Aantal artikelen: 14

1
Titel: Het landhuis Hartelust te Bloemendaal, boven Haarlem
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, 7, 2-8
Architecten: Tétar van Elven, M.G.,
Ontwerptype: buitenhuizen,
Ontwerpjaar: 1847
Plaats: Bloemendaal
Illustraties: opstand zijgevel, doorsnede over de leng, Landhuis Hartelust Bloemendaal
perspectivisch gezicht op het landhuis, Landhuis Hartelust Bloemendaal
2
Titel: Kleine draaibrug te Purmerende
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, 7, 7-10
Architecten: Scholten, W.A.,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1847
Plaats: Purmerend
Illustraties: zijaanzicht en constructiedetails, Paradijsbrug te Purmerende
3
Titel: Opmerkingen aangaande gebakken aarde en kunststeen in betrekking tot de bouwkunst, door Charles Towler [uit: Civil Engineer and Architect's Journal]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, 7, 13-24
Architecten: Gendt JGzn., F.W. van,
4
Titel: Verslag van het onderzoek eenen dakstoel van Noorsch vurenhout voor de nieuwe werk- en bergplaats van scheepsmasten, bij de zeehaven Lorient. Naar het Fransch, uit de Annales Maritimes, tome 1, 1837
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, 7, 23-32
Architecten: Zemel Jzn., C.,
5
Titel: Toezigt op het bouwen in de gemeente; naar het hoogduitsch
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, , 35-56
Architecten: Greef Janszoon, B. de,
6
Titel: Het gebouw van de oude kanselarij te Leeuwarden
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, , 90-96
Architecten: Warnsinck, I.,
Ontwerptype: kanselarijen,
Plaats: Leewarden
Illustraties: opstand van voorgevel en details van raa, kanselarij Leeuwarden
7
Titel: Gebouwen voor openbaar onderwijs. (B.scholen voor lager onderwijs ten platten lande)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, , 160-166
Architecten: Gendt JGzn., F.W. van,
Toelichting: vervolg van het vierde stuk des zesden deels, blz. 232
Ontwerptype: scholen,
Illustraties: plattegrond, lagere school voor een plattelands gemeente
opstand en doorsnede over de lengte, lagere school voor een plattelands gemeente
opstand en profiel van tafel en bank, lagere school voor een plattelands gemeente.
8
Titel: Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, , 167-190
Architecten: Warnsinck, I., Tétar van Elven, M.G., Moele, G., Gendt, J.G. van, Warnsinck, I., Immink, L.J., Itz, G.N., Rose, W.N., Scholten, W.A., Stucki, M.J., Paling Jzn., H., Eberson, L.H., Godefroy, A.N., Froger, W.A., Greef Janszoon, B. de, Froger, W.A.,
Ontwerptype: schouwburgen,
9
Titel: Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, , 191-198
Architecten: Greef Janszoon, B. de, Tétar van Elven, M.G., Moele, G., Gendt, J.G. van, Warnsinck, I., Immink, L.J., Itz, G.N., Rose, W.N., Scholten, W.A., Stucki, M.J., Paling Jzn., H., Eberson, L.H., Godefroy, A.N., Froger, W.A., Greef Janszoon, B. de, Froger, W.A.,
10
Titel: Baskulerende ijzeren brug aan den tarwen-akker te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1852
Jaargang, nr ,pg: 7, , 281-284
Architecten: Rose, A.N.,
Ontwerptype: bruggen,
Ontwerpjaar: 1849
Plaats: Rotterdam
Illustraties: project van een ijzeren basculerende bru, Basculebrug Tarweakker Rotterdam
constructiedetails, Basculebrug Tarweakker Rotterdam
nood- of hulpbrug voor voetgangers, Tarweakker Rotterdam

Volgende 10