Aantal artikelen: 18

1
Titel: Het Nederlandsch-Israelitisch geneeskundig gesticht voor krankzinningen te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 1-14
Ontwerptype: ziekenhuizen,
Illustraties: Voorgevel, achtergevel en doorsneden, het nieuwe Nederlandsch IsraŽlitisch Krankzinnigengesticht te Amsterdam
2
Titel: Verslag van de twintigste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, ,
Architecten: Godefroy, A.N., Leliman, J.H., Molemans, H., Vries, J.H.A.E., Hamer, P.J., Scholten, J.A., Metzelaar, J.F., Essen, D. van, Gendt, A.L. van,
Ontwerptype: woonhuizen, universiteiten,
3
Titel: Verslag van het verhandelde op de negende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 99-130
Architecten: Godefroy, A.N., Goor, W.C. van,
4
Titel: Trap in het voormalig St. Aagtenklooster te Delft.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 141-148
Architecten: Morre, G.J.,
5
Titel: Iets over ijzeren kappen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 153-162
Architecten: Gosschalk, I.,
6
Titel: Verdediging van het gegalvaniseerd ijzer, tegen het rapport uitgebragt in de negende algemeene bijeenkomst, gehouden na de twintigste algemeene vergadering der maatschappij 'Tot Bevordering der Bouwkunst'.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 169-172
Architecten: Gosschalk, I.,
7
Titel: Toelichtend woord over de openbare verkoopplaats van paarden en rijtuigen te parijs, genaamd "Le Tattersall Francais".
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 179-190
Architecten: Leliman, J.H.,
8
Titel: Beschrijving van den stal en het koetshuis, op de plaats " Duin en dal", te Bloemendaal nabij Haarlem.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 215-218
Architecten: Godefroy, A.N., Godefroy, A.N.,
Ontwerptype: stallen, koetshuizen,
Ontwerpjaar: 1856
Plaats: Bloemendaal
Illustraties: Voorgevel, zijgevel, plattegrond alsmede, stal en koetshuis ' Duin en Dal' Bloemendaal
9
Titel: De overblijfselen van Ninevť, naar het hoogduitsch [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 223-230
Architecten: Sterr, P. van der,
10
Titel: De nieuwe kerk en konsistoriekamer voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Sloten C.A. (Noord-Holland).
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1863
Jaargang, nr ,pg: 13, , 265-268
Architecten: Hamer, P.J.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1859
Plaats: Sloten (N/H)
Illustraties: Voorgevel, doorsnede, plattegrond paalfu, Nederlands Hervormde kerk te Sloten (N-H)
zijgevel en doorsnede in de lengte, Nederlands Hervormde Kerk te Sloten

Volgende 10