Aantal artikelen: 108

1
Titel: Het toneel en de architect
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 1, 18-19
Architecten: Staal, A., Lensvelt, W.A., Rosse, Wijdeveld, H.Th.,
Illustraties: reproductie, schets
2
Titel: Prijsvraag voor een beŽindiging van de St. Walburgstoren te Zutfen
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 1, 44
Architecten: Knijtijzer, H., Kalf, J., Oud, J.J.P., Ravesteyn, S. van, Doorewaard, A., Zuiderhoek, D., Jansz, A.W.,
Ontwerptype: kerktorens,
Ontwerpjaar: 1949
Plaats: Zutphen
3
Titel: Aan de redactie van Forum
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 1, 46
Architecten: Lammers, H., Merkelbach, B.,
Toelichting: Reactie op artikel van Merkelbach in FORUM 4 (1949) - 12, 442-443.
4
Titel: "De Hoop" herrijst
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 49-54
Architecten: Komter, A., Klerk, M. de,
Ontwerptype: genootschapsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1924 (voor);195
Plaats: Amsterdam
Illustraties: foto, exterieur
reproducties, plattegronden
reproductie, perspectieftekening
reproductie, situatie
reproducties, gevelontwerpen
reproducties, doorsneden
5
Titel: De zevende leergang van A et A te Doorn
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 57
Architecten: Moorsel Pzn., C.M. van, Broek, J.H. van den, Merkelbach, B.,
6
Titel: De zevende leergang van A et A te Doorn
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 57-59
Architecten: Merkelbach, B., Moorsel Pzn., C.M. van, Broek, J.H. van den,
7
Titel: Het Christendom: een belemmering of een prikkel voor de kunstzinnige scheppingsdrang?
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 60-62
Architecten: Knijtijzer, H.,
8
Titel: Een tentoonstelling in wording
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 63-65
Architecten: Gelderen, W. van, Gelderen, W. van, Koo, N.P. de,
Ontwerptype: tentoonstellingen,
Ontwerpjaar: 1951 (voor)
Plaats: Arnhem
Illustraties: reproductie, plattegrond
foto's, bouwwerkzaamheden
foto's, exterieurs
foto, interieur
9
Titel: Een 500 m3 woonhuis met practijkruimte voor een dokter in het Gooi
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 66-68
Architecten: Warners, A., Warners, A.,
Ontwerptype: praktijkruimten, artsenwoningen,
Ontwerpjaar: 1951 (voor)
Plaats: Baarn
Illustraties: reproducties, plattegronden
reproducties, doorsneden
foto, maquette
reproducties, gevelontwerpen
10
Titel: Deense lampekappen van gevouwen papier
Naam blad: Forum
Jaar: 1950
Jaargang, nr ,pg: 5, 2, 68-69
Architecten: Kuyper, W.,
Illustraties: foto's, lampen

Volgende 10