openen Overzicht van tijdschriften
openen Berichten
openen Officiële mededeelingen
openen Monument voor generaal van Heutz
openen Rotterdamsche Post VI
openen Nieuw gebouw Amsterdamsche Bank
openen Bouwkunst-genieting (II)
openen Rotterdamsche Post VII
openen De bruggenbouw te Amsterdam
openen Het plan der 'First Curch of Christ "Scientist"
openen Operagebouw te Amsterdam
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Rotterdamsche Post VIII
openen De verhouding van de beeldhouwkunst tot de architectuur (III)
openen De bouwkunst en 't moderne natuurgevoel
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Officieele mededeelingen
openen Berichten; Huldiging Dr. H.P. Berlage
openen De plaquette van den B.N.A.
openen De nieuwe Koninginnebrug twe Rotterdam
openen De stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen De bebouwing in Zuid
openen De Maasbrug te Maastricht
openen Aanbieding huldeblijk aan dr. H.P. Berlage
openen Rotterdamsche Post XIV
openen De bebouwing van Zuid
openen De Nieuwste Amstelbrug
openen Toelichting van dr. Berlage en den directeur van gemeentewerken op het 2e Hofplein-ontwerp
openen Rotterdamsche Post XVI
openen Perspectiefteekening van het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank
openen Een vreemde beslissing
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëndigd.
openen Amsterdamse Bebouwingen
openen Een vreemde beslissing
openen Het uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West
openen Het nieuwe gebouw van de Nederlanden in Den Haag
openen Prijsvraag voor een volkerenbondsgebouw te Genève
openen Congresnummer
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het Hofpleinontwerp Berlage - De Roode niet aannemelijk
openen First church of Christian Scientist te 's-Gravenhage.
openen Kroniek van de week
openen [Beurs te Amsterdam]
openen Kroniek van de week door J.P.M.
openen Huldiging van architect Jan Wils
openen Groningen ('special')
openen Jury Columbus-prijsvraag
openen R.N. Roland Holst
openen Een nieuw stadhuis te 's-Gravenhage
openen Het Hofplein te Rotterdam
openen Rotterdamsche problemen
openen Ebenezer Howard Fonds
openen Rapport van de commissie in zake het beursplan concours
openen Het Leidsche stadhuis
openen Dr. Berlage
openen Indrukken van Rusland en zijn bouwkunst "Oud en Nieuw"
openen Indrukken van Rusland en zijn bouwkunst "Oud en Nieuw" door H.P. Berlage
openen Bebouwingsplan voor het Allebeplein en Minervaplein te Amsterdam van Dr. H.P. Berlage
openen Expositie van de dissidenten in het Louvre
openen Adres van de vakgroep "Bouwkunst" der algemeene R.K. kunstenaarsvereeniging aan de raad der gemeente Amsterdam
openen Bouwkunst en traditie
openen Beschouwing van den kring Groningen van den Bond van Nederlandsche Architecten inzake het plan van uitleg voor Groningen van 1928
openen Het nieuwe museum te 's-Gravenhage van Dr. H.P.Berlage
openen Adres inzake de bebouwing van het Allebé- en het Minervaplein te Amsterdam
openen Naar een internationale werkgemeenschap, een plan met 16 illustraties
openen Dr. H.P. Berlage, Royal gold medallist 1932
openen De architect en de nieuwe stad
openen De uitreiking van de gold medal van de R.I.B.A. aan Dr. Berlage
openen XXIIste jaarverslag 1930-1931, vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen De Berlagebrug over den Amstel te Amsterdam
openen De Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Rapport inzake den opbouw van 's-Gravenhage
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen "Stijl is rust"
openen Het gebouw "De Bisschop" op den Dam te Amsterdam
openen De enheid in Berlage's plan van beursversiering
openen H.P. Berlage
openen Dr. Berlage als chef en leider van zijn teekenbureau
openen De glaskunst van Dr. H.P. Berlage
openen Het metaalwerk van Dr. H.P. Berlage
openen Ter nagedachtenis aan den bouwmeester Dr. H.P. Berlage
openen Over den bouw van 'Holland house' te Londen
openen Samenwerking aan den museumbouw
openen Berlage en de jongeren
openen In memoriam H.P.B.
openen 31 october 1934; Herdenkingsrede uitgesproken voor den VANK-kring Den Haag
openen Mensch en Bouwmeester
openen Dr. H.P. Berlage
openen H.P. Berlage
openen Dr. H.P. Berlage en de stedebouw
openen Grafrede uitgesproken door Prof. R.N. Roland Holst
openen De beteekenis van Dr. Berlage met betrekking tot de drukkunst
openen Architect Berlage en de beeldhouwkunst
openen Dr. Berlage in zijn beteekenis als meubel- en interieurkunstenaar
openen Berlage
openen Dr. H.P. Berlage als schrijver
openen In memoriam H.P. Berlage
openen Boekbespreking: Het wezen der bouwkunst [...]
openen Het nieuwe Gemeente-Museum te 's-Gravenhage
openen Bouwkunst en verwante kunsten
openen De opening der jubileumtentoonstelling van het genootschap architectura et amicitia in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Teekeningenarchief van Dr. H.P. Berlage
openen Spiegelingen in "Het glas 1940"
openen Over ontwikkeling en eigen aard van den baksteenbouw in Nederland
openen Beschouwingen over hedendaagsche Nederlandse bouwkunst
openen Over Smeedwerk
openen Sir Edwin Landseer Lutjens
openen Een opstel over: "De bouwkunst van Amsterdam" en het werk van de commissie voor het jeugwerk van Amstelodamum
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Naar aanleiding van het nieuwe station te Enschede
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 te 's-Gravenhage
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Op de inwijding van de Beurs van Berlage
openen Dr. H.P. Berlage 21-2-1856 - 21-2-1956
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen 50 jaar Academie van Bouwkunst
openen Moreel gezag en bezielde liefde
openen De Beurs als monument
openen Get door de mens geschapen symbool heedt scheppende kracht
openen Het kunstwerk en zijn prijs
openen J.G.A. Heineman, archirect B.N.A. zeventig jaar
openen Berlage's Beurs
openen Het uitbreidingsplan 'Kanaleneiland' te Utecht
openen D. Cerlijn en Zoon en A.J. de Haan, Amsterdam
openen Moderne gevels en hun problemen
openen Korte Berichten
openen Jury-rapport der eere-prijsvraag
openen Rapport inzake den opbouw van 's-Gravenhage
openen Dr. P.J.H. Cuypers
openen Ideologie in woning- en stedenbouw
openen 'Bouwen 20-40' gaf uitstekend overzicht
openen Moet het Kurhaus blijven?
