Aantal artikelen: 2

1
Titel: Oude huizen te Utrecht
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 46, 20, 1-33
Architecten: Hoog Hzn., G. de,
Illustraties: reproductie, studieschets, huizen aan de noordzijde van het Domplein in 1674
reproductie, studieschets, gezicht achter de Dom in de 17de eeuw
reproductie, studieschets Bischopshof, Utrecht
reproductie, studieschets, huis Fresenburch met details vensters
reproductie, studieschets huis Oudaen en Groenewoude, Oudegracht, Utrecht
reproductie, studieschets huis Bleydestein en Keizerrijk, Utrecht
reproductie, studieschets huis Rutenberg en Loenersloot, Utrecht
reproductie, studieschets Klein en Groot Lichtenberch, Utrecht
reproductie, studieschetshuis Lepelenburch, Utrecht
reproductie, studieschets, huis Zoudenbalch met details
reproductie, studieschets, Paushuize met detail gevelbeeld
reproductie, studieschets, huizen Putruwiel, Leeuwenburch, Ridderschapshuis en Renesse (achtergevel) Utrecht
reproductie, studieschets St. Barbara-Gasthuis en St. Laurens-Gasthuis, Utrecht
reproductie, studieschetsen houten huizen Hamburgerstraat, Oudegracht, 'De Zwaan' (hoek Jacobisteeg), ' Koecke
reproductie, studieschets huis 'Coenraet-Biscop', Snippenvlucht (achtergevel), ' De Ster' Stadhuisbrug en hoe
reproductie, studieschets situatieschets huizen aan de Nieuwe Gracht, Utrecht in 1604
reproductie, studieschets voorzaal van Proeysenburch en details balksleutels uit de zaal van klein Proeysenburch
reproductie, studieschets zaal in het huis Zoudenbalch
(kleuren)reproductie, studieschets, tegelvloer in de Grote Zaal van de St Paulus-abdij, Utrecht
(kleuren)reproductie, studieschets, houten plafond uit het Begijnhuis van St. Agnes
(kleuren)reproductie, studieschets, houten plafond uit een klaustraal huis van de Dom
reproductie, studieschets huis Clarenburch met details van balksleutels, vloertegels uit het vrouwenklooster van
2
Titel: "Een der onzen". Feestrede, uitgesproken door den heer R.P.J. Tutein Nolthenius, hoofdingenieur-titulair van 's-Rijks Waterstaat, bij de gelegenheid der herdenking van het zestigjarig bestaan van de maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 20 september 1902.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 46, 20, 45-50
Architecten: Tutein Nolthenius, R.P.J.,