Aantal artikelen: 2

1
Titel: Nijmeegsche architectuur van voor het jaar 1600, hoofdzakelijk met het oog op de geschiedenis der vroegrenaissance
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1889
Jaargang, nr ,pg: 35, , 1-16
Architecten: Weve, J.J., Cuypers, P.J.H.,
Ontwerptype: scholen,
Plaats: Nijmegen
Illustraties: opstand voor- en zijgevel, ontwerp voor restauratie Latijnse School, Nijmegen
traveť van de voorgevel met detail muurw, ontwerp voor restauratie Latijnse School, Nijmegen
reproductie, studietekening Lakenhal, Nijmegem
opstand, markt- en achtergevel alsmede d, restauratie 'De Kerkboog', Nijmegen
reproductie, studietekening aanzichten en details 'De Kerkboog', Nijmegen
reproductie, studietekening zij- en voorgevel Raadhuis, Nijmegen
reproductie, studietekening detail schepenbank Raadhuis, Nijmegen
reproductie, studietekening wandvak en doorsnede schepenbank Raadhuis, Nijmegen
reproductie, studietekening beeldhouwwerk schepenbank raadhuis Nijmegen
reproductie studietekening, snijwerk panelen schepenbank Raadhuis, Nijmegen
reproductie studietekening, grafzerk Jan Kelfkens, St. Stephanus-kerk, Nijmegen
reproductie studietekening, deel grafzerk, St. Stefanus-kerk, Nijmegen.
2
Titel: Blijde inkomsten en steden in feesttooi. Voordracht, gehouden [...] in de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst van 26 Mei 1887 te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1889
Jaargang, nr ,pg: 35, 9, 23-35
Architecten: Berlage, H.P.,