Aantal artikelen: 106

1
Titel: De eere-promotie van Dr. H.P. Berlage
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 1, 9-11
Architecten: Steur, J.A.G. van der, Cuypers, P.J.H., Sanders, Th., Berlage, H.P.,
Toelichting: "Toespraak bij de verleening van het doctoraat in de technische wetenschap "honoris causa", aan den Heer Dr. H.P. Berlage, gehouden door Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, in de openbare vergadering van den Senaat der Technische Hogeschool op 8 Januari 1925."
2
Titel: Werken van architect W.M. Dudok
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 1, 12-20
Architecten: Wattjes, J.G., Dudok, W.M., Gratama, J., Klerk, M. de, Kramer, P.,
Ontwerptype: woningbouwcomplexen, stedebouwkundige studies, scholen, bibliotheken,
Ontwerpjaar: 1926 (voor)
Plaats: Hilversum
Illustraties: reproducties, situaties arbeiderswoningcomplexen te Hilversum, arch. Dudok
foto's, exterieurs bouwwerken te Hilversum, arch. Dudok
reproducties, plattegronden bouwwerken te Hilversum, arch. Dudok
3
Titel: Drie nieuwe muur-constructie-wijzen
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 1, 27
Architecten: Wattjes, J.G.,
Illustraties: foto's, bouwfasen
4
Titel: Vernieuwingspogingen in de Fransche architectuur
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 1, 32-38
Architecten: Doesburg, Th. van,
Illustraties: foto, interieur
foto's, exterieurs
reproductie, plattegrond
reproducties, stedebouwkundige studies
reproducties, perspectieftekeningen exterieurs
reproducties, bouwtechnische tekeningen
5
Titel: Bouwbedrijf en Samenleving
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 45-48
Architecten: Wattjes, J.G.,
Toelichting: Prof.Wattjes beschreef alle aspecten van aanbesteding van gebouwen
6
Titel: Het nieuwe administratiegebouw der gemeente tram en het hoofdbureau van politie te Amsterdam
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 52
Architecten: Hulshoff, A.R.,
Ontwerptype: politiebureaus, kantoorgebouwen,
Ontwerpjaar: 1926 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: foto's, exterieurs kantoorgebouw Gemeente Tram - hoofdbureau politie aan Overtoom te Amsterdam, arch. Hulsho
7
Titel: Het hotel aan Vijzelstraat en Singel te Amsterdam
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 57-59
Architecten: Rutgers, G.J., Berlage, H.P.,
Ontwerptype: hotels,
Ontwerpjaar: 1926 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproducties, gevelaanzichten hotel aan Vijzelstraat en Singel te Amsterdam, arch. Rutgers
reproducties, plattegronden hotel aan Vijzelstraat en Singel te Amsterdam, arch. Rutgers
8
Titel: Het "R.A.I." gebouw te Amsterdam
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 59-62
Architecten: Heineke, D., Kuipers, E.J.,
Ontwerptype: tentoonstellingsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1925 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproductie, bouwkundige tekening RAI-gebouw aan Ferdinand Bolstraat te Amsterdam, arch. Heineke - Kuipers
reproducties, schema's ivm RAI-gebouw aan Ferdinand Bolstraat te Amsterdam, arch. Heineke - Kuipers
foto's, bouwfasen RAI-gebouw aan Ferdinand Bolstraat te Amsterdam, arch. Heineke - Kuipers
foto, interieur RAI-gebouw aan Ferdinand Bolstraat te Amsterdam, arch. Heineke - Kuipers
9
Titel: Normalisatie van baksteen
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 63-65
Architecten: Janzen, J.W.,
Illustraties: reproducties, schaaltekeningen bakstenen
10
Titel: Bouwbedrijf en Samenleving
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1925
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 45-48
Architecten: Wattjes, J.G.,
Toelichting: Prof.Wattjes beschreef alle aspecten van aanbesteding van gebouwen

Volgende 10