Aantal artikelen: 34

1
Titel: De pauselijke centrale commissie voor de gewijde kunst
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 1, 36-37
Architecten: Haslinghuis, E.J.,
2
Titel: Vertgadering op Dinsdga 11 Juni 1929 des namiddags 2 uur in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 1, 45-46
Architecten: Haslinghuis, E.J., Hardeveld, J.M. van, Prinsenberg, A.J., Thunnissen, H., Koldewey, Remmen, R.Th. van, Jansen, G.,
Toelichting: Koldeweij , Van Remmen vermeld zonder voorletters.
3
Titel: Jaarverslag van het St. Bernulphusgilde over het vereenigingsjaar 1928
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 1, 46-47
Architecten: Haslinghuis, E.J., Luns, H.F.B., Cuypers, P.J.H., Hardeveld, J.M. van, Thunnissen, H., Prinsenberg, A.J.,
Toelichting: Luns vermeld als Huib Luns. Cuypers vermeld als Dr. Cuypers-monument.
4
Titel: Lijst van nieuwe leden, geproclameerd in de jaarvergadering van 11 Juni 1928
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 1, 48
Architecten: Beek, M. van, Hardeman, C.A., Peper, J.Ph., Bonsel, H.C., Remmen, R.Th. van, Kooken, L.J.P., Helvoort, H.M.A. van, Granpré Molière, M.J., Maas, W.A., Peutz, F.P.J., Kuijt Wzn., J.Th.A.M., Liempd, Chr.J. van,
Toelichting: Hardeman vermeld als Clem. Hardeman, Oldenzaal. Peper vermeld als J.Th. Peper, Heemstede. Van Remmen vermeld als R. van Remmen, Velp. Van Helvoort vermeld als H. van Helvoort, bouwkundig student, Delft.
5
Titel: Ontvangen brieven en telegrammen
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 2-3, 49-54
Architecten: Haslinghuis, E.J.,
6
Titel: Rede van den Burgemeester5 Dr. P.J. Fockema Andreae
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 2-3, 59-63
Architecten: Kalf, J., Cuypers, P.J.H.,
Illustraties: foto, portretfoto Fickema Andreae
foto, groepsfotoGildebstuur, -leden en genoodigden
interieurfoto, Dom te Utrecht
7
Titel: Rede van den vice-deken Dr. E.J. Haslinghuis
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 2-3, 63-66
Architecten: Haslinghuis, E.J., Liefland, W.B. van,
Illustraties: foto, portretfoto Haslinghuis
8
Titel: Notulen van de feestvergadering van 28 Nov. 1929 in het Aartsbisschoppelijk Museum
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 2-3, 66-69
Architecten: Haslinghuis, E.J., Buskens, P.G.,
Illustraties: foto's, portretfoto's
foto, bestuur St. Bernulphusgilde
exterieurfoto, Huize Loenersloot
interieurfoto, Agnietenkapel in Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht
9
Titel: Rede van Pastoor C.C.A. Juten
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 2-3, 75-79
Architecten: Kropholler, A.J., Hardeveld, J.M. van,
Illustraties: foto, portretfoto Juten
10
Titel: Het feestmaal van 28 November
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1930
Jaargang, nr ,pg: 13, 2-3, 77-83
Architecten: Hardeveld, J.M. van, Moorsel Pzn., C.M. van, Haslinghuis, E.J., Thunnissen, H.J.W.,
Illustraties: foto's, portretfoto's
foto, portretfoto Van Hardeveld
foto, portretfoto Thunnissen

Volgende 10