Aantal artikelen: 13

1
Titel: Mededeelingen der redactie
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 6, 240
Architecten: Stuyt, J.,
2
Titel: Mededeelingen van het Gilde
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 6, 239-240
Architecten: Vries, H.P.J. de, Preller, H.H.M., Molenaar, N., Laan, J.A. van der, Andrea, L.,
Toelichting: Andrea vermeld als L. Andrela, A'dam. Molenaar vermeld als Nic. Molenaar Jr., Den Haag.
3
Titel: Vraag en antwoord
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 6, 238
Architecten: Kok, A.A.,
4
Titel: Berichten en varia
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 6, 233-237
Architecten: Zoetmulder, H.M., Valk, H.W., Dongen jr., J. van, Molenaar, N., Cuypers, J.Th.J.,
Toelichting: Zoetmulder vermeld als Henri Zoetmulder te Nijmegen.
5
Titel: Mededeelingen der redactie
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 5, 197-200
Architecten: Thunnissen, H., Gouwe, W.F., Reus, H.A., Goor, C.N. van,
Toelichting: Thunnissen vermeld als Ir. Henri Thunnissen.
6
Titel: Mededeelingen van het Gilde
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 5, 193-197
Architecten: Sengers, L., Mohrman jr., M., Dongen jr., J. van, Berden, J.W.H.,
Toelichting: Sengers vermeld als L.A. Sengers, R'dam.
7
Titel: Berichten en varia
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 5, 190
Architecten: Zijl, L., Bellot, P., Kropholler, A.J., Cuypers, J.Th.J.,
8
Titel: Het glas in de St. Antoniuskerk te Dordrecht Nabetrachting over dat van de St. Bonifaciuskerk te Leeuwarden
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 5, 186-189
Architecten: Molenaar, N., Cuypers, P.J.H., Cuypers, J.Th.J.,
Toelichting: Molenaar vermeld als Nicolaas Molenaar & Zoon.
Illustraties: foto's, glas-in-lood
9
Titel: Bij het werk van Gerhard Jansen in de kapel van het R.K. ziekenhuis Den Haag
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 5, 175-178
Architecten: Jansen, G., Thunnissen, H.,
Ontwerptype: kunstnijverheid, ziekenhuizen, kapellen,
Ontwerpjaar: 1924 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: foto, muurschildering in kapel RK Ziekenhuis aan Westeinde te Den Haag, arch. Jansen
foto's, glas-in-lood ramen in kapel RK Ziekenhuis aan Westeinde te Den Haag, arch. Jansen
foto, altaar in kapel RK Ziekenhuis aan Westeinde te Den Haag, arch. Jansen
10
Titel: Sint Josephkerkje te Noordhoek
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1923
Jaargang, nr ,pg: 5, 4, 142-145
Architecten: Kropholler, A.J., Bellot, P., Beers, H.C.M. van,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1924 (voor)
Plaats: Noordhoek;Standaard-Buiten
Illustraties: interieurfoto's, plattegrond, exterieur, St. Josephkerk te Noordhoek gem. Standaard-Buiten, arch. Bellot

Volgende 10