Gegevens over Baanders, H.A.J.
  Geboren te Amsterdam op 1876.02.13
  Overleden te Amsterdam op 1953.05.02
Nevenfuncties: genootschap Architectura et Amicitia/voorzitter/
Werken:
(10)
openen Incassobank Utrecht
openen Kantoorgebouw en dokkantoor RDM Rotterdam
openen Kantoorgebouw M. Saks & Co Prof. Tulpstraat 4-6 Amsterdam
openen Landhuis Van Olphen Lonbar Petrilaan Overveen
openen Nederlands Hervormde Kerk IJsselstein
openen School Weteringschans Amsterdam
openen Uitbreiding Tuindorp Heyplaat Rotterdam
openen Vondelpark Amsterdam
openen Waalse Kerk Walenpleintje Amsterdam
openen Woningen Papenlaan, Muiden
Artikelen:
(327)
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Technische Vakvereeniging. Afdeeling Amsterdam. Vergadering van 7 Februari 1900
openen Verslag der 1108e gewone vergadering gehouden op 11 April 1900 in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Ledenlijst
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1236e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 22 Januari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1237e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 5 Februari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1238e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 19 Februari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Correspondentie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen "Architectura et Amicitia", afdeeling "Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht". Vergadering van docenten en leden van het genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Zaterdag 28 Maart 1908, des namiddags te 2 ure, in de bibliotheek van de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Verslag der 1241e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1 April 1908, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1242e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 April 1908, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen 1908
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeelingen van bestuur en redactie
openen Verslag der 1244ste gewone leden vergadering, gehouden in het genootschapslokaal in "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag, den 9en September 1908, des avonds te half negen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1245ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 23 September l.l., in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1246ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag den 7en October des avonds te half negen in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1248e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 4 November ll, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der vegadering, gehouden op Zaterdag 24 October 1908 's avonds 8 uur, in het genootschapslokaal van Architectura et Amicitia ter bespreking van de oprichting eener afdeeling kunstnijverheid
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1249ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 November ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1251ste gewone, tevens 53ste algemeene ledenvergadering, gehouden op Woensdag 16 DEcember 1908 in Parkzicht
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1252ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Januari 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van de afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [...]
openen Verslag van den toestand en de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1909, uitgebracht op de 54ste algemeene vergadering op 22 December 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag betreffende het plaatwerk "De Architect."
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1271ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 Januari 1910
openen Populaire voordrachten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1272e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 Februari 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Openbare vergadering, gehouden op Dinsdag 15 Februari 1910 in de groote zaal van "Parkzicht"
openen Verslag der 1273ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 16 Fe bruari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1274ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 Maart 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Een tachtigjarig eerelid
openen Verslag der 1276stee gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 Maart 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Concept-Prijsvraag-Regeling]
openen Club van Utrechtsche leden van het genootschap A. et A.
openen Verslag der 1277ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 13 April 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1278ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 27 April 1910, in het genootschapslokaal, in "Parkzicht"
openen Populaire voordrachten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Adres aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Utrecht, inzake benoeming eener Schoonheids-Commissie daar ter stede, van de Club van Utrechtsche leden van het Genootschap "A. et A."
openen Prijsvraag
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Verslag der 1279ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 7 September 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Naamlooze Venootschap Maatschappij tot Expl. van het Plaatwerk "De Architect", gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 25 Mei 1909
openen (Herplaatsing wegens misstelling.) Naamlooze Venootschap Maatschappij tot Expl. van het Plaatwerk "De Architect", gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 25 Mei 1909
openen Verslag der 1280ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 21 September 1910, in het genootschapslokaal, in "Parkzicht"
openen Verslag der 1281ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen N.V. Maatschappij tot Expl. van het Plaatwerk "De Architect", gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 Mei 1909
openen Verslag der 1282ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1283ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Het zilveren feest van "Bouwkunst en Vriendschap'
openen Verslag der 11e ledenvergadering van de Club van Utrechtsche leden van het genootschap "A. et A."
