Gegevens over Berlage, H.P.
  Geboren te Rotterdam op 1856.02.21
  Overleden te Den Haag op 1934.08.12
Adres(sen): Burgemeester Trompstraat 310, Den Haag
Nevenfuncties: Rotterdamse vereniging Voor de Kunst/lid kunstnijverheidscommissie/1904;Vereniging Kunst aan het Volk/lid/1905;Raadhuis-Damcommissie/lid/1910-1925;Maandblad De Beweging/redacteur/1913;Rijkscommissie voor de monumentenzorg/lid/1918-1933;Verkeers- en uitbreidingscommissie Haarlem/lid/1919-1924;Nederlands Instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw/lid Commissie voor Stedenbouw/1920-1923;Nederlands Instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw/lid stedenbouwkundige raad/1923-1933;Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst/lid raad van beheer/1920-1925;Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst/lid raad van beheer/1930-1932;Academie van Beeldende Kunsten Den Haag/bestuurslid/1920-1933;Vereniging voor voortgezet en hoger bouwkunstonderwijs/lid raad van toezicht/1922-1932;Maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten/lid commissie van voordrachten/1924-1926;Tuinstadcommissie Gemeente Amsterdam/voorzitter subcommissie voor volkshuisvesting/1924-1926;Volksuniversiteit Den Haag/lid raad van toezicht/1924-1926, 1929;Staatliche Bauhaus Weimar Duitsland/ lid van het Kuratorium/1924-1931;Nederlandse Bond voor Kunst in Industrie/lid bondscollege/1924-1934;Comité tot oprichting van een gedenkteken voor Herman Heijermans/lid/1926-1933;Commissie Groenplaats en Meir Antwerpen/lid/1928;Nationale Commissie tot Stichting van een tweede gebrandschilderd raam in de Domkerk Utrecht/lid/1928-1933;Commissie monument voor Domela Nieuwenhuis/lid commissie ter beoordeling van het ontwerp/1929;Kommitee gedenkteken voor Multatuli/lid/1929-1930;Commissie van advies inzake meervoudige opdracht Lorentz-monument Arnhem/lid/1929-1930;Commissie ontwikkeling en opbouw Den Haag/lid commissie Vrijenhoek/1930-1933;Bouwraad/lid/1933;Damprijsvraag/jurylid/1908;Studieprijsvraag Tuinbouwstad/jurylid/1913;Prijsvraag betreffende de overbrugging van de Waal bij Nijmegen/jurylid/1914;Prijsvraag uitbreidingsplan Den Haag-West/jurylid/1921-1922;Prijsvraag voor de ombouwing van een plein Den Haag/jurylid/1921-1922;Eerste Driejaarlijkse Tentoonstelling voor Bouwkunst en Verwante Kunsten/jurylid/1923-1924;Prijsvraag voor het ontwerp van een winkelgalerij Laan van Meerdervoort Den Haag/jurylid/1924;Prijsvraag voor de vernieuwing van de Koninginnebrug Rotterdam/jurylid/1924-1925;Prijsvraag Rokin Amsterdam/jurylid/1924-1926;Prijsvraag voor het Troelstraoord/jurylid en begeleider van de architect van het winnend ontwerp/1925-1928;Prijsvraagcommissie en Bouwcommissie voor de Nieuwe Beurs Rotterdam/lid/1925-1929;Prijsvraag Behangselpapieren/jurylid/1925;Prijsvraag Goudsmit/jurylid/1925;Prijsvraag De Heerenhofstad/jurylid/1926;Prijsvraag voor Paleis van de Volkenbond/jurylid/1926-1927;Gevelwedstrijd Heemstede/jurylid/1927;Prix de Rome/jurylid Monumentale en versierende schilderkunst/1932-1933;Prix de Rome/jurylid Monumentale en versierende beeldhouwkunst/1932-1933;Prijskamp van de aanleg er terreinen van de Linkeroever der Schelde/jurylid (trok zich vroegtijdig terug/1932-1933;Internationale Genootschap van Kunstenaren Moderne Kunst Kring/ erelid/1915;Genootschap Architectura et Amicitia/erevoorzitter/1916;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Vakvereniging der Nederlandse Architecten/ erelid/1916;Maatschappij der Nederlandse Letterkunde/lid/1916;Civiel- en Bouwkundig Studentengezelschap Praktische Studie/erelid/1918;Nederlandse Kring van Beeldhouwers/erelid/1925;Zeeuws Genootschap der Wetenschappen/lid/1926;Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters Antwerpen/1927;Österreichische Ingenieur- und Architekten Verein Korrespondierenden Mitglied/1928;Prijsvraag Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam/jurylid/1921;Vereniging Vrienden van de Wereldbibliotheek/lid/lid/1925
Ereblijken: Zilveren medaille Societas Hagana pro Vindicanda Religione Christiana/1883;Erekruis Wereldtentoonste
Archief: NAi/BERL
Werken:
(348)
openen Affiche Eerste Nederlandse Verzekeringsmaatschappij op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken
openen Affiche Maatschappij voor Volkskoffiehuizen Amsterdam
openen Affiche Noord-Hollandse Traeg Maatschappij
openen Ameublement S. Meyboom
openen Amstelpaviljoen Amsteldijk Amsterdam
openen Amsterdams Wisselkantoor en lunchroom De Beursbengel Damrak Amsterdam
openen Amsterdamse Bank Coolsingel Rotterdam
openen Archiefkast H.P. Berlage Nhz.
