Aantal artikelen: 42

1
Titel: Column 11 Kopgevel
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 22
Architecten: Eig, M. van,
Toelichting: Column over de kopgevel, een onderwerp waar Marjolien van Eig een boek over geschreven heeft. In het artikel wordt gefilosofeerd over het feit dat de meeste kopgevels geen ramen hebben en over de redenen ervan, te duur?
2
Titel: BSGO De Spreeuwen in Mechelen (B). Happel Cornelisse Verhoeven Architecten.
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 44-47
Architecten: Verhoeven, Paul, Happel, Ninke, Cornelisse, Floris,
Toelichting: Korte uitleg over hoe het programma van het gebouw in elkaar zit en welke materialen en contructies toegepast zijn.
Ontwerptype: basisscholen,
Ontwerpjaar: 2011-2015
Plaats: Mechelen (België)
Illustraties: Foto’s en tekeningen, Basisschool De Spreeuwen Mechelen België
3
Titel: Vernieuwing vanuit architectuur zelf.
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 29-40
Architecten: Cornelisse, Floris, Floris Job, Heijden, Hans van der, Wingerder, Jan Peter, Koolhaas, Rem, Eyck, Aldo van, Eesteren, Cornelis van, Coenen, Jo, Houben, Francine, Steur, Adrianus van der, Soeters, Sjoerd, Winden, Wilfred van, Maas, Winy ,
Toelichting: Het artikel gaat over een groep pleitbezorgers, de Rats, van nieuwe stromingen in de Nederlandse architectuur. Vier architecten (Floris Cornelisse, Job Floris, Hans van der Heijden en Jan Peter Wingerder) achten een rationalistische benadering van het architectonische ontwerp maar evengoed van een professionele vakbeoefening niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar met het oog op opgaven die verscholen liggen in de naoorlogse stad.
4
Titel: Landmark Nieuw Bergen in Bergen (LB). Monadnock
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 51-53
Architecten: Floris, Job,
Toelichting: Korte toelichting over stedenbouwkundige invulling, programma en materialen.
Ontwerptype: uitkijktorens, café-restaurants,
Ontwerpjaar: 2014-2015
Plaats: Bergen (Lb)
Illustraties: Foto’s en tekeningen, De Landmark Nieuw Bergen in Bergen (Lb)
5
Titel: Oranjeboomstraat in Rotterdam. Hans van der Heijden Architect
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 48-50
Architecten: Heijden, Hans van der, Brak, Leen,
Toelichting: Korte toelichting over stedenbouwkundige invulling en toegepaste materialen.
Ontwerptype: woningbouwcomplexen, sociale woningbouw,
Ontwerpjaar: 2012-2015
Plaats: Rotterdam
Illustraties: Foto’s en tekeningen, Oranjeboomstraat Rotterdam
6
Titel: Zorgcomplex Maisbaai in Middelburg. Office Winhov
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 41-43
Architecten: Hovenier, Joost,
Toelichting: In een kort artikel een toelichting over de stedenbouwkundige invulling en het programma.
Ontwerptype: zorginstellingen, woningbouwcomplexen,
Ontwerpjaar: 2008-2015
Plaats: Middelburg
Illustraties: Foto’en tekeningen, Zorgcomplex Maisbaai Middelburg
7
Titel: Revitalisatie dorpskern Leimuiden. Professioneel burgerinitiatief maakt ontwikkeling los.
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 55-59
Architecten: Joris Hekkenberg,
Toelichting: Burgers en ondernemers worden steeds bedrevener in het ontwikkelen van initiatieven van onderop, aangezien de overheid zich terugtrekt en de markt nog steeds niet voldoende aantrekt. Uit de hier behandelde casus Leimuiden blijkt dat juist een architect (Joris Hekkenberg) in dit soort trajecten een sleutelrol kan vervullen.
Plaats: Leimuiden
Illustraties: Tekeningen,
8
Titel: Waardescan als instrument van transformatie. Interview met David Hess.
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 60-63
Architecten: Hess, David,
Toelichting: Samen met ABC Nova en DGMR heeft David Hess van Kraaijvanger de WaardeScan ontwikkeld. Hiermee worden de mogelijkheden onderzocht om een pand te verbeteren en laat het zien wat dit betekent voor de waarde van het gebouw.
Illustraties: Tekeningen en schema’s,
9
Titel: Huis in transit. Tolhuis in Zaltbommel door Bekkering Adams Architecten.
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 66-71
Architecten: Keus, Corine, Bekkering, Juliette,
Toelichting: Uitgebreide omschrijving van het bouwproces en de architectonische uitwerking.
Ontwerpjaar: 1999-2015
Plaats: Zaltbommel
Illustraties: Foto’s en tekeningen, Het Tolhuis Zaltbommel
10
Titel: Contrast binnen één geheel. Villa Schoorl door studio PROTOTYPE.
Naam blad: De Architect
Jaar: 2015
Jaargang, nr ,pg: 46, 7, 72-75
Architecten: Spee, Jeroen, Steenvoorden, Jeroen, Vreeken, J., Buiten, J.,
Toelichting: Architectonische uitwerking van het programma en de materialisering worden kort besproken.
Ontwerptype: woonhuizen,
Ontwerpjaar: 2012-2015
Plaats: Schoorl
Illustraties: Foto’s en tekeningen, Villa Schoorl

Volgende 10