Aantal artikelen: 6

1
Titel: De R.K. Parochiekerk v.d. H. Joseph te 's Hage
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1888
Jaargang, nr ,pg: 34, deel , 1
Architecten: Margry, E.J.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1887
Plaats: Den Haag
Illustraties: opstand met ingezette plattegrond en doo, parochiekerk St. Joseph Limburg-Stirumstraat, 's-Gravenhage
2
Titel: Het stadhouderlijk kwartier te 's Gravenhage
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1888
Jaargang, nr ,pg: 34, , 2-
Architecten: Peters, C.H., Rose, W.N., Singels, J.,
Ontwerptype: parlementsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1878
Plaats: Den Haag
Illustraties: opstanden gevel binnen- en buiten, Binnenhof, 's-Gravenhage
plattegrond, Binnenhof, 's-Gravenhage
3
Titel: "La Trinité"
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1888
Jaargang, nr ,pg: 34, , 8-9
Architecten: Kromhout Czn., W.,
4
Titel: Traditie in de bouwkunst; voordracht gehouden in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1888
Jaargang, nr ,pg: 34, , 10-22
Architecten: Klinkhamer, J.F.,
5
Titel: Memorie van toelichting behoorende bij het antwoord, ingezonden op de in 1884 door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst uitgeschreven Prijsvraag voor een bebouwingsplan van de terreinen achter het Rijksmuseum
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1888
Jaargang, nr ,pg: 34, 7, 32-38
Architecten: Kam, J.B.,
Ontwerptype: buurten,
Ontwerpjaar: 1884
Plaats: Amsterdam
Illustraties: Bebouwingsplan in de vorm van een platte, Museumkwartier, Amsterdam
6
Titel: Overzicht van het gildewezen, en de toepassing daarvan in onzen tijd
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1888
Jaargang, nr ,pg: 34, 7, 38-51
Architecten: Nieukerken, J. van,