openen Architectonische schetsen
openen Badhuis Vereniging De Oosterspeeltuin Amsterdam
openen Bebouwing Allebéplein Amsterdam (ontwerp H.P. Berlage)
openen Bebouwing Museumplein Amsterdam
openen Bebouwing twee pleinen Amsterdam-Zuid Amsterdam
openen Bebouwing Vijzelstraat Amsterdam
openen Bebouwingsplan Batavia Indonesië
openen Bebouwingsplan Jurriaan Kokstraat Den Haag
openen Bebouwingsplan Karremansweide Dordrecht
openen Bebouwingsplan Mercatorplein Amsterdam
openen Bebouwingsplan Museumplein Amsterdam
openen Bebouwingsplan Nieuwe Park Den Haag
openen Bebouwingsplan Transvaalbuurt Amsterdam
openen Behangdessins NV Rath en Doodeheefver's Behangselpapierhandel
openen Behangseldecoraties (ontwerp H.P. Berlage)
openen Beurs Coolsingel Rotterdam
openen Beursgebouw voor de boekhandel met hotel Beursplein Amsterdam
openen Bible Hotel Damrak Amsterdam
openen Bibliotheek (ontwerp H.P. Berlage)
openen Bladhoofd Neerlandia (ontwerp H.P. Berlage)
openen Blok eengezinswoningen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Blok etagewoningen Amsterdam
openen Blok met vier politiewoningen Den Haag
openen Bodega Kerkplein Den Haag
openen Boekenkast Filiphens Amsterdam
openen Boekomslag (ontwerp H.P. Berlage)
openen Boekomslagen en folders W.L. & J. Brusse Rotterdam
openen Boekomslagen Louis Couperus
openen Boerderij met woonhuis De Schipborg Anloo
openen Brug Amsteldijk-Weesperzijde Amsterdam
openen Bruggen NHTM Amsterdam
openen Buffetkast N.J. den Tex
openen Buffetkast R. van Rees
openen Bureau met bureaustoel Baron Taets van Amerongen
openen Bureaustoel P. de Joncheere
openen C & A Nieuwendijk Amsterdam
openen Café Stadwijck Amsterdam
openen Café-restaurant Stadhouderslaan-Adriaan Goekooplaan Den Haag
openen Café-restaurant Vermeulen Stadhouderslaan Den Haag
openen Columbarium Westerveld Amsterdam
openen Concertprogramma Arbeiderscoöperatie Voorwaarts
openen Concertzaal met café en kasteleinswoning Venlo
openen Dagteken- en Kunstambachtschool voor meisjes Gabriël Metsustraat Amsterdam
openen Damesmodezaak C & A Brenninkmeyer Damrak Amsterdam
openen De Amsterdamse Bank Rembrandtplein Amsterdam
openen Decoratie spoorrijtuigen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diamantslijperij Amsterdam
openen Divers meubilair (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse boekbanden en boekpagina's (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse buffetkasten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse glas-in-lood vensters (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse kachels en haarden (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse kasten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse lampen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse schrijftafels en bureaus (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse stoelen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse studietekeningen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse tafels (ontwerp H.P. Berlage)
openen Diverse tapijten en karpetten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Dom Piazza Duomo Milaan Italië
openen Drie begraafplaatsen Alphen aan de Rijn
openen Drie winkelhuizen met bovenwoningen Hobbemastraat Amsterdam
openen Drie woonhuizen Nieuweweg Lochem
openen Dubbel woonhuis Kerkstraat Bergen aan Zee
openen Dwarsarmige lichtmast GEB Den Haag
openen Effectenkantoor Kerkhoven & Co Herengracht Amsterdam
openen Ex-libris Albert Verwey