openen Vredespaleis dokumentatie
openen Kritiek op de Amsterdamse Beurs
openen Berlage in 's-Gravenhage
openen Nederlandse architectuur 1890-1930. Vier uitstekende catalogi waaraan tentoonstellingen zijn gekoppeld
openen De Nederlandse massa-woningbouw tussen 1900 en 1940: voor het volk, maar niet door het volk. Een nieuwe belangwekkende studie
openen Echte Van Epens, hoelang zullen ze er nog zijn?
openen Op zoek naar grondslagen voor zinvolle variatie in woningen en woonmilieus
openen Maatstaven en methoden van architectuurkritiek
openen Aspecten en aangrijpingspunten bij de beoordeling van gebouwde omgevingen
openen De rol die sculptuur kan spelen in een stad en over de schoonheid van een brandweerwagen
openen Berlage's raadhuis 'n halve eeuw oud. Alle ogen zijn gericht op Usquert
openen Prijsvraag zonder prijzen toch geslaagd. Usquert: trimparcoukrs voor architecten
openen Usquert; over en sluiten?
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
openen Pelgrimstocht naar het Mekka van de volkshuisvesting. Het proefschrift van dr. E.H. Hoogenberk [E.J. Hoogenberk)
openen De paleizen van de Bijenkoningin. De bouwkundige geschiedenis van een warenhuis
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen Berlage - v.h. hoofdkantoor van De Nederlanden van 1845 Groenhovenstraat - Raamweg Den Haag
openen Tentoonstellingsnummer
openen De moderne nijverheidskunst in Nederland
openen Boekbespreking
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam. Jury-rapport.
openen Stadion-prijsvraag (met juryrapport)
openen Prijsvragen, prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het sociale element in het bouwen
openen Rotterdams Beurs
openen De Beurs te Rotterdam
openen Bouwen voor een onzekere toekomst
openen Protestantse Kerkbouw
openen Over samenwerking tussen architecten en schilders
openen Boekbespreking The Student's Letarouilly
openen Poorters' maandblad
openen Louis Henry Sullivan
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Theehuis "De koperen kop"
openen Ir M.J. Granpré Molière. 25 jaar hoogleraar
openen Philosooph en bouwmeester
openen Belgische architecten bezoeken Nederland Mijmeringen na het aanvaarden van een uitnodiging
openen Tentoonstellingen "Schoonheid in Huis en Hof" te Amersfoort
openen H.B.O. Eindprojecten 1950
openen Volgens "Neue Bauwelt" [...]
openen Een halve eeuw bouwen
openen Aan de alleenstaande J.J.P. Oud bij zijn zestigste verjaardag
openen OUD
openen Geduldige wachter
openen Over ceramiek en enkele huidige ceramisten
openen Over de Nederlandse inzending [op Triennale Milaan]
openen Woningwet, woningbouwvereniging en woningbouwarchitectuur
openen Architectuur in de woningbouw
openen De invloed van de Woningwet op de stedebouw
openen Anarchie van de smaak
openen Boekbespreking. Die gotischen Kirchen Oesterreichs[,] Walter Buchwiecki
openen Boekbespreking. "Formschöne Lampen und Beleuchtungsanlagen" Gerhard Kron/Fritz Hierl
openen Grafisch werk van Ir A. Boeken (+)
openen Een buitenbeentje
openen Woningbouw 1948-1953
openen Boekbespreking[.] J.J.Pieter Oud[,] Giulia Veronesi Architetti del Movimento moderno
openen Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord
openen Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord. De architectonische aspecten
openen Berlage, Dudok en "De Nederlanden van 1845"
openen De verkeersproblemen in de binnenstad van Utrecht
openen Jugendstil in de Nederlandse schilderkunst en grafiek
openen De Nederlandse typografie en de "Jugendstil"
openen "Nieuwe Kunst" De herleving van de Nederlandse kunstnijverheid
openen Een onderschatte stroming in de architectuur
openen Feestrede door architect G. Rietveld
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Boekbespreking. R. Blijstra, Nederlandse bouwkunt na 1900
openen Stellingen door Mevr. Dr A. Romein-Verschoor geponeerd op de forum-avond van 18 mei 1956 over Monumentale Kunst
openen zonder titel [ingezonden, n.a.v. 2 betonskeletten, Wibautstraat Amsterdam]
openen Deur en raam
openen Verzet tegen materialistisch bouwen
openen Over kasba en duidelijkheid
openen Mens of monotype
openen Discussie-avond A. et A. ingeleid door ir. W. van Tijen
openen Rapport der Jury over de Prijsvraag Een Raadhuis Uitgeschreven door de Afdeling Amsterdam
openen Damprijsvraag;Juryrapport
openen Eigen of nieuwe banen?
