Aantal artikelen: 14

1
Titel: Het gesticht voor vrouwelijke zwakzinnigen te Druten (Geld.) 1906-1914
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 1-16
Toelichting: De afzonderlijke nummers van Het Huis Oud & Nieuw zijn ongedateerd. De jaargang 15 verscheen in 1917-1918.Bureau Cuypers niet met name vermeld.
Ontwerptype: decoratie, kunstnijverheid, geestelijke gezondheidszo,
Ontwerpjaar: 1906-1914
Illustraties: exterieurfoto's, interieurfoto's, situ, gesticht voor vrouwelijke zwakzinnigen aan Dorpsweg te Druten
reproducties, decoraties gesticht voor vrouwelijke zwakzinnigen aan Dorpsweg te Druten
2
Titel: Het Huis Oud & Nieuw
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , omslag
Architecten: Cuypers, E.G.H.H.,
Toelichting: HET HUIS OUD & NIEUW MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWYD AAN HUIS INRICHTING BOUW EN SIERKUNST UITGAVE VAN ED: CUYPERS ARCH
3
Titel: Boekbespreking
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 27
Architecten: Zwiers, L.,
4
Titel: Die Clinghe
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 44-54
Architecten: Tersteeg, D.F.,
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld.
Ontwerptype: landhuizen, kunstnijverheid,
Ontwerpjaar: 1919 (voor)
Plaats: Bloemendaal
Illustraties: perspectieftekening exterieur, exterieur, landhuis De Clinghe aan Hooge Duin en Daalscheweg te Bloemendaal
bouwtechnische tekeningen, smeedwerk ter decoratie voor landhuis De Clinghe aan Hooge Duin en Daalscheweg te Bloemendaal
5
Titel: Het Princessehof te Leeuwarden
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 113-118
Architecten: Veenstra, G.J.,
Illustraties: exterieurfoto, interieurfoto's, Princessehof te Leeuwarden
6
Titel: [Javasche Bank te Batavia]
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 138-140
Architecten: Hulswit, M.J.,
Toelichting: Bureau Cuypers, Hulswit niet als zodanig vermeld, wel als architectenbureau Ed. Cuypers & Hulswit, Weltevreden. Geen tekst, alleen foto's met onderschriften.
Ontwerptype: bankgebouwen,
Ontwerpjaar: 1919 (voor)
Plaats: Batavia
Illustraties: exterieurfoto's, Javasche Bank te Batavia
7
Titel: Elburg in heden en verleden
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 141-152
Architecten: Peters, C.H., Brugmans, H.,
Illustraties: reproducties oude afbeeldingen, interieu, bebouwing te Elburg
8
Titel: Bij de plaatjes van het Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 166-168
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld.
Ontwerptype: ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1919 (voor)
Plaats: Dordrecht
Illustraties: perspectieftekening vogelvlucht, situati, Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht
9
Titel: Oud-Amsterdamsche huizen. XV
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 188-190
Architecten: Arkel, G.A. van, Breman, H.J.,
Illustraties: exterieurfoto, reproductie oude afbeeldi, bebouwing te Amsterdam
10
Titel: De Oldehove te Leeuwarden
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1917
Jaargang, nr ,pg: 15, , 211-218
Architecten: Veenstra, G.J.,
Illustraties: exterieurfoto's, reproductie (oude) afb, Oldehove te Leeuwarden

Volgende 10