openen Fantasieschets Mausoleum
openen First Church of Christ Scientist
openen First Church of Christ. Scientist Den Haag
openen Fontein Vondelpark Amsterdam
openen Gebouw Wijnstraat 89 Rotterdam
openen Gebouw Wijnstraat 91 Rotterdam
openen Gedecoreerde vloer- en wandtegels (ontwerp H.P. Berlage)
openen Gedenkboek opening Delagoabaai-spoorweg
openen Gedenkteken Louis Bouwmeester Leids Bosje Amsterdam
openen Gegoten huis Monogram Construction Company Santpoort
openen Gemeentehuis Usquert
openen Gemeentemuseum Stadhouderslaan Den Haag
openen Gereformeerde Kerk Apeldoorn
openen Gewerbeschule mit Gewerbemuseum
openen Girobank met hotel Korte Vijverberg Den Haag
openen Glasservies N.V. Glasfabriek Leerdam
openen Grafhek (ontwerp H.P. Berlage)
openen Grafmonument H.P. Vogel
openen Gymnastieklokaal De Oosterspeeltuin Amsterdam
openen Herenhuizen Hobbemastraat-Jan Luykenstraat Amsterdam
openen Herinneringsoorkonde Vijftigjarig bestaan Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
openen Het Beethovenhuis Bloemendaal
openen Hoedenwinkel Gieskes Beurspassage
openen Hofplein Rotterdam (ontwerp H.P. Berlage)
openen Holland House Bury Street Londen Engeland
openen Hoofd voor polisblad
openen Hoofdbureau van politie Amsterdam
openen Hoofdkantoor verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 Groenhovenstraat 2 - Raamweg 36 - Burnierstraat 2 Den Haag
openen Hotel Nassau Bergen aan Zee
openen Hotel Nassau-Bergen Bergen aan Zee
openen Houten zitbanken Amsterdam
openen Huisstijl Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond Amsterdam
openen Huize Liesbeth Noordwijk aan Zee
openen Huize ten Vijver Scheveningen
openen Illustraties Gijsbrecht van Aemstel
openen Illustraties Schoonheid in samenleving
openen Jaarbeker Glasfabriek Leerdam
openen Jachtslot Sint-Hubertus Hoenderloo
openen Kalenderbladen Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845
openen Kamer internationale tentoonstelling Turijn
openen Kantoorgebouw Algemeene Soerabaja Indonesië
openen Kantoorgebouw Augustusplatz-Johannis Gasse Leipzig Duitsland
openen Kantoorgebouw Binnen Nieuwpoort Djakarta Indonesië
openen Kantoorgebouw Damrak 74-76 Amsterdam
openen Kantoorgebouw De Nederlanden Kerkplein-Prinsestraat Den Haag
openen Kantoorgebouw de Nederlanden Raamweg Den Haag
openen Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 Den Haag
openen Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 Rokin Amsterdam
openen Kantoorgebouw De Nederlanden Zuidblaak Rotterdam
openen Kantoorgebouw Groenhovenstraat Den Haag
openen Kantoorgebouw Keizersgracht Amsterdam
openen Kantoorgebouw met winkels en passage Nieuwendijk-Damrak Amsterdam
openen Kantoorgebouw Muntplein Amsterdam
openen Kantoorgebouw Rijksverzekeringsbank Apollolaan Amsterdam
openen Kantoorgebouw Verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 Wittevrouwensingel 1 - Nachtegaalstraat Utrecht
openen Kantoorgebouw W.H. Müller & Co Lange Voorhout Den Haag
openen Kantoorgebouw Witte Vrouwensingel Utrecht
openen Kantoorgebouw Wittevrouwensingel-Nachtegaalstraat 2-8 Utrecht
openen Keizer Karelplein Nijmegen
openen Kerkstraat Rijswijk
openen Koninklijk Paleis in de nabijheid van een grote stad (ontwerp H.P. Berlage)
openen Koninklijk Paleis voor de hoofdstad (ontwerp H.P. Berlage)
openen Koopmansbeurs Amsterdam
openen Koopmansbeurs Beursplein Amsterdam
openen Koopmansbeurs Damrak Amsterdam
openen KRO-studio Hilversum (ontwerp J.M. van Hardeveld)