openen Misleiding in de kerkelijk-liturgische kunst
openen Prof. Dr. A.J. Derkinderen
openen Canon 1164 van den nieuwen "Codex Juris Canonici"
openen Dr. Cuypers en de burgerlijke bouwkunde
openen Dr. Cuypers en het constructief beginsel der middeleeuwsche bouwkunst
openen Dr. Cuypers en de moderne bouwkunst
openen Misleiding in de kerkelijk-liturgisch kunst
openen De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen De St. Jospeh-kerk te Noordhoek gemeente Standaard-Buiten
openen Kerk- en kloosterbouw in onzen tijd
openen L'Artisan Liturgique": (Juni 1933)
openen Gildereis Groningen 1934
openen Het Wezen der Bouwkunst en haar Geschiedenis (Aesthetische beschouwingen) door Dr. H.P. Berlage [Boekbespreking]
openen P. Paul Doncoeur S.J. over "De religieuze kunst in het land van Vermeer van Delft"
openen Boekbespreking
openen Van Kneuterdijk tot Binnenhof Gevangenpoort tot Hofvijver
openen Nog eens de kwestie Gevangenpoort - nieuwe verkeerrweg
openen Amsterdam, oud en nieuw
openen Het sierglas oud en nieuw
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam. jury-rapport
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Rokin-prijsvraag
openen Allerlei. Eerbewijs voor Dr. Berlage
openen Dr. H.P. Berlage over Rusland
openen De woningwet 1902-1929
openen Het Leidsche Raadhuis
openen De ontwikkeling van Den Haag en het Bouwkundig Weekblad
openen Een nieuw museumplan voor Den Haag
openen Zou het waar zijn? [Over de terugkeer van de bezonnenheid in de bouwkunst]
openen Nederlandsche bouwkunst in het badhuis te Scheveningen
openen Het werk van Père Bellot
openen Allerlei. Uitspraken van dr. H.P. Berlage over het Nieuwe Bouwen
openen Allerlei. Internationale prijsvraag
openen Een architekt-wijsgeer
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Een Fransch boek over Nederlandsche architektuur
openen Allerlei. Arch. Feenstra over moderne bouwkunst
openen Oude en nieuwe bouwkunst
openen Allerlei. De Klerk als Joods architekt
openen Personalia. Willem Kromhout 70 jaar
openen In memoriam H.P. Berlage
openen Dr. Berlage en zijn werk als bouwmeester
openen Anno 1897
openen Allerlei. Van en over Berlage
openen Weekstaten. Van 10 tot 23 Augustus
openen Allerlei. Dr. Berlage en het vraagstuk der volkshuisvesting
openen Dr. H.P. Berlage herdacht
openen Allerlei. Berlage over Cuypers
openen Weekstaten. Van 8 tot 21 Februari
openen Het nieuwe Gemeente-Museum in Den Haag. Architekt Dr. H.P. Berlage +
openen Bij de tentoonstelling, ingericht door 'Architectura et Amicitia'
openen Schijn en wezen
openen Nieuwe Zakelijkheid
openen Prof. Dr. Albert Verwey +
openen Het gebouw in de caricatuur
openen De grondbeginselen der Nederlandsche monumentenzorg en de kritiek
openen Nieuwe uitgaven. Bescherming van kunstwerken tegen oorlogsgevaren
openen De '8' en de Gothische mode
openen De kapel van het Groot-Seminarie te Haaren. Architekten: Prof. Granpré Molière en Rector van Helvoort
openen Ir. J.B. van Loghem +
openen Uitbreidingsplan en groenvoorziening
openen Een nieuwe kerk in Dordrecht, een belofte
openen Goedgezinde dialogen
openen Over het stedebouwkundige werk van Granpré Molière
openen Kroniek. Hoogtepunten in de latere architectuur
openen Boekbespreking
openen Alpha en omega
openen Over de vormbepalende beteekenis van baksteen
openen Tentoonstellingen. Nederlandsche baksteenarchitectuur vanaf 1800
openen Handwerk en machine in de meubelkunst. Radio Lezing 1939
openen Wereldpaleizen
openen Van Krullemie naar een nieuwe kunst
openen Strakke composities van nevengeschikte ruimten. Twee kantoren en een school
openen 3 monumenten in Amsterdam
openen [Boekbespreking]
openen De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd
openen Baksteenbouw
openen Over moderne bouwkunst. I
openen Over moderne bouwkunst. (Slot)
openen Over baksteen en haar toepassing
openen Stedenbouw
openen Nationale prijsvraag betreffende het gebruik van baksteen, versus beton en gewapend beton
openen Onze tentoonstellingen
openen Nationale prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven.
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin".
openen Eenige proeven van moderne Nederlandsch-Indische bouwkunst
openen Programma van de nationale bouwkundige studieprijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten in verband met de tentoonstelling "Huis en Tuin" 1913
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury-Rapport
openen "de Beurs van Berlage"
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Berlage's werken
openen Woonhuizen te Amsterdam. Architect: J.F. Staal Jr.
openen Baksteen-architectuur
openen Berichten
openen Kort verslag van de Bestuursvergadering, gehouden op Woensdag 16 Februari 1916, voormiddags 10 uur, aan het Secretariaat
openen Berichten
openen Baksteen-architectuur
openen Het magazijngebouw der firma Heystee Smit & Co. te Amsterdam
openen Verscheidenheden
openen De moderne richting in de architectuur
openen Dr. P.J.H. Cuypers
openen Boekbeoordeeling.
openen Landhuis "Eikenhoven" te Driebergen
openen Woonhuizen van A.J. Kropholler
openen Studies in de hedendaagsche Architectuur. I. Schoolgebouw te Utrecht
openen Studies in de hedendaagsche Architectuur. II. Over de Baksteenarchitectuur van het Gebouw der Maatschappij "Arnhem"
openen Studies in de hedendaagsche Architectuur. III. Het ontwerp voor de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Raadhuis en Musea
openen School voor M.U.L.O. te Vlaardingen
openen De herleving van den Baksteenbouw in de negentiende eeuw en in onzen tijd. Vervolg
openen Architect en Moderne Kunstmaecenas
openen De Gijselaar-Bank te Leiden
openen Utrechtsche Gemeenteschool a/d Amsterdamsche Straatweg
openen Baksteen, het Hollandsch materiaal
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen Boekbespreking
openen Raymond Unwin, de Stedebouwer
openen Grootmachten in Botsing VI
openen Baksteenbouw in Engeland VII
openen Prijsvraag
openen Werk van B. Bijvoet en J. Duiker
openen Boekbespreking
openen Dr. H.P. Berlage, Eere-doctor
openen Boekbespreking
openen De platbouw en de pannenindustrie
openen Boekbespreking
openen Kantoren, land- en winkelhuizen te Hilversum
openen De schrikbeelden van levensacrobatiek beton, ijzer, glas, asplhalt, enz.
openen In Memoriam + Dr. H.P. Berlage +
openen Nederland heeft eigen bouwstijl
openen Nederland bouwt in baksteen
openen Tentoonstelling "Nederland bouwtr in baksteenb" 1800-1940
openen Vooral voor de...
