Aantal artikelen: 4

1
Titel: Rapport aan het "Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" ingediend door de Commissie, benoemd inzake der Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Handwerksman; welke tentoonsteling is gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van den 15den juli tot den 4den October 1869
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1873
Jaargang, nr ,pg: 20, , 1-299
Architecten: Verhey, J., Bassecour Caan, J.J. de la, Blansjaar, C., Bultman, H.F., Gulden, A.M.A., Kleiweg Dyserinck, P., Leliman, J.H., Hamer, P.J., Haan, J. de, Molemans, E., Sanches, D.J., Mekking, J., Meurs, W.L. van, Schuyt, F.G. van der, Smit, M.K., Stoops, Verburgh, K., Vermeys, C., Veth, H.W., Linden, A. van der, Roosenboom, J.A., Adama-Scheltema, C.S., Greef Janszoon, B. de,
Ontwerptype: arbeiderswoningen, scholen,
2
Titel: Verslag van de een-en-dertigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [=bijlage tot dl. XX]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1873
Jaargang, nr ,pg: 20, , 5-24
Architecten: Nachenius, H.W., Offenberg, W.J.J., Verhey, J., Leliman, J.H., Cuypers, P.J.H., Springer, W., Gugel, E.H., Rose, W.N., Niftrik, J.G. van, Vries, D. de,
3
Titel: Verslag van het verhandelde op de twee-en-twintigste algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij "Ter Bevordering der Bouwkunst".
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1873
Jaargang, nr ,pg: 20, , 57-104
Architecten: Nachenius, H.W., Vreeswijk, J.M., Rose, W.N., Goor, W.C. van, Zemel Jzn., C., Cramer, H., Molenaar, L.M., Klerk de Reus, W.J.,
Ontwerptype: plafonds,
4
Titel: Verslag van het verhandelde op de drie-en-twintigste algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij "Tot Bevordering der Bouwkunst".
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1873
Jaargang, nr ,pg: 20, , 105-126
Architecten: Nachenius, H.W., Gendt JGzn., F.W. van,