Gegevens over Bakker Schut, P.
  Geboren te ... op 1877
  Overleden te Den Haag op 1952
Nevenfuncties: Gemeentelijke dienst van Stadsontwikkeling en Volkskshuisvesting Den Haag/directeur/;Dienst voor de Wederopbouw Den Haag/directeur/?-1950
Ereblijken: Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw/1947
Werken:
(0)
Artikelen:
(80)
openen Berichten
openen Gezondheidstoestand der steenhouwers
openen Herziening der woningwet
openen Middelbaar Technisch Onderwijs
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Boek- en tijdschriftbeoordeling
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Sociaal technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk, uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten
openen Het gebruik van loodhoudende verven
openen Ned. Instituut voor volkshuisvesting en stedebouw, Amsterdam
openen Stedebouw en supervisie
openen Personalia
openen Lectuur over Stedebouw
openen Personalia
openen Diversen
openen Den Haag huldigt Dudok
openen Volkshuisvesting en woninghuren
openen De volkshuisvesting in Zweden
openen Personalia
openen Moderne woonidealen getoetst
openen Volkshuisvestingsaspecten
openen Lezers schrijven ons
openen Nederlands Insitituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1918-1968
openen Berichten
openen Vakbelangen: De rechtspositie van den directeur van Gemeentewerken
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk
openen Verslag omtrent den Bond Heemschut
openen Rapport inzake den opbouw van 's-Gravenhage
openen Tentoonstelling te Den Haag
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Van Kneuterdijk tot Binnenhof Gevangenpoort tot Hofvijver
openen Nog eens de kwestie Gevangenpoort - nieuwe verkeerrweg
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk
openen Technisch Hooger Onderwijs
openen Het Steenhouwersbedrijf
openen Bij de tekstfiguren
openen Nationale Studie-Prijsvraag voor het ontwerpen van een Tuinstad-Wijk uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en Architekten
openen Woningcongres te Amsterdam
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen Een bouw-prijsvraag voor Den Haag
openen Programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan 's Gravenhage West
openen Torenhuizen in Duitschland
openen Massa-woningbouw en machinale Nijverheidskunst
openen Programma van de Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgerweg nabij de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Woningcongres
openen Mededeelingen
openen Internationale Tentoonstelling van Gem. Openbare Werken
openen De Nederlandsche Bouwtentoonstelling 1932 (N.E.B.O.)
openen Nederl. Bouwtentoonstelling
openen Mededeelingen
openen Het vraagstuk der lintbebouwing. Een Congres te 's-Gravenhage
openen Ordening van de woning-producten
openen Mededeelingen
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Onderscheidingen
openen Van tuinstedebouw tot stedelijke uitwaaiering
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Pleidooi voor een naïef realistische stedebouw
openen Het Hofplein-vraagstuk te Rotterdam
openen Bouw en Exploitatie der gemeentewoningen te 's-Gravenhage I
openen Bouw en Exploitatie der gemeentewoningen te 's-Gravenhage II
openen Prijsvraag uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
P. Bakker Schut (1877-1952)

Piet Bakker Schut was sedert 1905 in dienst van de gemeente Den Haag; hij werd directeur Gemeentelijke dienst van Stadsontwikkeling en Volkskshuisvesting, later dienst voor de Wederopbouw. In 1948 was hij veerig jaar in dienst van de gemeente en in 1950 ging hij me ... meer

In 3.88 sec.