Gegevens over Bakker Schut, F.
  Geboren te Rotterdam op 1903.01.29
  Overleden te ... op 1966
Opleiding: Nederlands Lyceum te Den Haag/;Technische Hogeschool te Delft/1921-1927
Nevenfuncties: Gemeentewerken Groningen/ingenieur/1931-1935;Dienst Volkshuisvesting voor Groningen/inspecteur/1935-1938;Dienst Volkshuisvesting voor Noord-Holland en het noordelijk deel van Zuid-Holland/inspecteur/1938-1941;Rijksdienst voor het Nationale Plan/directeur/1941-1949;Dienst Wederopbouw en Stadsontwikkeling te Den Haag/hoofddirecteur/1949-1966;Vaste commissie van de dienst voor het Nationale Plan/lid-secretaris/1941-?;Staatscommissie voor de bestudering van het annexatie-vraagstuk/lid/1945-?;Staatscommissie voor de herziening van de Woningwet/lid/1945-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(115)
openen Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek
openen Hastings: De deelname van Nederland
openen Vier belangrijke onderwerpen
openen Decentralisatie
openen "The Culture of Cities"
openen Diversen
openen [Redactionele inleiding]
openen Personalia
openen De mens en zijn woning
openen Nederlanders spraken te Parijs
openen Monumentenzorg en het Nationale Plan
openen [Van de boekentafel]
openen Uit de memories van antwoord
openen Gezondheidszorg en ruimtelijke ordening
openen Diversen
openen Personalia
openen Diversen
openen Wat en hoe Den Haag bouwt
openen De toekomstmogelijkheden van de Scheveningse haven
openen Rotterdamsche en Haagse afdelingen geopend
openen Spiegel van de week
openen Herziening van de Woningwet
openen Redelijkheid van het monumentale in de moderne stedebouw en architectuur
openen Hogere huur voor met duurder geld gebouwde woningen
openen Congres over de woningbouw
openen Hogere huren en huurbelasting op vooroorlogs huizenbezit
openen Ontstaan en korte inhoud van het rapport
openen Galerijbouw in de Haagse Moerwijk
openen Krotopruiming en sanering
openen De volkshuisvesting in Zweden
openen Tentoonstellingen
openen Prijsvraag voor wijkcentrum
openen Raad voor volkshuisvesting
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Congressen enz.
openen Commissie krotopruiming en sanering
openen Volkshuisvesting en werkgelegenheid
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Wijkcentrum Morgenstond
openen Stedebouwkundige vraagstukken te 's-Gravenhage
openen Commissie regeringscentrum
openen Uit de pers
openen Studiecommissie grondslagen woningwaardering
openen Studiedag over het parkeerprobleem
openen Parkeren - hoe en waar?
openen Krotopuiming en de taak daarbij van de woningbouwverenigingen
openen Spiegel van de week
openen Unificatie van bouwvoorschriften
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Het Enschedese congres der gemeenten
openen Bouwcentrum nam deel van zijn uitbreiding in gebruik
openen Congres over volkshuisvesting van de Partij van de Arbeid
openen P.v.d.A. denkt aan nationaal bouwbedrijf
openen Problemen bij stedebouwkundige maatregelen
openen Maand van de Bouwnijverheid
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Commissie stedebouwkundige luchtbescherming
openen Spiegel van de week
openen U moet weten
openen Adviescommissie bouwverordeningen
openen Den Haag over vijf jaar volgebouwd
openen Spiegel van de week
openen Sanering en stadsreconstructie
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Studiereis
openen 13e congres van de Internationale Vereniging van Gemeenten
openen U moet weten
openen Internationale Bouwcursus 'I.C.B.'
openen Het parkeervraagstuk
openen Spiegel van de week
openen Samenstelling van de adviescommissie voor de unificatie
openen Hernieuwde activiteit van de Studiegroep Efficiënte Woningbouw
openen Stedebouw en luchtbescherming
openen Moderne woonidealen getoetst
openen Volkshuisvesing en Stedebouw over keuzewoningen
openen 'Week van de volkshuivesting'
openen Week van de volkshuisvesting
openen Hoogbouw niet voor alle categorieën
openen Stedelijk verkeersonderzoek
openen Federatie Welstandstoezicht
openen Spiegel van de week
openen Federatie Welstandstoezicht bestaat 30 jaar
openen Spiegel van de week
openen Personalia
openen Bestuur van De Landbank
openen Tentoonstelling 'Kopen en Knopen'
openen Beoordeling bouwconstructies en bouwmaterialen
openen Decentralisatie van winkelapparaat
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Vergadering Ned. inst. voor volkshuisvesting en stedebouw
openen Het volgende miljoen
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen U moet weten ...
openen Volkshuisvestingsaspecten
openen Personalia
openen Tweede nota ruimtelijke ordening
openen Lezers schrijven ons
openen Vertragende facoren bij stadssanering
openen Bevolkingsgroei en bevolkingsspreiding in Nederland
openen Boekbespreking; Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Personen
openen Mededeelingen
openen Het voorkomen van achteruitgang en verval van woningen
openen Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw
openen Collectieve ruimten in de Bijlmer[.] Waarom ze niet van de grond komen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
F. Bakker Schut (1903-1966)

Frits Bakker Schut werd op 29 januari 1903 te Rotterdam geboren. Hij genoot zijn schoolopleiding aan het Nederlandsch Lyceum te 's-Gravenhage en studeerde van 1921 tot 1927 aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in laatstgenoemd jaar het diploma voor civie ... meer

In 2.55 sec.