Aantal artikelen: 12

1
Titel: De St. Jacobskerk te Enschede
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, eerst, 19-22
Architecten: Brink, H.J. van den,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1862
Plaats: Enschede
Illustraties: plattegrond en situatieschets, Rooms-katholieke kerk te Enschede
voorgevel en doorsnede over breedte, Rooms-katholieke kerk te Enschede
doorsnede over de lengte, Rooms-katholike kerk te Enschede
2
Titel: De bouwmeesters Jacob van Campen en Hendrick de Keyser
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, , 23-34
Architecten: Redeker, N.,
3
Titel: Over de benaming "Christelijke Bouwkunst"
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, , 33-46
Architecten: Leliman, J.H.,
4
Titel: Een blik op de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst en hare werkzaamheden, bij gelegenheid van haar vijf-en-twintigjarig bestaan.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, , 45-64
Architecten: Goor, W.C. van,
5
Titel: Een blik op het leven en de werken van Hendrik Springer, architect te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, tweed, 97-110
Architecten: Leliman, J.H., Moele, G., Suys, T.F., Springer, H.,
6
Titel: Het Nederlandsch-Israelitisch Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Amsterdam [vervolg op dl. 13, pp. ]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, tweed, 109-116
Ontwerptype: psychiatrische ziekenhuiz,
Plaats: Amsterdam
Illustraties: situatieplan, beganegrond, eerste verdie, Nederlands- Israelitisch Krankzinnigengesticht, Keizersgracht Amsterdam
voorgevel, tuingevel en doorsneden, Nederlands-Israelitisch Krankzinnigengesticht Keizersgracht Amsterdam
7
Titel: Het ziekenhuis te Hoorn
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, tweed, 127-134
Architecten: Linse, H.,
Ontwerptype: ziekenhuizen,
Ontwerpjaar: 1858
Plaats: Hoorn
Illustraties: opstand voorgevel, plan begane grond, ee, Ziekenhuis te Hoorn (verbouwing van het voormalig Zeekantoor)
8
Titel: Schoorsteenmantel, geplaatst in de eetzaal van het kasteel Biljoen, bij Arnhem
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, , 135-138
Architecten: Eberson, L.H.,
Ontwerptype: schoorsteenmantels,
Ontwerpjaar: 1857
Plaats: Arnhem
Illustraties: voor- en zijzaanzicht schoorsteenmantel, eetzaal kasteel Biljoen
9
Titel: Maakt de kunstgeest, dien beeldhouwers en schilders moeten hebben, hen ongeschikt om over de bouwkunst te oordelen?
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, derde, 185-194
Architecten: Rose, W.N.,
10
Titel: Brug aan den Schiedamschen Singel te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1868
Jaargang, nr ,pg: 16, derde, 195-198
Architecten: Tak, C.B. van der,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1864
Plaats: Rotterdam
Illustraties: opstand en plattegrond, ijzeren basculebrug, Schiedamse Singel, Rotterdam
gedeeltelijk zijaanzicht en constructied, ijzeren basculebrug, Schiedamse Singel, Rotterdam
windwerk, lantaarn en doorsnede over de , ijzeren basculebrug, Schiedamse Singel, Rotterdam

Volgende 10