Gegevens over Arkel, G.A. van
  Geboren te Loenen op 1858.04.03
  Overleden te Amsterdam op 1918.07.11
Adres(sen): Nieuwe Spiegelstraat 25, Amsterdam
Prinsengracht 494, Amsterdam
, Abcoude
Opleiding: Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam/
Nevenfuncties: Architectura et Amicitia/lid/1879-1895
Archief: NAi/ARKE
Werken:
(129)
openen Bakkerij Heiligeweg Amsterdam
openen Bakkerij Stähle Amsterdam
openen Bankgebouw voor de Buitenlandsche Bankvereeniging Amsterdam
openen Bible Hotel Warmoesstraat Amsterdam
openen Blok herenhuizen met bovenwoningen Sarphatipark (vh. Ceintuurbaan) Amsterdam
openen Café De Ruyter Amsterdam
openen Café Francais Amsterdam
openen Café 'Neuf' Amsterdam
openen Café ''t Haantje' Amsterdam
openen Café-restaurant Amsterdam
openen Café-restaurant 'De Kroon' Amsterdam
openen Chocolade- en suikerwerkwinkel Stollwerck Amsterdam
openen Chocoladefabriek Wormerveer
openen Damhotel Damrak Amsterdam
openen Diaconie wees-, oude mannen en vrouwenhuis Herenmarkt Amsterdam
openen Diamantbeurs Amsterdam
openen Diamantslijperij Jodenhouttuinen Amsterdam
openen Diamantslijperij Soep & Co. Amsterdam
openen Diamantslijperij Van Dam Amsterdam
openen Dierenasiel Spaarndammerdijk Amsterdam
openen Dubbel woonhuis
openen Dubbel woonhuis Jan Luyckenstraat Amsterdam
openen Dubbel woonhuis Keizersgracht 165 Amsterdam
openen Dubbel woonhuis Korte Marnixkade Amsterdam
openen Dubbele villa Anna Vondelstraat Amsterdam
openen Fabriek Blikman & Sartorius Haarlemmerweg Amsterdam
openen Fabriek en werkplaats Tolstraat 127-129 Amsterdam
openen Fabrieksgebouw Hendrik Jonkerplein-Bickersgracht Amsterdam
openen Fotografisch atelier Herz Amsterdam
openen Fruitwinkel en wijnhandel Zoutsteeg Amsterdam
openen Garenmagazijn Kalverstraat-Rokin Amsterdam
openen Gevelsteen Koestraat 5 Amsterdam
openen Goud- en zilverwinkel Velden Amsterdam
openen Grafmonument Baambrugge
openen Handschoenenwinkel Laimbok Amsterdam
openen Hotel met café-restaurant Damrak en Beursplein Amsterdam
openen Hotel Palais Royal Amsterdam
openen Interieur billjardzaal Herengracht Amsterdam
openen Interieur Janse Dordrecht
openen Interieur sigarenwinkel 'De Vorstenlanden' Amsterdam
openen Interieur villa 'Groenendaal' Laren
openen Interieur winkel Kalverstraat-Olieslagerssteeg Amsterdam
openen Interieur woonhuis Herengracht Amsterdam
openen Interieur woonhuis Keizersgracht Amsterdam
openen Interieurs Herengracht 553 Amsterdam
openen Kantoor Gilissen & Co. Damrak Amsterdam
openen Kantoorgebouw Blauwhoedenveem-Vriesseveem Amsterdam
openen Kantoorgebouw Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank Amsterdam
openen Kantoorgebouw Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank Den Haag
openen Kantoorgebouw Keizersgracht 726 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Kloveniersburgwal 23 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Manus Amsterdam
openen Kantoorgebouw met woonhuis De Ruyterkade Amsterdam
openen Kantoorgebouw Tacoma Amsterdam
openen Kantoorgebouw 'Huize Labor' Amsterdam
openen Kantoorgebouw 'The Marine Insurance Company Limited' Amsterdam
openen Kantoorgebouw 'Vriesseveem' Amsterdam
openen Kantoorgebouw, woonhuis en winkel Raadhuisstraat Amsterdam
openen Landhuis 'Huize Zwaenwijck' Loenen
openen Magazijn Leidsestraat 24 Amsterdam
openen Modemagazijn Nieuwendijk 215 Amsterdam
openen Opvoedingsgesticht Bergstichting Laren
openen Pakhuis 'Koningin Emma' Amsterdam
openen Pakhuis 'Prins Hendrik' Amsterdam
