Gegevens over Albers, G.
  Geboren te Delfzijl op 1888.01.26
  Overleden te Den Haag op 1952.02.27
Nevenfuncties: Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Den Haag/architect/;B.N.A./lid/
Werken:
(0)
Artikelen:
(17)
openen Berichten
openen Personalia
openen Voorgenomen werken
openen Gemeente, bouwondernemer en architect. Misstanden in Den Haag
openen Prijsvraagen: Bouwkunst en Vriendschap
openen Architect bij den Dienst der Volkshuisvesting
openen Eenvoudige woningen in Den Haag
openen Nieuw-Den Haag
openen Prijsvraag. Schoorsteenmantel in verglaasde steen met ingebouwden open haard
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen 12e Internationale Architectencongres
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Mededelingen van de B.N.A. [necrologieën]
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
G. Albers (1888-1952)

Geert Albers werkte voor de Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in Den Haag. Hij is daarna voor verschillende woningbouwverenigingen werkzaam geweest, o.a. voor de Alg. Woningbouwvereniging in Den Haag. Albers ontwierp ook vele villa's. Samen met W. Greve, ... meer

In 2.26 sec.