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Genmootschapsprijsvragen 1911
openen Rapport van de jury
openen Prijsvragen. Stadion-prijsvraag
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëndigd.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Het werk van den architect A.J. Kropholler
openen Behang
openen Bij het werk van W. Penaat
openen Landhuisbouw in het Noorden
openen Geriefelijkheid in het landhuis
openen Paden en assen in de moderne tuin
openen Ontvangen geschriften
openen Een landhuis, ontworepen door den architect A.K. Grimmon
openen Leestafel
openen Interieurs van Ir. S. van Ravesteyn Utrecht
openen Vijf eeuwen typografie
openen Uit de metaalnijverheid
openen De Bond voor Kunst in Industrie op de Utrechtsche Jaarbeurs
openen Commissie van advies in zake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam. gevelontwerpen voor eigenbouwers
openen Prijsvraag voor een Volkenbondsgebouw te Genève. Vertaling van het jury-rapport
openen De Europeesche bouwkunst op Java
openen Aanteekeningen bij reisschetsen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De beursprijsvraag
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen 1902: Mijnheer, wanneer U werkelijk de bouwmeester zijt van het lelijkste, meest smakelooze gebouw hier ter stede ...
openen Over moderne architectuur [passages uit gepubliceerde voordracht]
openen Wat schreef Berlage 20 jaar geleden?
openen Errata
openen H.P. Berlage (1856-1934)
openen [geen titel]
openen Berlage en de jongeren
openen Dr. H.P. Berlage
openen Bij het overlijden van Berlage
openen De Opmerker Bouwkundig Weekblad Jaargang 1902
openen Aan onzen meester
openen Berlage.
openen Bezinning
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel
openen Dr. H.P. Berlage 1856 - 1934
openen 25 jaar terug.
openen Beschouwingen over de opleiding van den architect.
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen 'Vraaggesprek' [in "Vooruit" van 23 Januari 1932]
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen Naschrift
openen Woninginrichting[.] Tentoonstelling bij de firma Metz en Co. te Amsterdam
openen Meubels
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Le Corbusier en het Paleis van den Volkenbond aan het Meer van Genève
openen Rapport van de Jury voor de genootschapsprijsvraag van 1912
openen Bouwkunst. Bouwkundige schetsen
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëndigd
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting 'De Wagnervereeniging'
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Still going strong!
openen Tijdschriften
openen Het platte dak
openen In de raad zegt men echter
openen Rapport van de commissie in zake het beursplan concours
openen Hoofdstadberichten
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1895
openen Gevel voor een Woonhuis te Keulen en Hoofdingang gebouw Assurantie-Maatschappij 'de Nederlanden' Muntplein, Amsterdam
openen Een feestuitgave
openen Nationale eereprijsvraag. - Algemeen Bibliotheekgebouw voor een stad als Amsterdam
openen Prijsvraag
openen Rapport op de Prijsvraag Zaalinrichting, in Oud Hollandsche renaissance, uitgeschreven door het 'Vakblad Onze Tijd'
openen Tentoonstelling van bouwkunst
openen Eigenaardige wisselingen
openen Hoe moeten wij bouwen
openen De Beursbouw te Amsterdam
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Iets over de hoofdstad
openen Architectuur-beschouwingen
openen Amsterdamsche beurstoestanden
openen Prijsvraag voor kunstsmeden, uitgeschreven door het Vakblad 'De Vulkaan'
openen De Tweeling of de Remonstr. KERK te Rotter- en de nieuwe BEURS te Amsterdam
openen Hoekhuis Heerengracht en Raadhuisstraat Amsterdam
openen Genootschap 'Architectura et Amicitia' Amsterdam
openen Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen De decoratieve tentoonstelling te Turijn
openen Architectura et Amicitia en de gemeente Amsterdam
openen Prijsvragen
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen De nieuwe Beurs
openen Prijsvraag modern Woonkamer-Ameublement
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag. Permanente Hof van Arbitrage
openen Amsterdamsche overzichten
openen Prijsvragen
openen Wedstrijd Thieme fonds
openen Prijsvraag voor een Modern Ameublement
openen Het VI Internationaal Congres voor Architecten te Madrid
openen Amsterdam's uitbreiding
openen Uitbreiding van Amsterdam
openen Het Vredespaleis
openen De uitbreiding van Amsterdam
openen Prijsvragen
openen De uitbreiding van Amsterdam
openen Tentoonstellingen
openen Prijsvraag-Dombouw
openen Amsterdam vergroot
openen Bij de tekstfiguren
openen Vredes-Paleis
openen Meubel-Prijsvragen
openen Lustrum, Architectura et Amicitia
openen Prijsvragen
openen Architectura et Amicitia
openen De Vereeniging 'Architectura et Amicitia'
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen De beurskwestie te Amsterdam
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Ontwerp van een woonhuis. Prijsvraag uitgeschreven door de redactie en uitgevers van de Amsterdammer, weekblad voor Nederland
openen Uitbreiding der steden
