Aantal artikelen: 18

1
Titel: Toelichting bij de platen
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 29-32
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld.
Ontwerptype: dienstwoningen,
Ontwerpjaar: 1910 (voor)
Plaats: Nederlands-IndiŽ
Illustraties: plattegronden, gevels, ambtenaarswoningen in Ned. IndiŽ
2
Titel: Het Huis Oud & Nieuw
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , omslag
Architecten: Cuypers, E.G.H.H.,
Toelichting: HET HUIS OUD & NIEUW MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWYD AAN HUIS INRICHTING BOUW EN SIERKUNST UITGAVE VAN ED: CUYPERS ARCH
3
Titel: Toelichting bij de platen. (Vervolg van pag. 32)
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 62-64
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld.
Ontwerptype: woonhuizen, interieurs, dienstwoningen,
Ontwerpjaar: 1910 (voor)
Plaats: Amsterdam;Nederlands-IndiŽ
Illustraties: plattegrond, gevels, ambtenaarswoningen te Ned.-IndiŽ
interieurfoto, woonhuis aan Vondelstraat te Amsterdam
4
Titel: Het Trippenhuis. (Vervolg van pag. 50)
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 65-91
Architecten: Stuers, V.E.L. de, Lokhorst, J. van,
Illustraties: foto's, interieurs Trippenhuis te Amsterdam
reproducties, schilderijen
5
Titel: Toelichting bij de platen. De Ned. Indische ambtenaarswoningen III. (Vervolg van pag. 63)
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 91-96
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld (wel als 'Atelier voor Decoratieve Kunst "Het Huis"').
Ontwerptype: dienstwoningen, vakantieoorden, kindertehuizen, meubilair,
Ontwerpjaar: 1910 (voor)
Plaats: Zandvoort;Nederlands-IndiŽ
Illustraties: plattegrond, gevels, perspectieftekening, ambtenaarswoning te Ned.-IndiŽ
foto's maquette, vacantiekolonie-gebouw Benno Heim te Zandvoort
interieurfoto, meubilair
6
Titel: Het Stadhuis te Bolsward
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 97
Architecten: Cuypers, P.J.H., Verheul Dzn., J., Kleef, N. van, Reenen, J. van,
Ontwerptype: stadhuizen, restauratie,
Ontwerpjaar: 1895 (rond)
Plaats: Bolsward
Illustraties: exterieurfoto's, gevels, interieurfoto, Stadhuis te Bolsward, arch. restauratie Van Kleef
7
Titel: Toelichting bij de platen
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 118-128
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld (wel als 'Atelier voor Decoratieve Kunst "Het Huis"').
Ontwerptype: landhuizen, kunst, meubilair, interieurs,
Ontwerpjaar: 1910 (voor)
Plaats: Vilsteren;Zandvoort
Illustraties: exterieurfoto's, plattegronden, landhuis te Vilsteren
interieurfoto, meubilair (baby box) aan Kon. Wilhelmina aangeboden door MMS Heerengracht te Amsterdam
reproductie, schilderij kruiswegstatie voor Retraitehuis te Venlo
exterieurfoto's, plattegronden, villa te Zandvoort
perspectieftekening interieur, feestzaal met meubilair
interieurfoto, herinneringsbord
8
Titel: Rijnsburg
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 129-137
Architecten: Jesse,
Toelichting: Jesse vermeld zonder voorletter(s).
Ontwerptype: kerken, restauratie,
Ontwerpjaar: 1904 (voor)
Plaats: Rijnsburg
Illustraties: exterieurfoto, Rijnsburg
reproducties, oude afbeeldingen van Rijnsburg
exterieurfoto's, interieurfoto's, Ned. Herv. kerk te Rijnsburg, arch. restauratie Jesse
exterieurfoto, Spinazahuis te Rijsnburg
9
Titel: Toelichting bij de platen
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 145-154;bijlage
Toelichting: Bureau Cuypers niet met name vermeld (wel als 'Atelier voor Decoratieve Kunst "Het Huis"').
Ontwerptype: herenhuizen, woonhuizen, vervoermiddelen,
Ontwerpjaar: 1910 (voor)
Plaats: Brussel;Rotterdam
Illustraties: ontwerptekening (in kleur), automobiel (Spyker Car)
plattegronden, exterieurfoto's, herenhuis aan Walenburgerweg te Rotterdam
perspectieftekeningen, meubilair
perspectieftekening interieur, woonhuis te Brussel
10
Titel: Bali en Lombok Tweede gedeelte door W.O.J. Nieuwenkamp [boekbespreking]
Naam blad: Het Huis Oud & Nieuw
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 7, , 154-160
Architecten: Nieuwenkamp, W.O.J.,
Ontwerptype: reisschetsen,
Ontwerpjaar: 1910 (voor)
Illustraties: reproducties, illustraties uit besproken boek

Volgende 10