Aantal artikelen: 17

1
Titel: Iets over kleuren en haar gebruik
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 1-22
Architecten: Goor, W.C. van,
2
Titel: Hoogere burgerschool met vijfjarigen kursus te Utrecht
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 23-26
Architecten: Vermeys, C.,
Ontwerptype: scholen [bouwwerken],
Ontwerpjaar: 1864
Plaats: Utrecht
Illustraties: plattegronden, zijopstand, dwarsdoorsned, Rijks Hogere Burgerschool te Utrecht
opstand voorgevel, aqchtergevel, zijgeve, Rijks Hogere Burgerschool Utrecht
ameublement, plaatsing van de zitbanken, Rijks Hogere Burgerschool Utrecht
3
Titel: De nieuwe overdekte zeevismarkt, op de Nieuwe-Markt en Geldersche-kade te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 101-110
Architecten: Springer, W., Kleijn, C.W.M., Warnsinck, I., Moele, G., Hamer, P.J., Immink, L.J., Blanken, B., Bondam, P., Romein, T., Geus, C.K. de, Tétar van Elven, M.G., Vogel, H.P. de, Margry, J.F.J., Rose, W.N., Gerritsen, J.A., Springer, H., Greef Janszoon, B. de,
Ontwerptype: markthallen,
Ontwerpjaar: 1860
Plaats: Amsterdam
Illustraties: opstanden van drie gevels en plattegrond, Vismarkt aan de Nieuwe-Markt en de Gelderschekade, Amsterdam
doorsnede over lengte en breedte, detail, Vismarkt aan de Nieuwe-Markt en de Geldersekade, Amsterdam
groot aantal details van de ijzeren kapc, Vismarkt aan de Nieuwe-Markt en de Geldersekade, Amsterdam
4
Titel: Rapport: Tekenonderwijs op de openbare en bijzondere scholen in Nederland
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 109-136
Architecten: Metzelaar, J.F., Rose, W.N., Roosenboom, J.A., Breda, C.C.A. van, Springer, W.,
5
Titel: Over de magt der ruimte in de bouwkunst; voordragt [...] door Professor R. Lucae [uit: Zeitschrift für Bauwesen]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 135-152
Architecten: Kloes, J.A. van der,
6
Titel: Over den middeleeuwschen bouwstijl. Uit Études sur l'histoire de l'art.-deuxième serie. Moyen-âge" van L. Vitet[...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 151-180
Architecten: Sanches, D.J.,
7
Titel: Ketelhuis, machinekamer en stoomschorsteen van eene suikerraffinaderij
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 181-188
Architecten: Tétar van Elven, M.G.,
Ontwerptype: machinegebouwen,
Plaats: Amsterdam
Illustraties: grondplan en plan van de fundering, Ketelhuis, machinekamer en schoorsteen suikerraffinaderij te Amsterdam
doorsnede over de lengte van het stookhu, Keterlhuis, machinekamer en schoorsteen suikerraffinaderij te Amsterdam
details van de inrichting zoals de stoom, Ketelhuis, machinekamer en schoorsteen suikerraffinaderij te Amsterdam
doorsnede over de lengte van de schoorst, Schoorsteen van een suikerraffinaderij Amsterdam
8
Titel: Over de ware grondbeginselen in de kompositie der versieringen van de verschillende tijdperken. Voorlezing, gehouden [...] door M.Owen Jones. Vertaald [...] uit de Revue Générale [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 189-210
Architecten: Molemans, E.,
9
Titel: De bouwkunst in Portugal. Voorlezing [...] door de heer J.P.N. Da Silva, architect van Z.M. van Portugal [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 231-246
Architecten: Leliman, J.H.,
10
Titel: Het Schinkel-monument, van Drake, op het plein der Bouw-akademie te Berlijn
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1871
Jaargang, nr ,pg: 18, , 252-255
Architecten: Springer, J.L.,

Volgende 10