openen Programma der Prijsvraag uitgeschreven namens het Gemeentebestuur van Amsterdam, door de besturen der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, voor het ontwerpen van een plan van de Dam met omgeving
openen Hooger Bouwkunst-onderricht
openen De terreinen achter het Rijksmuseum
openen Over stijl in Bouw- en Meubelkunst
openen Grondslagen en ontwikkeling der Architectuur
openen De Damverbouwing
openen Het Damvraagstuk
openen Amsterdam
openen Prijsvraag
openen De Nederlandsche Centrale Commissie voor de Algemeene en Internationale Tentoonstelling in Brussel in 1910
openen Raadhuisplannen
openen De Tentoonstelling in Brussel
openen De Algemeene Stedenbouw-tentoonstelling te Berlijn in 1910
openen Prijsvragen. Architectura et Amicitia. Eereprijsvraag 1910
openen Prijsvraag, Coöperatieve Bouwvereeniging 'Rochdale' te Amsterdam
openen Prijsvraag. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen te Haarlem
openen De Dambebouwing
openen Modepaleis Hirsch
openen Studies over Bouwkunst, Stijl en Samenleving
openen Prijsvraag Rochdale
openen Prijsvraag Vereeniging 'Rochdale'
openen Feestvierende Genootschappen
openen Eere-Prijsvraag der Vereeniging 'Architectura et Amicitia'
openen Prijsvraag voor een Reclame-biljet voor de Januari-Februari-tentoonstelling van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst te Amsterdam
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Kunst aan Allen' te 's-Gravenhage. Prijsvraag tot het bekomen van een ontwerp voor de vervaardiging van goedkoope woonkamermeubelen
openen Het gegoten huis
openen Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der schoonheid van Nederland
openen Genootschapsprijsvragen A. et A. 1911
openen Nationale Prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven
openen Eereprijsvraag 'Godefroy'
openen Prijsvraag voor ontwerpen van arbeiderswoning meubileeringen
openen Prijsvraag voor een stadion uitgeschreven door de Maatschappij 'Het Nederlandsche Sportpark' te Amsterdam 1912
openen Rotterdamsche Raadhuis
openen De Dambebouwing
openen Nieuwe Uitgaven
openen Een samenspraak
openen Prijsvraag Stadion
openen Café-Restaurant met Kantoorlokalen te Amsterdam
openen Nationale prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven
openen Prijsvragen van het genootschap Architectura et Amicitia
openen Nationale Prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven
openen Prijsvraag voor een Schoolgebouw
openen Eigenaardige wisselingen
openen Tentoonstelling Gent 1913
openen Een bestraffing
openen Nieuwigheden
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag
openen Prijsvraag Dorpsschool, uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Prijsvragen van het Genootschap 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Nationale Studie-Prijsvraag voor het ontwerpen van een Tuinstad-Wijk uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en Architekten
openen Tuindorpen
openen Amsterdam's uitbreiding Zuid
openen De brug over de Waal te Nijmegen
openen Eere-Prijsvraag der Vereeniging Architectura et Amicitia
openen Een gemeenschappelijke tuin
openen Gevelwedstrijd te 's-Gravenhage
openen Fabrikatie voor het magazijn van H.F. Jansen & Zonen in de Kalverstraat te Amsterdam
openen Pluksel uit verschillende dag- en weekbladen der laatste veertien dagen
openen Lentebloemen. De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De tijd der gilden en het heden
openen Prijsvragen
openen Brieven uit de hoofstad
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Prijsvraag voor meubelen voor een arbeiderswoonkamer
openen Prijsvraag voor een nieuw gebouw der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Prijsvraag voor en ontwerp tot verfraaiing van het stationsplein te Leeuwarden
openen Gegoten huizen en woningnood
openen Dr. Berlage over het begrip der architectuur
openen Amsterdamsche woningtoestanden
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen Rijksbouwraad voor het departement van onderwijs
openen Bouwkundige voorlichting
openen Massa-fabricage van woningen
openen Over moderne bouwkunst
openen Een Duitsch architect over moderne Nederlandsche bouwkunst
openen Museum-plan Berlage
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Een bouw-prijsvraag voor Den Haag
openen Programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan 's Gravenhage West
openen Nieuwe uitgaven
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Massa-woningbouw en machinale Nijverheidskunst
openen De Gevangenpoort
openen Prijsvragen
openen Boekbespreking
openen Verkeersweg langs Gevangenpoort te 's-Gravenhage
openen Programma van de Studie-Prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk
openen Prijsvragen
openen Twee tentoonstellingen
openen Prijsvragen
openen In de stoom-timmerfabriek 'India'
openen Nieuwe Behandeling van Gewapend Beton toegepast door Dr. H.P. Berlage
openen Prijsvragen
openen Boekbespreking
openen 'Prijsvraag'-ontwerpen
openen Buitengewone studieprijsvraag. De Heerenhofstad
openen Een nieuw Bondsgebouw
openen Internationaal Stedebouwkundig Congres
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Ontwerp Kantoorgebouw der 'Furness' te Rotterdam
openen Bij de penschetsen van Architect W. Retera Wzn.
