Gegevens over Berg, L.M. van den
  Geboren te ... op ...
  Overleden te ... op 1952.10.24
Nevenfuncties: Turkije/stedenbouwkundig adviseur regering/;Gemeentewerken Utrecht/leidende functie/?-1951
Werken:
(0)
Artikelen:
(12)
openen Personalia
openen Voorgenomen werken.
openen Drie nieuwe flatgebouwen in Den Haag architecten Ir. L.M. van den Berg c.i. en J.J. Groenema b.i.
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Wisselwerking tusschen bouwkunst en stedebouw
openen Een belangwekkende uiting van het particliere initiatief in het woningbouwbedrijf
openen Moderne woonproblemen
openen Woonkosten in flatgebouwen
openen Belangwekkende uiting van het particuliere initiatief in het woningbouwbedrijf
openen De Nederlandsche Bouwtentoonstelling 1932 (N.E.B.O.)
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
L.M. van den Berg (?-1952)

L.M. van den Berg bouwde in Batavia grote kantoorgebouwen, in Den Haag flatgebouwen. Hij was ongeveer 15 jaar stedenbouwkundig adviseur van de Turkse regering. Verder vervulde hij een leidende functie bij de dienst van Gemeentewerken te Utrecht, met belangrijk aande ... meer

In 2.30 sec.