Gegevens over Barentsen, C.
Nevenfuncties: Rijksgebouwendienst/bouwkundig hoofdambtenaar, chef de bureau/?-1952
Werken:
(0)
Artikelen:
(11)
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Personalia
openen Prijsvragen: Prijsvraag voor een reclameplaat
openen Berichten
openen Naar Middelburg, Veere en Goes
openen Uitvoering van restauratie
openen Ir G.C. Bremer (oud rijksbouwmeester)
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Jubileum Ambachtsschool te Middelburg
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: C. Barentsen(?-?)

C. Barentsen was tot 1 maart 1952 als bouwkundig hoofdambtenaar, chef de bureau, werkzaam te Den Haag bij de Rijksgebouwendienst.

NB: het oeuvre van C. Barentsen is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.15 sec.