Aantal artikelen: 10

1
Titel: ConstructiŽn voor booglijnen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 1-36
Architecten: Boersma, H.L.,
2
Titel: De nieuw gebouwde sluis te Zeeburg nabij Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 37-40
Architecten: Niftrik, J.G. van,
Ontwerptype: sluizen,
Ontwerpjaar: 1872
Plaats: Amsterdam
Illustraties: buiten- en binnen sluishoofd alsmede pla, schutsluis te Zeeburg (Amsterdam)
aanzicht buiten- en binnensluishoofd als, schutsluis te Zeeburg (Amsterdam)
vloeddeuren en technische details hekken, schtsluis te Zeeburg (Amsterdam)
3
Titel: Een gedenkstuk van de Fransche bouwkunst der Vde eeuw [Saint Martin, Tours]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 41-54
Architecten: Leliman, J.H.,
4
Titel: De schouwburg te Bayreuth
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 83-88
Architecten: Molemans, H.,
5
Titel: De nieuwe dubbele Basculebrug over den Amstel voor de Halvemaansteeg en den Kloverniersburgwal te Amsterdam.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 89-106
Architecten: Springer, W., Greef Janszoon, B. de,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1862
Plaats: Amsterdam
Illustraties: situatiekaart van de afdamming, Brug over de Amstel tussen de Halvemaansteeg en de Kloveniers Burgwal, Amsterdam
heigrond en plattegrond, brug over de Amstel tussen de Halvemaansteeg en de Kloverniers Burgwal, Amsterdam
opstand en lengte- en dwarsdoorsneden, brug over de Amstel tussen de Halvemaansteeg en de Kloveniers Burgwal
gedeeltelijke plattegronden, doorsnede e, Brug over de Amstel tussen de Halvemaansteeg en de Kloveniers Burgwal
details middenpenant, vooraanzicht, deta, Brug over de Amstel tussen de Halvemaansteeg en de Kloveniers Burgwal
details van de middenpenanten en de brug, Brug over de Amstel tussen de Halvemaansteeg en de Kloveniers Burgwal
6
Titel: De verbouwing van den Stadsschouwburg op het Leidscheplein te Amsterdam naar het ontwerp van de architecten B. de Greef Jz. En W. Springer.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 113-156
Architecten: Springer, W.,
Ontwerptype: schouwburgen,
Plaats: Amsterdam
Illustraties: vergelijkingsmateriaal: plattegrond van , Schouwburg op het Leidse Plein, Amsterdam Amsterdam
platte gronden van de schouwburg na de o, Schouwburg Leidseplein, Amsterdam
platte gronen na de verbouwing van 1874,, Schouwburg Leidseplein, Amsterdam
plattegrond kelderverdieping met detail , Schouwburg Leidseplein, Amsterdam
plattegrond parterre na de verbouwing vn, Schouwburg Leidseplein Amsterdam
plattegrond 2e verdieping na de verbouwi, Schouwburg Leidseplein Amsterdam
opstanden na de verbouwing van 1874, Schouwburg Leidseplein Amsterdam
dwars- en lengtedoorsneden na de verbouw, Schouwburg Leidseplein Amsterdam
lengtedoorsnede van de foyerzijden en pl, Schouwburg Leidseplein Amsterdam
7
Titel: "Welke is de reden, dat de ambachtsstand zoo weinig genegenheid voor het kunstonderwijs toont, en welke middelen behooren te worden aangewend, om die onverschilligheid te doen ophouden":loffelijk vermeld antwoord op bovenstaande vraag
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 159-188
Architecten: Goor, W.C. van,
8
Titel: De kazerne voor de brandweer op den hoek van de Valkenierstraat en het Weesperplein, te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 187-190
Architecten: Springer, W.,
Ontwerptype: brandweerkazernes,
Plaats: Amsterdam
Illustraties: plattegronden en doorsnede, Brandweerkazerne hoek Valkenierstraat en Weesperplein, Amsterdam
opstand voor- en zijgevel alsmede doorsn, Brandweerkazerne hoek Valkenierstraat en Weesperplein, Amsterdam
9
Titel: Over de kromme lijnen in de beeldende kunsten.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 194-234
Architecten: Rose, W.N.,
10
Titel: Verslag van de drie-en-dertigste algemeene vergadering en de zes-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [...] benevens de zeven-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [van de] maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst, 1875 [=bijlage bij dl. 22, stuk 3)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1876
Jaargang, nr ,pg: 22, , 5-140
Architecten: Nachenius, H.W., Gendt, J.G. van, Outshoorn, C., Beek, A.J. van, Boersma, H.L., Klerk de Reus, W.J., Vreeswijk, J.M., Gosschalk, I., Greef Janszoon, B. de, Sanches, D.J., Goor, W.C. van, Vreeswijk, J.M., Goor, W.C. van, Leliman, J.H., Rose, N.W., Heyden, A. van der, Lith, J. van, Springer, J.B., Gezellen, A.W., Laarman, P.F., Vries, D. de,
Ontwerptype: circussen, grafmonumenten,

Volgende 10