Aantal artikelen: 15

1
Titel: De Gildereis naar Gouda, Leiden en Delft 1919
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 1;2, 12-21;49-60
Architecten: Cuypers, J.Th.J., Zijl, L., Stuyt, J., Gils, J.W.A. van, Cuypers, P.J.H.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1921 (voor)
Plaats: Delft
Illustraties: foto, groepsfoto reisgezelschap
exterieurfoto, stadhuis te Gouda
foto's, ramen St Janskerk te Gouda
foto, kunstnijverheid in Gemeentemuseum Gouda
foto's, kunst(nijverheid) in museum(s?) te Leiden
interieurfoto's, exterieurfoto, St Pieterskerk te Leiden
interieurfoto's, Hooglandsche kerk te Leiden
interieurfoto, St Annakapel te Leiden
exterieurfoto, interieurfoto, Nieuwe of St Ursulakerk te Delft
exterieurfoto, Oude Kerk te Delft
interieurfoto, St Hippolytuskerk te Delft, arch. P.J.H.Cuypers
interieurfoto, kerk St Nicolaas en gezellen te Delft, arch. Van Gils
2
Titel: Prof. Dr. A.J. Derkinderen
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 1, 29-31
Architecten: Berlage, H.P.,
3
Titel: Uit onze lectuur
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 1, 38-42
Architecten: Stuyt, J.,
4
Titel: Vragenbus
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 1, 42-47
Architecten: Cuypers, J.Th.J.,
5
Titel: Mededeelingen van het St.-Bernulphus-gilde
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 1, 47-48
Architecten: Riele Gzn., W.A.M. te, Gils, J.W.A. van,
6
Titel: Mededeelingen der redactie
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 1, 48
Architecten: Stuyt, J., Beers, H.C.M. van,
7
Titel: Tweebeukige kloosterkerken
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 2, 62-67
Architecten: Cuypers, P.J.H.,
Illustraties: reproductie, exterieurfoto,plattegrond, Kloosterkerk te Den Haag
plattegrond, kerk aan Broerstraat te Nijmegen
exterieurfoto, Groote Kerk te Leeuwarden
8
Titel: Uit onze lectuur
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 2, 84-85
Architecten: Slothouwer, D.F., Thunnissen, H.,
Toelichting: Thunnissen vermeld als H. Thunissen. Slothouwer vermeld als Ir. D.J. Slothauwer.
9
Titel: Mededeelingen van St.-Bernulphusgilde
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 2, 87-88
Architecten: Riele, te, Cuypers, J.Th.J., Cuypers, P.J.H., Thunnissen, Weve, J.J.,
Toelichting: Te Riele vermeld zonder voorletter(s). Thunnissen vermeld als Thunissen, zonder voorletter(s).
10
Titel: Canon 1164 van den nieuwen "Codex Juris Canonici"
Naam blad: Het Gildeboek
Jaar: 1920
Jaargang, nr ,pg: 3, 3, 92-110
Architecten: Stuyt, J., Kalf, J., Berlage, H.P., Thunnissen, Riele Gzn., W.A.M. te, Velde, H. van de, Walenkamp, H.J.M., Cuypers, P.J.H.,
Toelichting: Thunnissen vermeld als Thunissen, zonder voorletter(s). Van de Velde vermeld als v.d. Velde, zonder voorletter(s).
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1921 (voor)
Plaats: Deurningen
Illustraties: reproducties, tekeningen klassieke gebouwen
bouwtekeningen, kerken en katedralen
perspectieftekening exterieur, St Pelechelmuskerk te Deurningen, arch. Te Riele

Volgende 10