Gegevens over Ban Pzn., J. Van Den
  Geboren te Nieuw-Helvoet op 1860.12.28
  Overleden te Haarlem op 1940 (omst
Archief: NAi/BANP
Werken:
(0)
Artikelen:
(45)
openen Ledenlijst
openen Berichten
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1904.
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Nagekomen berichten
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Verslagen van vergaderingen
openen Prijsvragen
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Verslagen van vergaderingen
openen Winkelhuis te Haarlem
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvragen
openen IXe Internationaal Congres van Architecten
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen IXe Internationaal Congres voor Architecten te Rome in 1911
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Haarlemsche gevelwedstrijd
openen Afdeeling Haarlem; Jaarverslag
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Jb. van den Ban 75 jaar. Architect B.N.A.
openen Zij die vielen...
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Een tentoonstelling
openen Prijsvragen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Ontwerp van twee gevels voor een hoekhuis
openen Viering Kroningsfeest
openen Programma van de Prijvraag, uitgeschreven door de Afdeeling 'Haarlem en Omstreken' van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Gevelwedstrijd
openen Prijsvragen. Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Ontwerp eener villa
openen Haarlem's prijsvraag hertenkamp
openen Een voorjaarsbloem
openen Ontwerp eener villa
openen Afloop van aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Botermarkt 25 te Haarlem
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. van den Ban Pzn.

Van den Ban werd in 1860 in Nieuw-Helvoet geboren. Na een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam studeerde hij van 1882 tot 1884 aan de Polytechnische School in Delft waar hij onder meer les kreeg van E.H. Gugel. In 1885 deed hij mee aan een prijsvra ... meer

In 2.28 sec.