Aantal artikelen: 26

1
Titel: Museum van Oudheden te Athene (uit het Frans)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 15, , 11-14
Architecten: Godefroy, A.N.,
2
Titel: Over fresco-schilderijen en voornamelijk die van den heer Victor Mottez, in de kerk Saint-Sulpice te Parijs
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 15, , 15-32
Architecten: Leliman, J.H.,
3
Titel: De zeven wonderen der wereld. II. De Kolossus van Rhodus
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 15, , 31-60
Architecten: Goor, W.C. van,
4
Titel: Het nieuwe bibliotheek-gebouw te Groningen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 14, , 59-66
Architecten: Schaap, J.W., Brouwer, G.,
Ontwerptype: bibliotheken, winkelwoningen,
Illustraties: opstand, indelingsplan beganegrond en 1s, Bibliotheek te Groningen
situatieplan, dwarsdoorsnede en plan va, Bibliotheek te Groningen
dwarsdoorsnede door de kap Van de boeken, Bibliotheek te Groningen
plattegronden, schetsontwerp winkelpand met bovenwoningen
opstand, schetsontwerp winkelpand met bovenwoningen
5
Titel: De kunst der middeneeuwen en de oorzaken van haar verval door Ernest Renan [uit: Revue des Deux-Mondes, 1862]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 14, , 81-120
Architecten: Leliman, J.H.,
6
Titel: De zeven wonderen der wereld. III. Het standbeeld van den Olympischen Jupiter van Phidias
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 14, , 121-142
Architecten: Goor, W.C. van,
7
Titel: Winkelhuis te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 14, , 143-144
Architecten: Metzelaar, J.F.,
Ontwerptype: winkels,
Ontwerpjaar: 1847
Plaats: Rotterdam
Illustraties: opstand, winkelpand Bunnekamp & Mhler, Rotterdam
8
Titel: Winkelpui voor het huis op den Nieuwendijk, H 193, te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 15, , 163-166
Architecten: Olie, J.,
Ontwerptype: winkels,
Plaats: Amsterdam
Illustraties: opstand en plan etalage, winkelpui juwelierswinkel Nieuwendijk H 193, Amsterdam
9
Titel: Hollandsche Maatschappij van Landbouw; bekroonde ontwerpen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 15, 2e st, 165-174
Architecten: Sanches, D.J., Haan, J. de,
Ontwerptype: boerderijen, arbeiderswoningen,
Ontwerpjaar: 1863
Illustraties: opstand, doorsneden, zijopstand en platt, ontwerp hoeve voor akkerbouw en zuivelbereiding, bekroond met de tweede prijs
opstand, zijgevel, grondplan en doorsned, ontwerp van vier arbeiderswoningen onder n dak, bekroond met de tweede prijs.
10
Titel: Iets over het uitschrijven van prijsvragen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1867
Jaargang, nr ,pg: 15, , 173-178
Architecten: Godefroy, A.N.,

Volgende 10