Gegevens over Anrooy, H.A. van
  Geboren te Amsterdam op 1885
  Overleden te Hilversum op 1964.04.04
Opleiding: Architectenbureau Theo Rueter, Blaricum/;Architectenbureau K.P. de Bazel, Bussum/;Architectenbureau
Nevenfuncties: Werkbund/lid/;Architectura et Amicitia/lid/1905-1936;Architectura/redactielid/1917;Wendingen/redactielid/1918, 1924-1925
Werken:
(31)
openen Ateliergebouw met winkels en woning Liberty Kerkstraat Amsterdam
openen Aula in Memoriam Prof. Dr. J. van Rees, Laren
openen Boerderij Oudenrijn
openen Boerderij Vleuten
openen Creche Plantage Middenlaan Amsterdam
openen Flatgebouw Apollolaan Amsterdam
openen Garage met chaffeurswoning Velsen
openen Huisje Zeeboulevard
openen Humanitaire School Leemkuil Laren
openen Inrichting paviljoen V.A.N.K. tentoonstelling NENIJTO Rotterdam
openen Jaarbeursstand Koperpletterij en metaalhandel H. de Heus & Zn te Rotterdam - Apeldoorn
openen Jaarbeursstand Philips' Gloeilampenfabrieken, 1923
openen Jaarbeursstand Philips' Gloeilampenfabrieken, maart 1922
openen Jaarbeursstand Philips' Gloeilampenfabrieken, september 1922
openen Jaarbeursstand voor de Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken Utrecht
openen Jaarbeursstand voor de Stoomzeepfabriek 't Scheprad Utrecht
openen Landhuis Minkenhof Blaricum
openen Landhuisje Philips Zaltbommel
openen Landhuisjes Bergen
openen Nenijto-tentoonstelling Rotterdam
openen Omslagontwerp voor Wendingen 1918, nr 6
openen Paviljoen op de Werkbund tentoonstelling in Keulen in 1914
openen Stoomwasscherij Zaltbommel
openen Studie-ontwerp Etude pour une petite villa dans la campagne
openen Studie-ontwerp Landhuisje (ontwerp H.A. van Anrooy)
openen Verkoopruimte met winkelkast P.G.E.M. Apeldoorn
openen Versiering Tivolizaal en decors spel Lustum Utrechtsch Studentencorps Utrecht
openen Villa Slingerduin Velsen
openen Vrij-katholieke kerk Deurloostraat-Dongestraat Amsterdam
openen Winkel Liberty Leidsestraat-Keizersgracht Amsterdam
openen Woonhuis Hilversum
Artikelen:
(94)
openen De moderne architecten
openen Kunstbloemen
openen Een vast Jaarbeursgebouw
openen In Memoriam W.W. (1903-1932)
openen Jaarbeurs en Werkbund
openen Landhuisje te Hilversum
openen Jaarbeurs stand. Maatschappij tot exploitatie van Zeepfabrieken
openen Tooneelbouw
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Iets over danskunst. (Ingezonden)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1242e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 April 1908, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen der redactie
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen [Maatschappij voor den Werkenden Stand]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de lezing van den heer J.J.P. Oud, over de ontwikkeling van de moderne bouwkunst: heden, verleden en toekomst
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De Humanitaire School te Laren, Arch.H.A. van Anrooy
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen. Bouwkundige studieprijsvraag betreffende een dorpsschool met onderwijzerswoning; uitgeschreven door de Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Ontwerp voor een villa
openen Berichten: Werkbond Tentoonstelling Keulen
openen Ontwerp voor een villa
openen Eerste Nederlandsche Jaarbeurs
openen De eerste Nederlandsche Jaarbeurs
openen Jaarbeurs stand. Maatschappij tot exploitatie van zeepfabrieken
openen De verbouwing van 'Liberty' te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Naar aanleiding van van Anrooy's werk op de jaarbeurzen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen 'De kunst van het laten zien'
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Jaarbeursstand N.V. Philips Gloeilampenfabriek
openen Landhuisje te Hilversum
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Tentoonstelling van den kring 'Hilversum'
openen Het ateliergebouw-Liberty te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Jaarbeursstand Philips
openen V.A.N.K. op de Nenyto Rotterdam
openen De Nenijto
openen Tentoonstelling voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Bouwkunst tentoonstelling Gooische Kring van den B.N.A.
openen In memoriam W.W. (1903-1932)
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Tentoonstelling van tapijten, ontworpen door: H.A. van Anrooy, DJO Bourgeois, J. Burkhalter, B. van der Leck en L.C. van der Vlugt bij Metz en Co. Amsterdam
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen In memoriam
openen Mededeling van overlijden
openen Personalia
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Madame Anna Comtesse de Noailles
openen Piet Mondriaan
openen Comtesse de Noailles
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Organisch bouwen
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Ontwerp motto "Petrus"
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Landhuisje te Hilversum
openen Prijsvraag Dorpsschool, uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Tentoonstelling van den Kring Hilversum B.N.A.
openen Voorgenomen Werken
openen Afloop Aanbestedingen
openen Architectuur-Tentoonstelling te Bussum
openen Mededeelingen
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen H.A. van Anrooy 4-4-1964
openen Museums- und Ausstellungswesen in Deutschland
openen Ontwerp voor een villa
openen Kroniek LXXI
openen Naar aanleiding van Van Anrooy's werk op de jaarbeurzen
openen De Humanitaire School te Laren, Arch. H.A. van Anrooy
openen Bouwkunst tentoonstelling Gooische Kring van den Bond van Nederlandsche architecten
openen De verbouwing van "Liberty" te Amsterdam
openen "de kunst van het laten zien"
openen Het ateliergebouw-Liberty te Amsterdam
openen De Jaarbeurs te Utrecht
openen Lustrum Tentoonstelling van "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Berichten
openen De bouw van de tweede Nederlandsche Jaarbeurs
Boeken:
(1)
openen Karel Petrus de Bazel, 14 februari 1869 - 28 november 1923
Lezingen:
(0)
Essay:
H.A. van Anrooy (1885-1964)

Bij het reconstrueren van een architecten leven blijven meestal storende blinde vlekken open, waardoor het moeilijk is om een goed beeld te krijgen van het leven en werk van de betreffende persoon. Dit is ook het geval bij architect H.A. van Anrooy, geboren in 1885 ... meer

In 4.22 sec.