openen Actueele stroomingen in de beeldhouwkunst
openen Invloed van klimplanten op muurwerk
openen Op en om de Dam te Amsterdam (Vervolg en Slot)
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Kunst in Industrie
openen Het Interieur
openen Tentoonstelling H.B.O., Amsterdam
openen Biographietjes: Dr. H.P. Berlage
openen Onze bouwkunst te Parijs
openen Ontwerp voor een mausoleum
openen De zestigste algemeene vergadering der 'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.' 19 September 1889. - 's Gravenhage
openen Een overzicht van den dag
openen Prijsvragen
openen De 61ste Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Op vijf-en-dertig-jarigen leeftijd
openen Van Overal
openen Terugblik op het gouden eeuwfeest der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvraag
openen Tentoonstelling van landbouw en nijverheid te Winschoten
openen Voor de tweede maal naar de Watergraafsmeer bij Amsterdam
openen De bouwkunst achter het winkelraam
openen Nog eene tentoonstelling
openen Het Damrak te Amsterdam
openen Levensverzekerings-gebouw te Amsterdam
openen Vraagbord
openen Technische vragen
openen Afloop van aanbestedingen
openen Eere-doctoraat
openen Prijsvraag voor meubelen voor een arbeiderswoonkamer
openen Het Scheepvaarthuis
openen Technische vragen
openen Construeeren in hout
openen Uit Amsterdam
openen Nederlandsche bouwkunst. IV. De boerderij de Schipborg te Anloo in Drente
openen Een belangrijke prijsvraag
openen Technische vragen
openen Woningcongres
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen [Mededeelingen]
openen Mededeelingen
openen Ontvangen boekwerken
openen Studie over Bouwkunst. Stijl en Samenleving door Dr. H.P. Berlage
openen Oude en nieuwe architectuur
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in de laatste 25 jaren te 's-Gravenhage
openen Congres Neerlands Volkskracht
openen De Deur. III
openen Over wand, vloer en plafond
openen Nieuwe behandeling van gewapend beton. Een proefneming van Berlage
openen Boekbespreking
openen Dr. H.P. Berlage
openen Houtconstructie en versiering
openen Mededeelingen
openen Technische Vragen
openen Mededeelingen
openen Nederlandsche Bouwkunst (bouw aan het Mercatorplein te Amsterdam)
openen Internationaal Architectencongres
openen Over kleur in de Bouwkunst
openen Dr. Berlage's Beurs te Amsterdam 25 jaar
openen Mededeelingen
openen Moderne Tuindorpen - 'Vreewijk' te Rotterdam
openen Architect Mutters zeventig jaar
openen Afloop Aanbestedingen
openen W.N. van Vliet +
openen Ontvangen boekwerken
openen De bebouwing van het Allebé- en Minervaplein te Amsterdam
openen Voorgenomen Werken
openen 25-jarig jubileum van de V.A.N.K.
openen Voorgenomen Werken
openen Pen- en potloodschetsen
openen Iets over Berlage en zijn 'Christian Science Church' te Den Haag
openen De 15-jarige woningdienst in Amsterdam
openen J. Mutters +
openen Voorgenomen Werken
openen Bij den 75sten verjaardag van Dr. H.P. Berlage
openen Moderne architectuur te Utrecht
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen De verbouwing van de Beurspassage voor de Firma C. en A. Brenninkmeyer door Architect R. Sickler (Arch. B.N.A.)
openen De ontwikkeling der stad 's Hage
openen Technische vragen
openen Dr. H.P. Berlage
openen De nieuwe Berlage-brug te Amsterdam
openen Dr. H.P. Berlage
openen Dr. H.P. Berlage onderscheiden
openen De Berlage-brug
openen De nieuwe Berlage-brug te Amsterdam
openen De Berlage-brug
openen De ontwikkeling van het architectuurbegrip en de bouwkunstuitingen van 1850-1931
openen Architectuur in Nederland
openen Ontvangen boekwerken
openen Vereeniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg
openen Technische vragen
openen De climatiseerinstallatie in het nieuwe hoofdgebouw der Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen ]Een rondwandeling door Amsterdam-Zuid. I.
openen H. Walenkamp Czn. +
openen De toepassing van natuursteen in het interieur
openen Mededeelingen
openen Dr. H.P. Berlage en zijn bouwwerken
openen Mededeelingen
openen Ter nagedachtenis aan Dr. H.P. Berlage
openen Dr. Berlage's laatste werk: "Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis".
openen Technische vraagbaak
openen Nieuwe Architectuur (Boekbespreking)
openen Mededeelingen
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Kort verslag van de lezing gehouden door Ir. H.T. Zwiers voor het Genootschap Architectura et Amicitia over: Waardeeringsgrondslagen in de Bouwkunst
openen Mededeelingen
openen Tijdgeest en materiaalkeuze
openen De Berlagebrug te Amsterdam
openen Baksteen en dakpannen
openen Landhuis Rimato te Vevey, Zwitseland. Architecxt: Co Brandes, Bouwmeester B.N.A. en B.N.T., 's-Gravenhage
openen Mededeelingen
openen Beeldhouwkunst in de architectuur
openen Museum op "De Hooge Veluwe" geopend
openen Architect Pl. van den Berg B.N.A. 75 jaar
openen Het gebruik van baksteen in ons land
openen Ingezonden
openen Mededeelingen
openen Over architectuur
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de coöperatieve bouwvereeniging"Rochdale" te Amsterdam. April 1910
openen Rapport van de Jury voor de genootschapsprijsvraag van 1912
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Eere-prijsvraag 1914, van het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia
openen De arbeiderswoningen aan de gedempte Lindengracht
openen [Adres aan den Gemeenteraad verzonden]
openen Beoordeeling der prijsvraag voor diploma's bij gelegenheid van een tentoonstelling te Winschoten
openen Rapport der jury betreffende de eere-prijsvraag (tentoonstellingsgebouw)
openen Het einde
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen 'Urban picturesque'- oftewel het landschappelijke in de stedebouw [II]
openen Gemeente als vliegwiel voor volkshuisvesting
openen Van Eeden en architecuur
openen De vele kanten van het Vondelpark
openen Michel de Klerk en de streetparade van de Amsterdamse School
openen Documentatie
openen Behoud (de) Utrecht
openen Voorschriften en wenken
openen Autorijden en trammen in Den Haag: waarom en waarheen?
openen Russische architecten kunnen helpen traditionele woonvormen te doorbreken
openen Wat héét openheid!