openen Verslag der 1284ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 16 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Berichten
openen Verslag der 1285ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1286ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 14 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1287ste gewone ledenvergadering, tevens 55e algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 28 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1288e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 11 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag van de Redactie van het Weekblad "Architectura" over 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1289e gewone ledenvergadering, gehouden op 25 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Iets over batikken
openen Federatie van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Architectuur op het tooneel
openen Verslag van de 1291ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag, 23 Februari 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1292e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 Maart 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1293e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 22 Maart 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1294e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 April 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1295e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 26 April 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De Schapenduinen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam, afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Brief aan Dr., P.J.H. Cuypers
openen Cocept-Statuten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e1298st gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 4 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen - 1911
openen Genootschaps prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1301ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1302de ledenvergadering, gehouden op Woensdag 29 November 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De toren van Vlissingen
openen Huishoudelijke reglement voor de permanente prijsvraag commissie
openen Genootschaps prijsvragen 1911
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De toren van Vlissingen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1303de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 13 December 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De toren van Vlissingen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1304de gewone ledenvergadering, tevens 56ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 27 December 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1911
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschsapsprijsvragen 1911
openen Verslag omtrent het plaatwerk "De Architect" over 1911
openen Verslag van de 1306de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 24 Januari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De Berlage avond en Berlage's voordracht over Amerika
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1307de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Het Rijksmuseum nte Amsterdam
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1310de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 20 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1311de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 April 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Genootschapsprijsvragen
openen Verslag van de 1312de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 17 April 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het Amsterdamsche stadion
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De "Drucker--uitbouw"
openen Verslag van de 1314e ledenvergadering gehouden op Woensdag 11 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Verslag van de 1315e ledenvergadering gehouden op Woensdag 18 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Het onderhoud van het paleis op den Dam
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De Haagsche schouwburg
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1316e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 9 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1319e gewone ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 November 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1320e gewone ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 4 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen De restauratie van het paleis - raadhuis
openen Laatste berichten
openen Vertslag omtrent het plaatwerk "De Architect" over 1912
openen Jury-rapport-prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap-1912
openen De internationale graphische tentoonstelling
openen nternationale Graphische Tentoonstelling
openen Vaktoestanden II
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Nagekomen berichten
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Kunstnijverheid
openen Verslag van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 26 Februari 12924.
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Een korte reis door voor-Indiƫ
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Dr. Jan Kalf
openen Behoud en vernieuwing beide
openen Restauratieplannen
openen Personalia
openen Vijftig jaar V. en H.B.O.
openen Boekentafel
openen Zwembad van f 4 miljoen in Rijswijk
openen Bouwplannen
openen Voor snelle informatie
openen Voorgenomen
openen Verbouwing van het kleedingmagazijn der firma Van den Brul aan den Nieuwendijk te Amsterdam.
openen Architect B.N.A., Ferd.B. Jantzen F.Gzn.
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen
openen Behoud der schoonheid van Nederland
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Vergrooting uitbouw-Drucker van het Rijksmuseum te Amsterdam
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Haarlemsche gevelwedstrijd
openen Berichten. De Bazel's Maquette voor een Rotterdamsch Stadhuis
openen Een nieuwe jachthaven voor Amsterdam
openen Volkshuisvesting en de woningbouw (VI)
openen Ketelmakerij aan de Maas te Rotterdam
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Het hof "De Dierik" te Oudelande
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Tempelbouw
openen Dr. Jan Kalf
openen Kroniek van de B.N.A. over 1953
openen In memoriam H.A.J. Baanders
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen [Restauratiecommissie Paleis op de Dam]
openen Ontwerp voor sanatorium met 30 kamers in Griekenland Architect . Karel Perlse . Praag
openen Oude torens met nieuwe toppen
openen H.B.O. Eindprojecten 1950
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Adviezen in zake gewapend beton
openen Studies in de hedendaagsche Architectuur. II. Over de Baksteenarchitectuur van het Gebouw der Maatschappij "Arnhem"
openen Dr. Jan Kalf
openen De toren in IJsselstein
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Dr. Jan Kalf
openen Landhuis te Arnhem Architecten H.A.J. Baanders en Jan Baanders
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke reegeringsgebouwen
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Dr. Jan Kalf
openen Programma prijsvraag goedkoope arbeiderswoningen.
openen Dr. Jan Kalf
openen Prijsvraag. Wandkalender - Gebr. Palthe
openen Prijsvragen-Reglement
openen Genootschapsprijsvragen A. et A. 1911
openen Eigenaardige toestanden
openen Het Museum om het Rijksmuseum
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Invloed van klimplanten op muurwerk
openen Vacante betrekkingen
openen Aanbestedingen
openen Speelplaats in het Vondelpark te Amsterdam. "Het Snoephuisje"
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Hoofdstedelijke Architectuur
openen Architectonisch nieuws uit de hoofdstad
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen De vele kanten van het Vondelpark
openen Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Het tuindorp Heiplaat
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Architectura et Amicitia; afdeeling Voortgezet en Hooger Bouwkunstig Onderricht
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Rapport van de jury inzake de prijvraag voor goedkope arbeiderswoningen uitgesproken door de gemeente Amsterdam
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H.A.J. Baanders (1876-1953)

De broers Herman A.J. Baanders (1876-1954) en Jan Baanders (1884-1966) maakten deel uit van een Amsterdams architectengeslacht waarvan Herman Hendrik Baanders (1849-1905) de grondlegger was. De beide broers waren onder meer verantwoordelijk voor het Blauwe Theehuis ... meer

In 2.93 sec.