openen Kunstenaarshuis Honthorststraat-Joh. Vermeerstraat-Hobbemastraat Amsterdam
openen Kunstenaarshuis Roelof Hartplein Amsterdam
openen Kurhaus met hotel Noordwijk (ontwerp H.P. Berlage)
openen Lamp Goekoop
openen Leeszaal Csaar Peterstraat Amsterdam
openen Leninmausoleum Rode Plein Moskou
openen Lessenaar H.P. Berlage
openen Licht- en trammasten Dam Amsterdam
openen Licht- en trammasten Stationsplein Amsterdam
openen Locomotieven- en rijtuigenremise Amsterdam
openen Locomotieven- en rijtuigenremise Edam
openen Lunchroom Juliana Bergen aan Zee
openen Menu en titelblad (ontwerp H.P. Berlage)
openen Meubilair Bouvie
openen Modemagazijn Meddens & Zoon Hofweg Den Haag
openen Modewarenhuis C&A Damrak 69-70 Amsterdam
openen Monument Historique Wereldtentoonstelling Parijs
openen Monument Hofplein Rotterdam
openen Munttoren Muntplein Amsterdam
openen Museum Gevangenpoort Den Haag
openen Museum Kröller-Müller Fransche Berg Hoederloo
openen Museumhuis Kröller-Müller Ellenwoude Wassenaar
openen Nieuwe Amstelbrug Amsteldijk-Weesperzijde Amsterdam
openen Omslag Rouwviolen van Hélène Swarth
openen Omslagen en vignetten De Beweging
openen Ontwerp gemeentehuis Den Haag
openen Ontwerpen voor schoorsteenmantels (ontwerp H.P. Berlage)
openen Oorkonde Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst(ontwerp H.P. Berlage)
openen Oorkonde Veltman
openen Oosterspeeltuin Amsterdam
openen Opleidingstekeningen klas 1 C Eidgenössische Polytechnikum Zürich
openen Opleidingstekeningen klas 2 C Eidgenössische Polytechnikum Zürich
openen Opleidingstekeningen klas 3 C Eidgenössische Polytechnikum Zürich
openen Opleidingstekeningen Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam
openen Ornamenten en decoratieve voorwerpen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Ornamenten van tegels, hardsteen en hout (ontwerp H.P. Berlage)
openen Overdekte speelplaats J.J. Cremerplein Amsterdam
openen Panopticum Rembrandtplein Amsterdam
openen Pantheon der Menschheid
openen Passage Dam-Westermarkt Amsterdam
openen Patronen en ornamenten (ontwerp H.P. Berlage)
openen Paviljoens voor de tentoonstelling Huisindustrie Amsterdam
openen Plan Tuindorp Vreewijk Rotterdam
openen Politiebureau Bergen aan Zee
openen Postkantoor Bergen aan Zee
openen Prisma (ontwerp H.P. Berlage)
openen Prisma op driehoekige grondslag
openen Proeflokaal 't Lootsje Antwerpen
openen Proeflokaal 't Lootsje Boulevard des Italiens Parijs
openen Proeflokaal 't Lootsje Bremen
openen Proeflokaal 't Lootsje Friedrichstrasse Berlijn
openen Proeflokaal 't Lootsje Hamburg
openen Proeflokaal 't Lootsje Rozengracht Amsterdam
openen Proefstation voor bouwmaterialen Da Costakade Amsterdam
openen Programmaboekje concert
openen Protestante kerk Burgliterrasse Enge Zwitserland
openen Raadhuis Zeeweg Katwijk aan de Rijn
openen Reisschets Loro Donggrang Prambanan
openen Reisschetsen Indiëreis 1923
openen Reisschetsen Italië
openen Reisschetsen Moskou Leningrad en Nowgorod Rusland
openen Reisschetsen op losse bladen
openen Sanatorium en sanatorium Julianalaan Baarn
openen Schetsboeken met reisschetsen en studietekeningen
openen Schilderijenstandaard H.P. Berlage
openen Schildersatelier met behuizing (ontwerp H.P. Berlage)
openen School Vereniging Licht Liefde Leven Den Haag
openen Schrijftafel A.J. Derkinderen
openen Schutblad almanak Leidsch Studentencorps
openen Secretaire H.P. Berlage
openen Slaapkamermeubilair J. Kerkhoven
openen Smeedwerk en ornamenten Kunstsmeedwerk- en ornamentenenfabriek F.W. Braat