openen Pand Hazenstraat 10 Amsterdam
openen Pand Hazenstraat 16-18 Amsterdam
openen Pand Herengracht-Amstel Amsterdam
openen Pand Jan Luykenstraat 100-102 Amsterdam
openen Pand Kalverstraat 103 Amsterdam
openen Pand Kalverstraat 153-155 Amsterdam
openen Pand Kalverstraat 193 Amsterdam
openen Pand Laanweg 12 Amsterdam
openen Pand Leidsekade 77 Amsterdam
openen Pand Leidsestraat 49 Amsterdam
openen Pand Leidsestraat 7 Amsterdam
openen Pand Linnaeusstraat Amsterdam
openen Pand Nes 34-38 Amsterdam
openen Pand Nicolaas Witsenkade 21 Amsterdam
openen Pand Nicolaas Witsenkade 30 Amsterdam
openen Pand Nieuwendijk 143 Amsterdam
openen Pand Sarphatistraat 20 Amsterdam
openen Pand Singel 164 Amsterdam
openen Pand Sint Annastraat Amsterdam
openen Pand Spuistraat 104 Amsterdam
openen Pand Stadhouderskade 99 Amsterdam
openen Pand Vondelstraat 45 Amsterdam
openen Pand Warmoesstraat Amsterdam
openen Pand Zoutkeetsgracht Amsterdam
openen Pand Zoutsteeg 1 Amsterdam
openen Plantenboterfabriek Amsterdam
openen Pomp De Johanna
openen Sigarenwinkel 'Het Transvaalsche Boertje' Amsterdam
openen Sigarenwinkel ''t Moortje' Amsterdam
openen Superfosfaatfabriek Noordzeekanaal Amsterdam
openen Tabakspakhuis Binnen Amstel Amsterdam
openen Tapijten- en matrassenwinkel Nieuwendijk Amsterdam
openen Villa Breukelaar Bussum
openen Villa May Zandvoort
openen Villa Messchaert Vondelstraat Amsterdam
openen Villa P.C. Hooftstraat-Van Eeghenlaan Amsterdam
openen Villa Ten Kate Bloemendaal
openen Villa 'Ben Trovato' Overveen
openen Villa 'Betty' Amsterdam
openen Villa 'Harrow Hill' Hilversum
openen Villa 'Immergrün' Hilversum
openen Wachthuisje Amsterdamsche Motordienst Amsterdam
openen Wijkgebouw 's-Gravenhaagsche Wijkverpleging Den Haag
openen Winkel en atelierwoning 'Helios' Amsterdam
openen Winkel en magazijn Blikman & Sartorius Amsterdam
openen Winkel Kalverstraat 200 Amsterdam
openen Winkel Rozengracht 58 Amsterdam
openen Winkel van damesstoffen Van Lichtensteyn & Co. Amsterdam
openen Winkelwoning Brückman Amsterdam
openen Winkelwoning Kalverstraat 182 Amsterdam
openen Winkelwoning Keizersgracht 766 Amsterdam
openen Winkelwoning Leidsestraat 43 Amsterdam
openen Winkelwoning Leidsestraat-Kerkstraat Amsterdam
openen Winkelwoning Rokin 37 Amsterdam
openen Winkelwoning Spuistraat 274 Amsterdam
openen Winkelwoning Utrechtsedwarsstraat 93-105 Amsterdam
openen Winkelwoningen Gerard Doustraat Amsterdam
openen Winkelwoningen Govert Flinckstraat Amsterdam
openen Woning met atelier Nieuwendijk Amsterdam
openen Woning, fabriek en werkplaatsen Rapenburg 44-54 Amsterdam
openen Woonhuis Berg
openen Woonhuis Buiksloterham Amsterdam
openen Woonhuis Plantage Middenlaan Amsterdam
openen Woonhuis Rapenburg 13 Amsterdam
openen Woonhuis Rutgers Amsterdam
Artikelen:
(105)
openen Berichten. Prijsvragen
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Berichten
openen Het architecten-congres
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Het oudste huis van Amsterdam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Oud en nieuw in Amsterdam
openen Berichten
openen Van allerlei aard
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Verslag van den afgevaardigde in de commissie voor stadsschoon
openen Repliek
openen Ingezonden
openen Architectonische schetsen van Hoorn
openen De merkwaardigste oude torens in Amsterdam
openen Aan den Gemeenteraad...'
openen Het huis met de hoofden
openen Harry Elte Ph.zn. Architect N.I.V.A.
