Aantal artikelen: 121

1
Titel: Verantwoording
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 1
Architecten: Holt, G.H.M.,
2
Titel: "Goede en goedkoope woningen" Prijsvraagontwerp arch. Ir. W. van Tijen te Rotterdam. Uittreksel uit toelichting tot het plan motto f 4,75
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 2-4
Architecten: Tijen, W. van, Tijen, W. van,
Ontwerptype: arbeiderswoningen,
Ontwerpjaar: 1937 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproductie, perspectieftekening vogelvlucht prijsvraagontwerp "f 4,75" voor arbeiderswoningen te Amsterdam, ar
reproductie, situatie prijsvraagontwerp "f 4,75" voor arbeiderswoningen te Amsterdam, arch. Van Tijen
foto, interieur vergelijkbaar met prijsvraagontwerp "f 4,75" voor arbeiderswoningen te Amsterdam, arch.
reproducties, plattegronden prijsvraagontwerp "f 4,75" voor arbeiderswoningen te Amsterdam, arch. Van Tijen
3
Titel: Prae-advies voor het Nederl. Instituut voor Efficiency (Nov. '35)
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 4
Architecten: Tijen, W. van,
4
Titel: "Goede en goedkoope woningen". Prijsvraagontwerp arch. Ir. J.H. v.d. Broek, Rotterdam. Overwegingen tot het plan onder motto "Optimum"
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 5-7
Architecten: Broek, J.H. van den, Broek, J.H. van den,
Ontwerptype: woningen, arbeiderswoningen, winkels,
Ontwerpjaar: 1936 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: reproductie, situatie en perspectieftekening vogelvlucht prijsvraagontwerp goede en goedkope woningen onder motto
reproducties, straataanzichten prijsvraagontwerp goede en goedkope woningen onder motto "Optimum" te Amsterdam,
reproducties, plattegronden prijsvraagontwerp goede en goedkope woningen onder motto "Optimum" te Amsterdam, arc
reproductie, plattegrond winkel in prijsvraagontwerp goede en goedkope woningen onder motto "Optimum" te Amster
5
Titel: De prijsvraag voor goedkoopere arbeiderswoningen
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 8-9
Architecten: Sijmons Dzn., K.L., Staal, A., Holt, G.H.M., Woerden, S. van, Bodon, A., Groenewegen, J.H., Karsten, Ch.J.F., Zanstra, P., Giesen, J.H.L., Tijen, W. van,
6
Titel: Lezingen
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 9
Architecten: Stam, M.,
7
Titel: [...] Keukens door Koen Limperg[,] Ir. G.J. Meijers en R. Lotgering-Hillebrand [Boekbespreking]
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 10-12
Architecten: Elte, H., Limperg, K., Meyers, G.J.,
Toelichting: Ir. G.J. Meijers (sic) = Ir. G.J. Meyers uit BONAS-overzicht?
Ontwerptype: keukens,
Illustraties: foto's, exterieurs keukens
foto's, interieurs keukens
reproducties, ontwerptekeningen keukens
8
Titel: Nederlandse catalogus voor de bouwwereld
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 12
Architecten: Limperg, K., Verschuyl, E., Limperg, K.,
Toelichting: E. Verschuyl (sic) = E. Verschuijl uit BONAS-overzicht?
9
Titel: Cursus betoncontrole, door de Betonvereniging
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 1, 12
Architecten: Zwolsman, J.A.,
10
Titel: Functioneele landschappelijke architectuur ? ? ? ? Waarom "neen"?
Naam blad: De 8 en Opbouw
Jaar: 1936
Jaargang, nr ,pg: 7, 2, 13-14
Architecten: Holt, G.H.M.,
Illustraties: foto, windmolen
foto, interieur poldergemaal
foto, exterieur poldergemaal
foto, exterieur school

Volgende 10