Gegevens over Bergh, B.V. van den
  Geboren te ... op 1916.04.16
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: dienst Gemeentewerken Rotterdam/hoofdarchitect en chef afdeling Gebouwen/1957-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(46)
openen Prijsvragen
openen Schiedams nieuwe raadhuis
openen U moet weten
openen Fabriek te Bunnik
openen Restauratie-nieuws
openen Personalia
openen Herstel te Zierikzee
openen Geding over Schiedamse stadhuisprijsvraag thans beslecht
openen Personalia
openen Via standaardisatie naar systeembouw van scholen
openen Rotterdams systeembouwscholen
openen Lezers schrijven ons
openen Kunststoffen in de bouwnijverheid
openen Personalia
openen Schoonmaken van gebouwen
openen Schoonmaaktechnische eisen bij het ontwerpen van gebouwen
openen Gebouwontwerp en schoonmaakproblemen
openen Kostenbewust ontwerpen
openen Het kostenbesef bij de voorbereiding van bouwwerken
openen Molenrestauratie te Rotterdam
openen Het materiaal hout bij geïndustrialiseerde bouw
openen Literatuuroverzicht
openen De elementenbegroting
openen Ontwikkelingsproject van een lagere school te Rotterdam
openen Stichting Bouwresearch
openen Zwembad voor Rotterdam
openen De Rotterdamse scholencyclus
openen Mutaties gemeentewerken Rotterdam
openen Terugkoppeling
openen Terugkoppeling in de bouwnijverheid
openen Ervaring naar het ontwerp
openen Programma-studies
openen Straatmeubilair
openen Kwaliteit in de scholenbouw
openen Arbeidstechnisch speurwerk
openen Ter discussioe: nieuw idee voor schouwburgzalen
openen Rotterdam: theaterprijsvraag
openen Verantwoord geveltimmerwerk De kennis verzameld
openen Bouw (17)
openen Bouwen en technische installaties
openen Diverse mededelingen;prijsvraag stadhuis Schiedam
openen De ontwikkeling van houten gevelpuien
openen Discussie over quantity surveying (4)
openen Bekendmaking overige winnaars [prijsvraag raadhuis Schiedam]
openen Tweekamp bibliotheek Rotterdam[.] Forumarchitectuur versus grootstedelijk gebouw
openen Personalia
Boeken:
(2)
openen Multifunctionele accomodaties en architecten. Proeve van een architectonische visie
openen Multifunctionele accomodaties en architecten. Proeve van een architectonische visie
Lezingen:
(0)
Essay:
B.V. van den Bergh (*1916)

Bernard Victor van den Bergh werd in 1957 hoofdarchitect en chef van de afdeling gebouwen van de dienst Gemeentewerken te Rotterdam. In 1976 maakte hij een ontwerp voor de restauratie van het Huis de Haene te Zierikzee.

N.B. Het oeuvre van B.V. van den Bergh ... meer

In 3.46 sec.