Aantal artikelen: 15

1
Titel: Plan van eene dubbele Bascule-brug met gegoten ijzeren hefboomen, gebouwd in het jaar 1853.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 9-10
Architecten: Grauss, G.H.,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1853
Plaats: Middelburg
Illustraties: zij-aanzicht, plattegrond, front en dwar, dubbele basculebrug met gegoten ijzeren hefbomen Middelburg
binnenzijde hefboom, doorsnede op het mi, dubbele ijzeren basculebrug te Middelburg
2
Titel: Beschouwingen over den kerkbouw in gothischen (spitsbogen) of in antieken of Romeinschen stijl.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 31-44
Architecten: Leliman, J.H.,
3
Titel: Beschrijving eener dubbele draaibrug te Middelburg gebouwd in het jaar 1855
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 49-52
Architecten: Grauss, G.H.,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1855
Illustraties: opstand en plattegrond, dubbele draaibrug te Middelburg
opstand, dwarsdoorsnede door draaiend en, dubbele draaibrug te Middelburg
4
Titel: Verslag van de achttiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 51-78
Architecten: Godefroy, A.N., Geerts, H.J., Leliman, J.H., Warnsinck, I., Gendt, van,
Ontwerptype: poorten,
5
Titel: Verslag van het verhandelde op de zevende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 77-132
Architecten: Godefroy, A.N., Leliman, J.H., Tak, C.B. van der, Hamer, P.J., Rose, W.N., Metzelaar, J.F., Erkel, M. van,
6
Titel: De nieuwe Utrechtse barrière te Amsterdam, met wachthuizen en ijzeren bascule-brug, op gemetselde penanten en landhoofden
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 161-168
Architecten: Springer, W.,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1858
Plaats: Amsterdam
Illustraties: plattegrond, Utrechtse Barrière, Buitensingel, Amsterdam
voor- en achtergevel van de wachthuizen , Utrechtse Barrière, Buitensingel, Amsterdam
standgezicht van de buitenzijde en opsta, Utrechtse Barrière, Buitensingel, Amsterdam
constructietekeningen details van windwe, Utrechtse Barrière, Buitensingel, Amsterdam.
7
Titel: Overzigt van de geschiedenis en de ontwikkeling der denkbeelden op technisch gebied, die het einde der achttiende eeuw kenmerkten [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 169-196
Architecten: Scholten, W.A.,
8
Titel: Metselspeciën, hare zamenstelling en bestanddeelen in verband met de publieke veiligheid en de hechtheid der bouwwerken.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 197-204
Architecten: Godefroy, A.N.,
9
Titel: Iets over het onderwijs in het bouwkunstig teekenen
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 205-218
Architecten: Leliman, J.H.,
10
Titel: oude samenstelling van stucco of pleister
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1862
Jaargang, nr ,pg: 12, , 219-220
Architecten: Greef Janszoon, B. de, Kleijn, C.W.M., Warnsinck, I., Moele, G., Hamer, P.J., Immink, L.J., Blanken, B., Bondam, P., Romein, T., Geus, C.K. de, Tétar van Elven, M.G., Vogel, H.P. de, Margry, J.F.J., Rose, W.N., Gerritsen, J.A., Springer, H., Greef Janszoon, B. de,

Volgende 10