Gegevens over Baanders, J.
  Geboren te Amsterdam op 1884.09.08
  Overleden te Laren op 1966.05.31
Nevenfuncties: /
Werken:
(7)
openen aanbouw Amsterdams Lyceum Amsterdam
openen Incassobank Utrecht
openen Landhuis Sint Jan Burg. Van Nispen tot Sevenaerstraat 33 Laren (N.H.)
openen School Weteringschans Amsterdam
openen Winkel Bahlmann & Co. Amsterdam
openen Woonhuis Van Miereveldstraat Amsterdam
openen Zakkenfabriek Bates-Cepro Fort Willemweg 1 Maastricht
Artikelen:
(51)
openen Watertorens!
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1312de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 17 April 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Kunstnijverheid
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Het Bouwcentrum komt!
openen Het Nederlandsche Bouwcentrum
openen Huis van het bouwwezen ingewijd
openen Restauratieplannen
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen U moet weten
openen Bouwplannen
openen Zwembad van f 4 miljoen in Rijswijk
openen Bouwplannen
openen Voorgenomen
openen Verbouwing van het kleedingmagazijn der firma Van den Brul aan den Nieuwendijk te Amsterdam.
openen Architect B.N.A., Ferd.B. Jantzen F.Gzn.
openen Een nieuwe jachthaven voor Amsterdam
openen Ketelmakerij aan de Maas te Rotterdam
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Het hof "De Dierik" te Oudelande
openen Watertoren te Laren
openen In memoriam
openen Sportfondsenbad te Beverwijk
openen Personalia
openen Studies in de hedendaagsche Architectuur. II. Over de Baksteenarchitectuur van het Gebouw der Maatschappij "Arnhem"
openen Landhuis te Arnhem Architecten H.A.J. Baanders en Jan Baanders
openen Watertorens!
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Speelplaats in het Vondelpark te Amsterdam. "Het Snoephuisje"
openen Aanbestedingen
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Hoofdstedelijke Architectuur
openen Architectonisch nieuws uit de hoofdstad
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Landhuisje te Laren. - Architect J. Baanders te Laren
openen Watertorens!
openen Het tuindorp Heiplaat
openen Watertorens!
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Baanders (1884-1966)

De broers Herman A.J. Baanders (1876-1954) en Jan Baanders (1884-1966) maakten deel uit van een Amsterdams architectengeslacht waarvan Herman Hendrik Baanders (1849-1905) de grondlegger was. De beide broers waren onder meer verantwoordelijk voor het Blauwe Theehuis in ... meer

In 2.04 sec.