openen Architect B. v.d. Nieuwen-Amstel.
openen Cafe-restaurant "de Kroon" te Amsterdam
openen Inzendingen van Nederlandsche Architecten op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1900
openen Afloop van aanbestedingen
openen De beurs-prijsvraag
openen Architecten en hun werk. V. G. van Arkel
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Jacob van Campen gehuldigd
openen Electrische diamantslijperij van de firma I.J. Asscher
openen Congressen
openen Personalia
openen IXe Internationaal Congres van Architecten
openen Tentoonstelling van utiliteitswerken
openen IXe Internationaal Congres voor Architecten te Rome in 1911
openen Commissie voor het stadsschoon
openen Oproeping [Commissie van stadsschoon)
openen G. van Arkel [necrologie]
openen Oud-Amsterdamsche huizen. XV
openen Architectura et Amicitia. 27e Jaarlijksche Algemeene Vergadering ...
openen De Koloniale Tentoonstelling
openen De tufsteen
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 19 September 1883
openen Bij de plaat van den gevel
openen Architectura et Amicitia. 28e jaarlijksche Algemeene Vergadering [...]
openen Bij de plaat
openen Architectura et Amicitia. 29e algemeene, tevens 836e gewone vergadering, gehouden 21 Januari 1885
openen Een bezoek aan een kunstwerkplaats
openen Nogmaals onze opzichters
openen Aan de Raad der gemeente Amsterdam
openen Mededeelingen van het genootschap
openen Architectura et Amicitia
openen Bij de plaat
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen De Bouwmeester
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Aan de Raad der gemeente Amsterdam
openen Architectura et Amicitia
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1895
openen Prijsvraag
openen Winkelhuis Heiligenweg hoek Kalverstraat te Amsterdam
openen Tentoonstelling van bouwkunst
openen Damrak-Hôtel
openen De bouwmeesters in Amsterdams Gemeenteraad
openen Ongemotiveerde beoordeelingen
openen Bouwkunst in de hoofdstad
openen Snel bouwen
openen Architecten en hun werk
openen Café-Restaurant met Kantoorlokalen te Amsterdam
openen Vandalistische sans-gene te Amsterdam
openen Brieven uit de hoofstad
openen Aanbestedingen
openen Prijsvraag
openen Tentoonstelling van landbouw en nijverheid te Winschoten
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Beoordeeling der prijsvraag voor diploma's bij gelegenheid van een tentoonstelling te Winschoten
openen G. van Arkel +
openen Architectura et Amicitia. 28e Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 9 Januari in het gebouw Maison Stroucken te Amsterdam
openen G. van Arkel +
openen Gerrit van Arkel
openen G. van Arkel
openen De leden van den Amsterdamschen gemeenteraad
openen W. Wilkens
openen Analyses van gebouwen van G. van Arkel (1858-1918) en H.P. Berlage (1856-1934), architecten te Amsterdam
openen Beurs voor den diamanthandel
openen Eerste steenlegging voor de beurs voor den diamanthandel
openen De eerste eeuw van Amstelodamum. Genootschap gaat met zijn tijd mee
openen Nieuwe Beurs voor den diamanthandel
openen De nieuwe beurs voor den diamanthandel aan het Weesperplein
openen De nieuwe beurs voor den diamanthandel
openen De diamantbeurs te Amsterdam
openen Omdat de vormen goed gekozen zijn. Een voorstel voor nieuwe rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 binnen de Amsterdamse Singelgracht
openen De opening van de beurs voor den diamanthandel
openen De opening van de nieuwe diamantbeurs
openen
openen The Marine
openen Industriële monumenten
openen De Amsterdamse voetveeg
Boeken:
(12)
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld:West-Friesland
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: Kennermerland (deel I)
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: Kennermerland (deel II)
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: Waterland
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: Gooiland
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: De Eilanden, Amstelland
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: Amsterdam
openen Noord-Hollandse oudheden, beschreven en afgebeeld: Amsterdam
openen De Damrak-kwestie opgelost
openen Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900
openen Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940
openen Genootschap Architectura et Amicitia
Lezingen:
(0)
Essay:
G.A. van Arkel (1858-1918): van neostijl tot Nieuwe Kunst
door Michiel Kruidenier

Inleiding en archief

Gerrit A. van Arkel heeft een groot aantal gezichtsbepalende gebouwen in de Amsterdamse binnenstad op zijn naam staan, waarvan de Diamantbeurs aan het Weesperplein 4 uit 1910 zijn ... meer

In 10.85 sec.