Aantal artikelen: 9

1
Titel: Lijst van nieuwe leden
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 48
Architecten: Nelissen, H.P., Knipschild, Janus, J.B., Martens, H.M., Frankefort, H., Jong, J. de, Boosten, A.J.N., Oomen, J., Oomen, W.,
Toelichting: Boosten vermeld als Alph. Boosten, Maastricht. De Jong vermeld als C. de Jong, Tilburg. Knipschild vermeld als Andr. Knipschild, Maastricht. Nelissen vermeld als H. Nelissen, Bilthoven.
2
Titel: Opgang
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 44
Architecten: Mendes da Costa, J.,
3
Titel: Verslag van de jaarlijksche algemeene vergadering op 20 November 1930 in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, om half twee
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 45-46
Architecten: Buskens, P.G., Haslinghuis, E.J., Cuypers, J.Th.J., Thunnissen, H.J.W.,
Toelichting: Thunnissen vermeld als ir. H.J. Thunnissen.
4
Titel: R.K. Bouwblad
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 38-39
Architecten: Kraaijvanger, H.M.J.H., Kraaijvanger, E.H.A.,
5
Titel: Arte Christiana
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 38
Architecten: Stuyt, J.,
6
Titel: De vaandels van Bernardine Schregel
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 25-26
Architecten: Lauweriks, J.L.M.,
Illustraties: foto's, vaandels
7
Titel: Brabantsche kerktorens Romaansche torens
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 18-22
Architecten: Looyen, J.D., Looyen, J.D.,
Ontwerptype: kerken, studietekeningen,
Ontwerpjaar: 1932 (voor)
Plaats: Herpt;Hedikhuizen;Dennenburg;Velp;Grave;Neerloon
Illustraties: perspectieftekening exterieur, kerk te Herpt, tekening Looyen
perspectieftekening exterieur, kerk te Hedikhuizen, tekening Looyen
perspectieftekening exterieur, kerk te Dennenburg, tekening Looyen
perspectieftekeningen exterieur, kerk te Velp bij Grave, tekening Looyen
perspectieftekening exterieur, kerk te Neerloon, tekening Looyen
8
Titel: Het bronzen doopvont van de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 23-24
Architecten: Haslinghuis, E.J.,
Illustraties: foto's, doopvont
9
Titel: [Naschrift]
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1931
Jaargang, nr ,pg: 14, 1-2, 17
Architecten: Haslinghuis, E.J.,