Aantal artikelen: 28

1
Titel: Het gebouw der Levensverzekering-Maatschappij "Dordrecht" te Dordrecht
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 2-30
Toelichting: De afzonderlijke nummers van Het Huis Oud & Nieuw zijn ongedateerd. De jaargang 16 verscheen in 1918-1926.Bureau Cuypers niet met name vermeld, maar zie HHO&N 15 (1918), 328(1-3).
Ontwerptype: verzekeringskantoren,
Ontwerpjaar: 1916 (voor)
Plaats: Dordrecht
Illustraties: situatie, foto maquette, exterieurfoto', gebouw Levensverzekering-Maatschappij "Dordrecht" aan Singel - Koniginnestraat - spoorbaan te Dord
2
Titel: Boekbespreking
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 31-32
Architecten: Verhave, P.,
Toelichting: Verhave vermeld zonder voorletter(s).
3
Titel: Toelichting bij de plannen voor het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's-Gravenhage
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 34-66
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld, maar zie 'Vervolg', 134-146.
Ontwerptype: maquettes, regeringsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1920 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: perspectieftekeningen exterieurs, platte, plan gebouw Tweede Kamer te DEn Haag
4
Titel: Iets over oude gasthuizen te Dordrecht
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 68-115
Architecten: Tersteeg, D.F.,
Toelichting: Het betreft eigenlijk een tweetal artikelen, resp. 68-94 en 95-115, maar de nummering van de afbeeldingen loop door. Bureau Cuypers niet met name vermeld, maar zie HHO&N 15 (1918), 328(1-3).
Ontwerptype: ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Dordrecht
Illustraties: reproducties (oude) afbeeldingen, gast- of zieken-huizen te Dordrecht
perspectieftekening vogelvlucht, exterie, ziekenhuis te Dordrecht
5
Titel: Het nieuwe Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 68-115
Architecten: Cuypers, E.G.H.H., Tersteeg, D.F.,
Toelichting: Het betreft eigenlijk een tweetal artikelen, resp. 68-94 en 95-115, maar de nummering van de afbeeldingen loop door. Bureau Cuypers niet met name vermeld, maar zie HHO&N 15 (1918), 328(1-3).
Ontwerptype: ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Dordrecht
Illustraties: reproducties (oude) afbeeldingen, gast- of zieken-huizen te Dordrecht
perspectieftekening vogelvlucht, exterie, ziekenhuis te Dordrecht
6
Titel: Ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Vervolg)
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 132-146
Architecten: Cuypers, E.G.H.H., Cuypers, E.G.H.H.,
Ontwerptype: regeringsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: perspectieftekeningen exterieur's, plat, ontwerp voor verbouwing en uitbreiding gebouw Tweede Kamer te DEn Haag, arch. Ed. Cuypers
7
Titel: Van Kneuterdijk tot Binnenhof Gevangenpoort tot Hofvijver
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 147-174
Architecten: Cuypers, E.G.H.H., Berlage, H.P., Bakker Schut, P., Cuypers, E.G.H.H.,
Toelichting: Het betreft eigenlijk een tweetal artikelen, resp. 147-164 en 165-174, maar de nummering der illustraties loopt door.
Ontwerptype: regeringsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Den Haasg
Illustraties: luchtfoto vogelvlucht, exterieurfoto, re, bebouwing Binnenhof te Den Haag en omgeving
situaties, perspectieftekeningen exterie, ontwerp gebouw Tweede Kamer te DEn Haag, arch. Ed. Cuypers
situatie, ontwerp gebouw Tweede Kamer te Den Haag, arch. Berlage
situatie, ontwerp gewbouw Tweede Kamer te Den Haasg, arch. Bakker Schut
8
Titel: Het Roode Kruis Ziekenhuis van de afdeeling 's-Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 176-206
Architecten: Nieukerken, van, Cuypers, E.G.H.H.,
Toelichting: Het betreft eigenlijk een drietal artikelen, resp. 176-184, 185-194, 195-206; maar de nummering der illustraties loopt door. Bureau Cuypers niet met name vermeld. Van Nieukerken vermeld zonder voorletter(s).
Ontwerptype: maquettes, ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: reproducties (oude) afbeeldingen, ziekenhuizen te Den Haag
perspectieftekening vogelvlucht, foto's, Roode Kruis ziekenhuis te Den Haag
9
Titel: Das Rote Kreuz Krankenhaus 's-Gravenhage
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 176-206
Architecten: Nieukerken, van, Cuypers, E.G.H.H.,
Toelichting: Het betreft eigenlijk een drietal artikelen, resp. 176-184, 185-194, 195-206; maar de nummering der illustraties loopt door. Bureau Cuypers niet met name vermeld. Van Nieukerken vermeld zonder voorletter(s).
Ontwerptype: maquettes, ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: reproducties (oude) afbeeldingen, ziekenhuizen te Den Haag
perspectieftekening vogelvlucht, foto's, Roode Kruis ziekenhuis te Den Haag
10
Titel: Beschrijving van een plan voor een ziekenhuis voor de afdeeling 's-Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis op een terrein aan den Ouden Scheveningschen Weg te Scheveningen
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1918
Jaargang, nr ,pg: 16, , 176-206
Architecten: Cuypers, E.G.H.H., Nieukerken, van, Cuypers, E.G.H.H.,
Toelichting: Het betreft eigenlijk een drietal artikelen, resp. 176-184, 185-194, 195-206; maar de nummering der illustraties loopt door. Bureau Cuypers niet met name vermeld. Van Nieukerken vermeld zonder voorletter(s).
Ontwerptype: maquettes, ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: reproducties (oude) afbeeldingen, ziekenhuizen te Den Haag
perspectieftekening vogelvlucht, foto's, Roode Kruis ziekenhuis te Den Haag

Volgende 10