openen Station Haarlem 1908 - 1974
openen Het archief van Jan Wils - een voorbeeld
openen Sloopzucht richt zich op het 'Witte Huis'
openen De Amsterdamse Beurskwestie
openen Drie tentoonstellingen over architectuur
openen Het architectenberoep - idee en werkelijkheid
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Van tuinstedebouw tot stedelijke uitwaaiering
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Architectuurexposities in monumentenjaar
openen In het voetspoor door Den Haag
openen Van Eck-prijs voor werktuigkunde-gebouw
openen Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat
openen Wat was Berlage? Cultuurpolitiek en architectuurgeschiedenis
openen [Redactionele inleiding]
openen Architectura 1893-1918
openen Amsterdamse School in halve eeuw amerikaanse kritiek
openen Louis Herman De Koninck een eenzame en zachtaardige functionalist
openen Badhotel Baarn - over brandstichting en nog meer treurigheid
openen Nostalgia
openen 100 jaar bouwen in de stad Groningen
openen De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd
openen Langs de omweg van het monument
openen Het Buitenhof en Berlage
openen Verkeerstekens vroeger en nu
openen Haagse straatlantaarns
openen Friese architectuur in belangstelling
openen Pleidooi voor een naïef realistische stedebouw
openen Zware druk op het Museumplein
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen Architecuurgeschiedenis als generatieprobleem
openen Haagse lluchtspiegelingen of de stedebouwkundige ontwikkelingen in het Haagse centrum
openen De luister van ons land
openen Mythe en werkelijkheid in de hedendaagse architectuur
openen Van melancholisch peinzen in de natuur tot gebruiksgroen voor het gewone volk[.] Oorsprong en geschiedenis van het volkspark
openen Maximale woningdifferentiatie[.] De nieuwe eentonigheid
openen Amsterdam-Zuid bezien als kunstwerk
openen Architectuurhistorie lijdt onder elitaire opleiding
openen De geschiedenis van het Kröller-Müller Otterlo[.] Overgenomen uit een publikatie van het rijksmuseum Kröller-Müller door R.W.D. Oxenaar
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Gemeentelijk woningbedrijf: Justus van Effenstraat wordt een moeilijk renovatieproject
openen De huisvesting van de Universiteit van Amsterdam[.] Drie en een halve eeuw ad hoc beslissingen
openen Cultuur- en stedelijke politiek in een sociaal democratisch bestuurde stad
openen Strijd tussen kerk en kapitaal in Amsterdam-Zuid
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen Verwarring over huisvesting
openen Over de armoede van architectuurgidsen
openen Een sta'atsprijs zonder 'statie'
openen Boeken
openen Bouwen 20/40 Te weinig illusies, te weinig partijdigheid
openen Boeken
openen Jaap Bakema
openen Jugendstil
openen Tussen gisteren en morgen. Een oriëntatie op de vijf en twintigste jaargang
openen Weekstaten. Van 6 tot 19 Juni
openen Weekstaten
openen Allerlei. Dr. H.P. Berlage
openen Amsterdam let op Uw saeck
openen J.J.P. Oud. Ere-doctor in de Technische Wetenschappen
openen Op 7 Juni sprak prof. Walter Gropius in het [Stedelijk] Museum [te Amsterdam] over "Bilanz des neuen Bauens"
openen Theo van Doesburg
openen Het genootschap A. et A. heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar bereikt
openen Wij schreven aan de Raad der Gemeente Amsterdam
openen Mart Stam
openen Tuindorp Vreewijk bestaat vjftig jaar
openen Personalia
openen Damprijsvraag; Jury-rapport
openen Tentoonstellingen
openen Berichten
openen Bond van Nederlandse Architecten
openen Le Corbusier en het Paleis van den Volkenbond aan het Meer van Genève
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Meubels
openen Woninginrichting[.] Tentoonstelling bij de firma Metz en Co. te Amsterdam
openen Naschrift
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen 'Vraaggesprek' [in "Vooruit" van 23 Januari 1932]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Het 'Comité Néerlando-Belge d'Art Civique
openen Voordrachten over bouwkunst
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Le Corbusier en het Paleis van den Volkenbond aan het Meer van Genève
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Meubels
openen Woninginrichting[.] Tentoonstelling bij de firma Metz en Co. te Amsterdam
openen Naschrift
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen 'Vraaggesprek' [in "Vooruit" van 23 Januari 1932]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Le Corbusier en het Paleis van den Volkenbond aan het Meer van Genève
openen Dr. Berlage en de "Nieuwe Zakelijkheid"
openen Meubels
openen Woninginrichting[.] Tentoonstelling bij de firma Metz en Co. te Amsterdam
openen Naschrift
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen 'Vraaggesprek' [in "Vooruit" van 23 Januari 1932]
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Berichten
openen Stadion-prijsvraag
openen Landhuis te Baarn
openen Commissie van advies inzake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam Gevelontwerpen voor eigenbouwers
openen Prijsvraag- Tuinstad-wijk. Jury-rapport
openen Prijsvraag- Tuinstad-wijk
openen Prijsvraag- Tuinstad-wijk. Juryrapport
openen Prijsvraag Tuinstad-wijk
openen Het paleis voor den Volkenbond I
openen De Prijsvraag voor het Rotterdamsche Stadhuis
openen Het Rotterdamsche Raadhuis
openen Dr. H.P. Berlage. Royal Gold Medalist, 1932
openen Journal
openen Berlage's onderscheiding. Engelsche Koninklijke gouden medaill
openen Bouwmeester die gedurfd heeft
openen Dr. H.P. Berlage, eere-doctor
openen Gedenkdag der T.H. Eerepromotie dr. Berlage
openen Van drukke ornamentiek naar zakelijkheid. Berlage 100 jaar geleden geboren
openen Hildo Krop. Maakt o.m. Berlage-monument
openen Standbeeld van Berlage komt op het Victorieplein
openen Het werk van Père Bellot
openen Een nieuw museumplan voor Den Haag
openen De ontwikkeling van Den Haag en het Bouwkundig Weekblad
openen Moderne bouwkunst in Nederland
openen Dr. Berlage en zijn werk als bouwmeester
openen Anno 1897
openen Het nieuwe Gemeente-Museum in Den Haag. Architekt Dr. H.P. Berlage +
openen Alpha en omega
openen Kroniek. Hoogtepunten in de latere architectuur
openen Goedgezinde dialogen
openen De verknoopte architectuur van transparantie
openen De kunst, kortom, die geen geld kost
openen Nieuwe interpretatie plan Berlage ontbreekt
openen Meervoudige opdracht Mercatorplein
openen Naoorlogse wijken: Den Haag
openen Over ontwikkeling en eigen aard van den baksteenbouw in Nederland
openen Over Smeedwerk
openen De raadsvoordracht voor het bouwen van de nieuwe beurs te Amsterdam, volgens het ontwerp Berlage 1896 -9 sept. - 1946
openen Op de inwijding van de Beurs van Berlage
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Dr. Berlage en de Nieuwe Zakelijkheid
openen Over kantoorgebouwen in het algemeen
openen Dr. H.P. Berlage 1856 - 1934.
