Aantal artikelen: 12

1
Titel: Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor jongens te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, ,
Architecten: Tak, C.B. van der, Rose, W.N.,
Ontwerptype: scholen,
Ontwerpjaar: 1866
Plaats: Rotterdam
Illustraties: plattegronden van beganegrond, eerste ve, Hogere Burgerschool Rotterdam
opstanden voorgevel, oostelijke- en west, Hogere Burgerschool Rotterdam
plattegrond 2de verdieping en drie doors, Hogere Burgerschool Rotterdam
details muur- en lijstwerk, Hogere Burgerschool Rotterdam
2
Titel: Het drogen en bereiden van hout tegen bederf
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 119-128
Architecten: Lorentz, W.,
3
Titel: Heeft eene doeltreffende en weinig kostbare luchtverversching voor particuliere gebouwen onoverkomelijke bezwaren?
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 157-182
Architecten: Rinkes, J.J.G.,
4
Titel: De geschiedenis der bouwkunst is nuttig voor de geschiedenis der beschaving
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 209-222
Architecten: Rose, W.N.,
5
Titel: Hermanns-monument bij Detmold.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 231-240
Architecten: Tak, C.B. van der,
6
Titel: Iets over sgrafitto
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 239-250
Architecten: Goor, W.C. van,
7
Titel: Fundeering onder luchtdruk. Uit het Hoogduitsch naar G. Hagen [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 249-288
Architecten: Rups, A.H.D.,
8
Titel: Begraafplaats der R.-K. Gemeente te Rotterdam, aan den Crooswijkschen Weg, met daarop geplaatste Kapel
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 289-292
Architecten: Brink, H.J. van den,
Ontwerptype: begraafplaatsen,
Plaats: Rotterdam
Illustraties: perpectivische opstand ingang, grondplan, Rooms-katholieke Begraafplaats Rotterdam
gedeelte van de arcaden en een vqn de vi, Rooms-katholieke Begraafplaats Rotterdam
opstand en doorsnede van de kapel, Rooms-katholieke Begraafplaats Rotterdam
9
Titel: De Willemstoren te Dillenburg
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 303-308
Architecten: Goor, W.C. van,
10
Titel: Een gedeelte uit den twaalfden " Entretien" van Viollet-Le-Duc.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1875
Jaargang, nr ,pg: 21, , 309-316
Architecten: Sanches, D.J.,

Volgende 10