Aantal artikelen: 35

1
Titel: Zomerhuisje te Lunteren[.] Architect S. van Woerden
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 1, 1-3
Architecten: Merkelbach, B., Woerden, S. van,
Ontwerptype: zomerhuisjes,
Ontwerpjaar: 1942 (voor)
Plaats: Lunteren
Illustraties: foto's, exterieurs zomerhuisje te Lunteren, arch. Van Woerden
reproducties, gevelontwerpen zomerhuisje te Lunteren, arch. Van Woerden
reproducties, plattegronden zomerhuisje te Lunteren, arch. Van Woerden
reproducties, doorsneden zomerhuisje te Lunteren, arch. Van Woerden
reproductie, situatie zomerhuisje te Lunteren, arch. Van Woerden
foto's, interieurs zomerhuisje te Lunteren, arch. Van Woerden
2
Titel: Noodwinkel complexen te Rotterdam
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 1, 3
Illustraties: foto, exterieur noodwinkel Piet van den Bergh - Goldschmeding in complex Blijdorp te Rotterdam
3
Titel: Noodwinkel Eckhart[.] Arch. Ir. S. van Ravesteyn
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 1, 4
Architecten: Merkelbach, B., Ravesteyn, S. van,
Toelichting: "B.M." (sic) = B. Merkelbach?
Ontwerptype: tijdelijke gebouwen, winkels,
Ontwerpjaar: 1940-1941
Plaats: Rotterdam
Illustraties: foto, exterieur noodwinkel Eckhart in complex Hoboken te Rotterdam, arch. Van Ravesteyn
foto, interieur noodwinkel Eckhart in complex Hoboken te Rotterdam, arch. Van Ravesteyn
reproductie, plattegrond noodwinkel Eckhart in complex Hoboken te Rotterdam, arch. Van Ravesteyn
4
Titel: Noodwinkel "De Leydsche Poort" (damesstoffen)[.] Arch. H. Brusse
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 1, 5
Architecten: Brusse, H.J.,
Ontwerptype: tijdelijke gebouwen, winkels,
Ontwerpjaar: 1940-1941
Plaats: Rotterdam
Illustraties: foto, exterieur noodwinkel "De Leydsche Poort" (damesstoffen), arch. Brusse
foto, interieur noodwinkel "De Leydsche Poort" (damesstoffen), arch. Brusse
reproductie, plattegrond noodwinkel "De Leydsche Poort" (damesstoffen), arch. Brusse
reproductie, gevelontwerpo noodwinkel "De Leydsche Poort" (damesstoffen), arch. Brusse
5
Titel: Noodwinkel complex Dijkzicht[.] Architecten: Ir. W. van Tijen, H.A. Maaskant, J. en A. Margry
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 1, 6-7
Architecten: Tijen, W. van, Maaskant, H.A., Margry, J., Margry, A.Th.J.,
Ontwerptype: tijdelijke gebouwen, winkels,
Ontwerpjaar: 1940-1941
Plaats: Rotterdam
Illustraties: foto's, exterieurs noodwinkel complex Dijkzicht, arch. Van Tijen - Maaskant - Margry - Margry
reproductie, plattegrond noodwinkel complex Dijkzicht, arch. Van Tijen - Maaskant - Margry - Margry
reproductie, gevelontwerp noodwinkel complex Dijkzicht, arch. Van Tijen - Maaskant - Margry - Margry
reproducties, doorsneden noodwinkel complex Dijkzicht, arch. Van Tijen - Maaskant - Margry - Margry
6
Titel: Verslag Conferentie 20-22 December 1940
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 1, 8-14
Architecten: Berlage, H.P., Eesteren, C. van,
Illustraties: reproducties, bladmuziek
reproducties, beeldende kunst
reproducties, stedebouwkundige studies
7
Titel: In Holland staat een huis[.] Publikatie van projecten voor de Zomertentoonstelling van interieurs in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 2, 15-16
Architecten: Bie Leuveling Tjeenk, J. de, Gouwe, W.F., Eesteren, C. van, Vorkink, P., Eschauzier, F.A., Stam, M., Komter, A., Flipse, J.L., Niegeman, J.,
8
Titel: Inhoud van de Tentoonstelling
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 2, 16-17
Architecten: Niegeman, J., Rietveld, G.Th., Niegeman, G., Tijen, W. van, Stam-Beese, Ch.I.A., Maaskant, H.A., Falkenberg-Liefrinck, I., Neter, B., Limperg, K., Kloos, J.P., Bromberg, P., Salomonson, H.W., Elzas, A., Gelderen, W. van, Bodon, A., Stam, M., Eschauzier, F., Bijvoet, A.M., Komter, A.,
Toelichting: G. [Gerda] Niegeman ontbreekt in BONAS-overzicht.
Ontwerptype: tentoonstellingsinrichtin,
Ontwerpjaar: 1941
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproducties, plattegronden tentoonstelling interieurs in Stedelijk Museum te Amsterdam
9
Titel: Hall en cafe[,] ontwerp J. Niegeman
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 2, 18-20
Architecten: Niegeman, J., Niegeman, G.,
Toelichting: "architect [...] Gerda Niegeman" (sic) ontbreekt in BONAS-overzicht.
Ontwerptype: tentoonstellingsinrichtin, volkswoningbouwcomplexen,
Ontwerpjaar: 1942 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: foto's, maquette ingang en café in hall bij tentoonstelling van interieurs in Stedelijk Museum te Amsterdam,
reproductie, perspectiefschets ontwerp inrichting tentoonstelling van interieurs in Stedelijk Museum te Amsterdam
reproductie, perspectiefschets ontwerp volkswoning, arch. Niegeman - Niegeman
10
Titel: [Kasten [...] gordijnstoffen en meubelen]
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1941
Jaargang, nr ,pg: 12, 2, 20-21
Architecten: Stam, M., Stam-Beese, Ch.I.A., Falkenberg-Liefrinck, I., Neter, B., Limperg, K., Niegeman, J., Niegeman, G.,
Ontwerptype: tentoonstellingsinrichtin,
Ontwerpjaar: 1942 (voor):
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproducties, ontwerptekeningen inrichting tentoonstelling van interieurs in Stedelijk Museum te Amsterdam, arch.

Volgende 10