Aantal artikelen: 8

1
Titel: Een zeldzaam gezicht op de nieuwe kerk te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 15, 61-62
Architecten: Louis Rieber, C.T.J.,
Illustraties: foto, kapellenkrans Nieuwe Kerk Amsterdam
2
Titel: Het hotel de l'Europe te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 15, 63-69
Architecten: Hamer, W.,
Ontwerptype: hotels,
Ontwerpjaar: 1883
Plaats: Amsterdam
Illustraties: 6 reproducties van oude tekeningen en pr, locatie hotel de l'Europe 't Rondeel Amsterdam
twee contemporaine gezichten, locatie hotel l'Europe 't Rondeel Amsterdam
foto, locatie hotel de l'Europe 't Rondeel Amsterdam, toestand 1883
foto, hotel de l'Europe, Rondeel Amsterdam na verbouwing 1883
foto, interieur Mint-room met doorzicht op de Rondeel-room, hotel de l'Europe
foto, eetzaal hotel de l'Europe
foto, bovensalon met gezicht op de trap, hotel de l'Europe
plan souterrain, bel-etage en verdieping, hotel de 'l Europe
lengte- en breedtedoorsnede, hotel de 'l Europe
foto, hotel de 'l Europe
3
Titel: Het gevel-concours der Haagsche Bouwgrond Maatsdhappij 'Duinoord'
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 15, 70-72
Architecten: Cuypers, P.J.H., Gugel, E., Cuypers, P.J.H., Brouwer, G., Molenaar, N., Bakker, J.W., Steffens, J.,
Ontwerptype: woonhuizen,
Ontwerpjaar: 1896
Plaats: Den Haag
Illustraties: plattegrond beganegrond en verdieping, woonhuis Sweelinckplein, architect G. Brouwer
foto, drie woonhuizen door architect N. Molenaar op Duinoord 's-Gravenhage
plattegronden, drie woonhuizen door architect N. Molenaar op Duinoord 's-Gravenhage
opstand, woonhuis door architect G. Brouwer jr. aan het Sweelinckplein te 's-Gravenhage
opstand zij-en voorgevel, villa door J.W. Bakker aan de Groothertoginnelaan te 's-Gravenhage
ontwerp opstanden, drie herenhuizen door J.W. Bakker voor Plan Duinoord 's-Gravenhage
opstanden en grondplannen, drie woonhuizen door J. Steffens voor Plan Duinoord 's-Gravenhage
4
Titel: Pakhuis en kantoor der firma K. Schaedler en Co. te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 15, 73-74
Architecten: Verheul Dzn., J.,
Ontwerptype: pakhuizen, kantoorgebouwen,
Ontwerpjaar: 1896
Plaats: Rotterdam
Illustraties: reproductie, tekening door J.J.A.J. van der Valk Fzn. van pakhuis en kantoor fa. Schaedler & Co. Houttuinen NZ Ro
reproductie, ontwerp J. Verheul, opstand pakhuis en kantoor fa. Schaedler & Co. Houttuinen NZ Rotterdam
5
Titel: Het Chineesche woonhuis [...] Voordracht gehouden in de afdeling Arnhem van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 15, 81-89
Architecten: Bosch, V.G.A.,
6
Titel: Hoofdtrap in het gebouw van de tweede kamer der Staten Generaal
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 41, 89
Architecten: Knuttel, D.E.C.,
Ontwerptype: parlementsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1895
Plaats: Den Haag
Illustraties: detail en plattegrond, leuning hoofdtrap gebouw van de Tweede kamer, 's-Gravenhage
zijaanzicht en plattegrond, leuning hoofdtrap gebouw van de Tweede kamer, 's-Gravenhage
7
Titel: Het Snoeck van Loosen-park te Enkhuizen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, 41, 90-92
Architecten: Posthumus Meyjes, C.B.,
Ontwerptype: arbeiderswoningen,
Plaats: Enkhuizen
Illustraties: foto, het terrein van het Snouk-Van Loosenpark, Enkhuizen (voor de bebouwing)
plattegronden souterrain, bel-etage, opzichterswoning Snouck- Van Loosenpark, Enkhuizen
plan beganegrond en verdieping type E, arbeiderswoningen Snouck- Van Loosenpark, Enkhuizen
plan beganegrond type A en D, arbeiderswoningen Snouck- Van Loosenpark, Enkhuizen
foto, overzicht arbeiderswoningen Snouck-Van Loosenpark, Enkhuizen
foto, arbeiderswoningen over het water gezien, Snouck-Van Loosenpark, Enkhuizen
situatieschets, aanleg Snouck-Van Loosenpark, Enkhuizen
perspectivisch aanzicht met plattegrond, blok huizen type B Snouck-Van Loosenpark, Enkhuizen
perspectivisch aanzicht en plattegrond, blok type C, Snouck-Van Loosenpark, Enkhuizen
8
Titel: Kerkgebouw voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Feijenoord
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1897
Jaargang, nr ,pg: 41, , 93
Architecten: Hooykaas jr., B.,
Ontwerptype: kerken,
Plaats: Rotterdam
Illustraties: plattegrond, ontwerp kerkgebouw v.d. Ned. Herv. Gemeente te Feyenoord, Rotterdam
opstand, ontwerp kerkgebouw v.d. Ned. Herv. Gemeente te Feyenoord, Rotterdam
zijaanzicht, kerkgebouw v.d. Ned. Herv. Gemeente te Feyenoord, Rotterdam
doorsnede, kerkgebouw v.d. Ned. Herv. Gemeente te Feyenoord, Rotterdam