openen Sociëteitsgebouw Sic Semper Utrecht
openen Spiekmanmonument P.C. Hooftplein Rotterdam
openen Spinhuis Oudezijds Achterburgwal 185 Amsterdam
openen Spreekkamer wereldtentoonstelling Brussel
openen Stadhuis Dagelijkse Groenmarkt Den Haag
openen Stadhuis Gravenhof Zutphen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Stadhuis Spui Den Haag
openen Station Bergen aan Zee
openen Station Haarlem
openen Stedenbouwkundig plan Bergen aan Zee
openen Stedenbouwkundig plan Turfmarkt Gouda
openen Stilleven
openen Studeerkamer Internationale Baufach-Ausstellung Leipzig Duitsland
openen Studietekeningen 1880-1883
openen Studietekeningen met decoratievormen voor kapitelen
openen Studietekeningen van zilveren objecten
openen Tehuis voor studenten Leiden
openen Tekenschool met beheerderswoning 3e Conradstraat Amsterdam
openen Tentoonstellingspaviljoen De Vrouw 1813-1913 Amsterdam
openen Theater met café-restaurant Gevers Deynootplein Scheveningen
openen Theehuisje Bergen aan Zee
openen Titelblad catalogi Kunstsmeedwerk- en ornamentsfabriek F.W. Braat
openen Titelbladen Onze Kunst
openen Toneeldecor Gijsbrecht van Aemstel
openen Twee Reclameborden Het Volksdagblad
openen Twee remises NHTM Amsterdam
openen Twee woonhuizen Bergen aan Zee (ontwerp H.P. Berlage)
openen Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag
openen Typografie (ontwerp H.P. berlage)
openen Uitbreidingsplan Amsterdam-Zuid
openen Uitbreidingsplan Delft
openen Uitbreidingsplan Den Haag (ontwerp H.P. Berlage)
openen Uitbreidingsplan Eschpolder Rotterdam
openen Uitbreidingsplan Groningen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Uitbreidingsplan Purmerend
openen Uitbreidingsplan Trekvliet Den Haag
openen Uitbreidingsplan Utrecht (ontwerp H.P. Berlage)
openen Uitstalkast J. de Meijere Amsterdam
openen Uitwerking Kepplers De Arbeiderswoning
openen Vakantiehuis D.C. Hesseling Noordwijk aan Zee
openen Verenigingsgebouw Algemene Diamantbewerkersbond Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Arbeiderscoöperatie Voorwaarts Gedempte Slaak Rotterdam
openen Verenigingsgebouw Arti et Amicitiae Rokin Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Maatschappij Arti et Amicitiae Rokin Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Ons Huis Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Ons Huis Rozenstraat Amsterdam
openen Verkeersplan Hofweg-Lange Vijverberg-Buitenhof Den Haag
openen Verzameling typografische ontwerpen
openen Vier arbeiderswoningen Ede (ontwerp H.P. Berlage)
openen Villa Blaricum (ontwerp H.P. Berlage)
openen Villa De Beaufortlaan Baarn
openen Villa De Dennen Rijksstraatweg Wassenaar
openen Villa De Polberg Wapenveld
openen Villa De Polderberg Wapenvelde
openen Villa De Schuur Van der Plaskade Katwijk aan Zee
openen Villa Dennenkamp Nieuwe 's-Gravelandseweg 24 Bussum
openen Villa E.W. Scott Eslaan Bussum
openen Villa Groot Haesebroek Wassenaar
openen Villa H. Polak Laren
openen Villa H.P. Berlage Violenweg Den Haag
openen Villa Hubrecht Ceintuurbaan Hilversum
openen Villa Konginnegracht-Kerkhoflaan Den Haag
openen Villa Koninginneweg Amsterdam
openen Villa Park-Wijck Van Eeghenstraat 90 Amsterdam
openen Villa Parkwijck Soestdijkweg Bilthoven
openen Villa Prinsevinkenpark Den Haag
openen Villa R.N. Roland Holst Laren
openen Villa Reehoeve Hilversum
openen Villa Scheffer Weesp
openen Villa Scheveningseweg Den Haag
openen Villa Stadwijck Middenweg Amsterdam
openen Villa Ubbo Emmiussingel Groningen
