Aantal artikelen: 7

1
Titel: Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 1-66
Architecten: Godefroy, A.N., Kleijn, C.W.M., Warnsinck, I., Moele, G., Hamer, P.J., Rose, W.N., Romein, T., Immink, L.J., Blanken, B., Itz, D.J., Bondam, P., Gendt, J.G. van, Wenting, D., Couve, M, Lankelma, J.V., Scholten, W.A., Eberson, L.H., Offenberg, W.J.J., Hamer, P.J., Leliman, J.H.,
Ontwerptype: scholen, postkantoren,
2
Titel: Beschrijving van eene landmanswoning of bouwhoeve
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 65-74
Architecten: Sterr, P. van der,
Ontwerptype: boerderijen,
Ontwerpjaar: 1852
Illustraties: Opstand van terzijde en van voren, dwars, Ontwerp voor een boerderij
3
Titel: Beschrijving, behorende bij de teekeningen der bouwmanswoning, ontworpen door W. van Geer Gz.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 73-76
Ontwerptype: boerderijen,
Ontwerpjaar: 1852
Illustraties: opstand, van terzijde en van voren, doos, Ontwerp voor een boerderij
4
Titel: Ventilatie der parlements-huizen te Londen [vrij vertaald uit het Engels uit het Civil Engineer and Architect's journal]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 169-186 en 193-
Architecten: Gendt JGzn., F.W. van,
5
Titel: Verslag van de dertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 281-300
Architecten: Godefroy, A.N., Kleijn, C.W.M., Warnsinck, I., Moele, G., Hamer, P.J., Immink, L.J., Blanken, B., Bondam, P., Romein, T., Geus, C.K. de, Tétar van Elven, M.G., Vogel, H.P. de, Margry, J.F.J., Rose, W.N., Gerritsen, J.A., Springer, H., Greef Janszoon, B. de,
Ontwerptype: wachthuizen, portieken,
6
Titel: Verslag van de werkzaamheden der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 299-362
Architecten: Godefroy, A.N., Warnsinck, I., Straaten, J.A. van, Moele, G., Hamer, P.J., Rose, A.N., Immink, L.J.,
7
Titel: Het koninklijk postkantoor en de rijkstelegraaf-bureaux te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1856
Jaargang, nr ,pg: 9, , 373-376
Architecten: Outshoorn, C.,
Ontwerptype: postkantoren,
Ontwerpjaar: 1854
Plaats: Amsterdam
Illustraties: voorfront en dwarsdoorsnede, Koninklijk Postkantoor Amsterdam
plattegrond eerste verdieping, Koninklijk Postkantoor Amsterdam