Aantal artikelen: 83

1
Titel: Een suggestie voor wijlen de Wereldtentoonstelling te Amsterdam
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 1, 3
Architecten: Bodon, A., Groenewegen, J.H., Woerden, S. van,
Ontwerptype: wereldtentoonstellingen, tentoonstellingsinrichtin,
Ontwerpjaar: 1936
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproductie, artist's impression ontwerp Wereldtentoonstelling te Amsterdam, archn. Bodon - Groenewegen - Van Wo
2
Titel: [Toelichting bij 'Een suggestie voor wijlen de Wereldtentoonstelling te Amsterdam']
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 1, 4-8;omslag
Architecten: Bodon, A., Groenewegen, J.H., Woerden, S. van, Bodon, A., Groenewegen, J.H., Woerden, S. van,
Ontwerptype: wereldtentoonstellingen, tentoonstellingsinrichtin,
Ontwerpjaar: 1936
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproducties, vogelvluchten ontwerp Wereldtentoonstelling te Amsterdam, archn. Bodon - Groenewegen - Van Woerden
reproductie, situatie ontwerp Wereldtentoonstelling te Amsterdam, archn. Bodon - Groenewegen - Van Woerden
reproductie, plattegrond ontwerp Wereldtentoonstelling te Amsterdam, archn. Bodon - Groenewegen - Van Woerden
3
Titel: Bij een winkel van Cas Oorthuys in de Utrechtsestraat 40 Amsterdam
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 1, 9
Architecten: Croix, W. la, Oorthuys, C.B.,
Toelichting: C.B. Oorthuys (volgens Index) of Cas Oorthuys (sic) komt niet voor in BONAS-overzicht.
Ontwerptype: winkels,
Ontwerpjaar: 1938 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: foto, interieurs boekwinkel Cultura, Utrechtsestraat 40 te Amsterdam, arch. Oorthuys
4
Titel: Het Amsterdamsche Boschpark
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 2, omslag;1-10
Architecten: Bijhouwer, J.T.P.,
Ontwerptype: parken (recreatiegebieden, recreatieterreinen,
Ontwerpjaar: 1938 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: foto's, landschappen ter plekke van te ontwikkelen Boschpark te Amsterdam
reproducties, schetsen uit brochure met betrekking tot Boschpark te Amsterdam
reproductie, plattegrond plan voor Boschpark te Amsterdam
reproductie, affiche tentoonstelling met betrekking tot Boschpark te Amsterdam
reproductie, situatie plan voor Boschpark te Amsterdam
foto's, maquette van plan voor Boschpark te Amsterdam
reproductie, artist's impression van onderdeel van plan voor Boschpark te Amsterdam
reproductie, doorsnede van roeibaan in plan voor Boschpark te Amsterdam
5
Titel: Feestversiering
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 3, 11-13
Architecten: Maaskant, H.A.,
Ontwerptype: illuminatie(MARDOC), decoraties,
Ontwerpjaar: 1938 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: foto's, versieringen te Den Haag
6
Titel: Versiering Amsterdam Arch. Kromhout
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 3, 14-15
Architecten: Kromhout Czn., W.,
Ontwerptype: illuminatie, decoraties,
Ontwerpjaar: 1901;1898
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproductie, ontwerptekening versiering uit 1901 te Amsterdam, arch. Kromhout
foto's, versiering uit 898 te Amsterdam, arch. Kromhout
7
Titel: Het volksfeest
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 3, 16-17
Architecten: Stam, M.,
Ontwerptype: illuminatie, decoraties,
Illustraties: foto's, straatversieringen
8
Titel: Feestverlichting
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 3, 18-19
Architecten: Pauwert, H.E. van den,
Ontwerptype: illuminatie,
Illustraties: foto, ilumminatie
9
Titel: Nieuws uit de C.I.A.M.
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 3, 20
Architecten: Oud, J.J.P.,
10
Titel: Uitbreiding van het Haarlemsche raadhuis
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1937
Jaargang, nr ,pg: 8, 4, omslag;21-28
Architecten: Loghem, J.B. van, Steur, A.J. van der, Eschauzier, F.A., Holt, G.H.M., Kropholler, A.J., Zwiers, H.T.,
Ontwerptype: gemeentehuizen, stadhuizen,
Ontwerpjaar: 1938 (voor)
Plaats: Haarlem
Illustraties: reproductie, perspectieftekening exterieur uitbreiding raadhuis te Haarlem, arch. Van der Steur
reproductie, plattegrond raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Van der Steur
reproductie, plattegronden raadhuis te Haarlem, arch. Eschauzier
reproductie, perspectieftekening exterieur raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproductie, perspectieftekening vogelvlucht raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproducties, plattegronden raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproducties, gevelontwerpen raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproducties, doorsneden raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproductie, situatie raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproductie, perspectieftekeningen exterieurs raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Holt
reproductie, perspectieftekening exterieur raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Kropholler
reproductie, plattegrond raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Kropholler
reproductie, perspectieftekening raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Zwiers
reproductie, plattegrond raadhuis te Haarlem, arch. uitbreiding Zwiers

Volgende 10