openen Vlag Antwerpse Diamantbewerkersbond
openen Volkshuis (ontwerp H.P. Berlage)
openen Volkshuis Dr Rivestraat 3 Lochem
openen Volkskoffiehuis De Hoop De Ruyterkade Amsterdam
openen Voorbeelden van het ontwerpen van meubelen in een quadratuur systeem
openen Voorblad brochure Het Beethovenhuis
openen Voorblad tijdschrift De Jonge Kunst
openen Vredespaleis Den Haag (ontwerp H.P. Berlage)
openen Wachthuisje Stationsplein Amsterdam
openen Wagnertheater Haringkade Den Haag
openen Warenhuis Tietz Amsterdam
openen Warenhuis Wertheim Berlijn Duitsland
openen Watertoren Leerdam
openen Wijkgebouwtje met badinrichting Bolsward
openen Winkelhuis Mercurius Kalverstraat-Spui Amsterdam
openen Winkels en woonhuizen Linnaeusstraat-Pretoriusstraat Amsterdam
openen Woning met werkplaats, bergloods en stal Bergen aan Zee
openen Woningbouwcomplex AWV Nachtegaalstraat-Havikslaan e.o. Amsterdam(ontwerp J.C. van Epen en H.P. Berlage)
openen Woningbouwcomplex AWV Schaepmanstraat e.o. Amsterdam (ontwerp J.C. van Epen)
openen Woningbouwcomplex AWV Spreeuwenpark-Nachtegaalstraat e.o. Amsterdam (ontwerp J.C. van Epen en H.P. Berlage)
openen Woningbouwcomplex AWV Tolstraat 21-53 en Pieter Aertszstraat 22a-28d Amsterdam
openen Woningbouwcomplex De Arbeiderswoning Muntplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Eigen Haard Frans van Mierisstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Javaplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Mercatorplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Raadhuisstraat-Herengracht Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Ringkade-Transvaalstraat-Smitstraat-Laing's Nekstraat-Majubastraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Sarphatistraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Spreeuwenpark-Sperwerlaan-Havikslaan-Leeuwerikstraat-Nachtegaalstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Tolstraat-Toldwarsstraat-Nieuwe Tolstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Transvaalbuurt Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Van Hallstraat-De Kempenaerstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Zaagmolenstraat-Rombout Hogerbeetsstraat-Gillis van Ledenberchtstraat Amsterdam
openen Woningen Mercatorplein Amsterdam
openen Woonblok Tolstraat 21-53 Amsterdam
openen Woonhuis (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis Bergen aan Zee (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis Boissevain Groningen
openen Woonhuis Ceintuurbaan Hilversum
openen Woonhuis D.C. Hesseling Zoeterwoudsesingel Leiden
openen Woonhuis Egelantiersgracht 17 Amsterdam
openen Woonhuis H. Gorter Bussum
openen Woonhuis Koninginnegracht 146 Den Haag
openen Woonhuis Laan van Meerdervoort 55 Den Haag
openen Woonhuis Mees Parklaan Rotterdam
openen Woonhuis met atelier (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis met atelier Bergen (ontwerp H.P. Berlage)
openen Woonhuis met atelier Stadhouderslaan Den Haag
openen Woonhuis met winkel Bergen aan Zee
openen Woonhuis met winkel Kettingstraat Den Haag
openen Woonhuis Touw
openen Woonhuis Van Baerlestraat 72 Amsterdam
openen Woonhuis Van Binsbergen Bellingwoudt
openen Woonhuis W.F. van Vlissingen Helmond
openen Woonhuis Wiggers Beek
openen Woonhuizen De Arbeiderswoning
openen Woonhuizen met winkels en kantoor Mariënburgplein Nijmegen
openen Zaal wereldtentoonstelling Parijs
openen Zomerhuis Van der Waal Bergen aan Zee
openen Zuiderzeewerken