openen Aan onzen meester.
openen Bij het overlijden van Berlage.
openen Dr. H.P. Berlage.
openen Over kantoorgebouwen in het algemeen
openen Krakerspaleis een bende. Plannen voor studentenwoningen omdat die voor meer levendigheid in de buurt zullen zorgen
openen Over baksteen en bouwen
openen Inleiding gehouden door F. Sevenhuysen
openen Toekomstmogelijkheden van het gewapende beton in de architectuur
openen Kerkbouw
openen Het groene regeringscentrum aan zee Ontwerp-structuurplan voor Den Haag
openen Rotterdam-Vreewijk, plan voor woon- en wijkverbetering
openen Kiosk op het Buitenhof te Den Haag-Arch. Dr. H.P. Berlage
openen Christien Sciencekerk te Den Haag - Arch. Dr. H.P. Berlage
openen Uitbreidingsplan en stadsverbetering van Utrecht
openen Kiosk op het Buitenhof te Den Haag - Arch. Dr. H.P. Berlage
openen Het nieuwe gebouw van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam - Arch. H.P. Berlage en J.P. Ouëndag
openen Gebouw de Nederlanden van 1845 aan den Raamweg te 's-Gravenhage Architect: Dr. H.P. Berlage
openen Christian Science kerk te Den Haag - Arch. Dr. H.P. Berlage
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen De Nieuwe Museumplannen
openen Berlage's Museumbouw
openen Bij de Museum-ontwerpen
openen Ir. D.F. Slothouwer over de Architectonische Compositie
openen Dr. P. van Anrooy over de Stadsgehoorzaal c.q. Concertzaal
openen Niet officieel gedeelte Utrecht. Vergadering van den Gemeenteraad
openen De spoorwegen in en om Utrecht in verband met de stadsuitbreiding
openen Niet officieel gedeelte. De spoorwegen in en om Utrecht in verband met de stadsuitbreiding
openen Niet officieel gedeelte. Het uitbreidingsplan. De Oudegracht als verkeersweg
openen Utrecht. Provincie-nieuws. Het uitbreidingsplan
openen Het uitbreidingsplan III
openen Het uitbreidingsplan II
openen Het uitbreidingsplan I
openen Wie van zich doet spreken. Dr. H.P. Berlage
openen Amsterdams hulde aan dr. H.P. Berlage
openen Over moderne Amsterdamsche bouwmeesters en hun visitekaartje in Den Haag
openen Das neue Gemeindemuseum im Haag. H.P. Berlages letztes Werk
openen Architekt Berlage
openen Berlage en de uitbreiding der gemeente
openen Een ongewenscht advies
openen Een kostbaar advies
openen Als dessert
openen Dr. Berlage over Indië
openen Heiwerk Koopmansbeurs is goed en correct verlopen.
openen Berlage en de Beurs
openen Braakensiek's spotprent
openen Duur' uw uur, beidt uw tijd. De klok die thans een kwart eeuw luidt. Hoe de Beursbengel geheschen werd.
openen De opening van de Koopmansbeurs voor vijf en twintig jaren
openen Visie op nieuwe cultuur. 1903-Berlage's Beurs-1928
openen Mysteriën aan het Damrak
openen Beursbengelarijen
openen Voor een kwart eeuw. Waardering kwam toen het buitenland prees.
openen De brug over den Amstel
openen De Berlagebrug
openen Letteren en kunst. K. en W. in Den Haag
openen
openen Het museum-ontwerp
openen Zijlichtjes. Het valt niet mee...
openen Dr. Berlage's gemeente-museum te 's-Gravenhage
openen Berlage's Museumbouw
openen De Museumbouw. Het programma van eischen
openen Raadhuis en musea
openen Residentiezaken. Raadhuis- en Museumbouw
openen Raadhuis en musea
openen De museaplannen
openen H.Berlage, der hervorragende
openen Berlage over zijn schepping
openen De Haagsche museumplannen
openen Het museumplan-Berlage
openen Een vraaggesprek met dr. Van Gelder over de nieuwe Musea
openen Raadhuis en musea
openen Kritiek op Berlage's museum
openen Een buitenlander over de museum-ontwerpen van dr. Berlage
openen Het museumplan
openen Berlage's ontwerp voor het kunstmuseum in Den Haag
openen Woord, Muziek en Architectuur
openen Vom Museumbau
openen Aanteekeningen
openen Bij de Ontwerpen van Dr. Berlage
openen De plannen voor de stedelijke museum-gebouwen te 's-Gravenhage
openen Tijdschriften
openen Nieuw museum in de Residentie. Naar ontwerp van Dr. H.P. Berlage
openen Uniek ontwerp van dr. Berlage
openen Zoo zal ons nieuwe gemeente-museum zijn
openen Het nieuwe Gemeentemuseum
openen Het nieuwe museum te 's-Gravenhage
openen Museumplannen. In de ontwikkeling van dr. Berlage
openen De museumplannen van dr. Berlage. Lezing van dr. Knuttel
openen Brieven over Bouwkunst
openen Berlage's ontwerpen voor het gemeentemuseum
openen Haagsche brieven
openen Het nieuwe museum te Den Haag
openen Het nieuwe Gemeentemuseum te 's-Gravenhage
openen Plan Berlage voor Haagsche Museumgebouwen